wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wisznia Mała: Nadzieje i obawy

Jest wzorcem świetnie rozwijającej się gminy wiejskiej, gdzie stabilność władzy i zgodne współdziałanie dają znakomite efekty. W gminie Wisznia Mała samorząd dobrze planuje, nieźle pozyskuje zewnętrzne środki finansowe i sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia zapisane w budżecie. Uważnie też wsłuchuje się w to, czego pragną mieszkańcy gminy i robi wszystko, co w jego mocy, aby tym pragnieniom sprostać. Praca dla dobra całej społeczności oraz strategia zrównoważonego rozwoju nie są bowiem w gminie Wisznia Mała tylko pokazowym pustosłowiem. Tutaj naprawdę działa się dla dobra ogółu.

Żyjemy w czasach, w których tęsknimy za normalnością choćby tą sprzed kilku lat. Niektórzy wybitni lekarze mówią, że niebawem pandemia koronawirusa przejdzie w stan endemii i będzie tak jak z grypą. Ale zanim tak się stanie, trzeba starać się działać normalnie, także w samorządzie.

– Zobaczymy, jak ta nasza normalność będzie wyglądała, ale na razie chorych przybywa, zagrożenie zdrowia nie maleje i jesteśmy sporo od niej oddaleni – mówi wójt Jakub Bronowicki. – A największą cenę zapłacą ci, którzy od nas jeszcze odejdą. Niestety, ingerując nierozważnie i bez wyobraźni w środowisko naturalne, sami sprowadzamy na siebie różne problemy. Zapewne wirus sam z nieba nam nie spadł.

Na celowniku druga transza Polskiego Ładu

Do drugiej transzy rządowego programu Polski Ład samorząd gminy Wisznia Mała zamierza złożyć wnioski dotyczące dofinansowania zadań związanych z infrastrukturą drogową i termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

– Wysokie ceny nośników energii dotykają wszystkich, w szczególności samorządy, które muszą podołać podwyżkom cen – martwi się wójt Bronowicki. – Ponadto zależy nam bardzo na otrzymaniu dofinansowania budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego w Wiszni Małej. Oczywiście jestem jak zwykle optymistą i chciałbym, abyśmy dostali całą pulę dofinansowań, ale przyszłość zweryfikuje wkrótce ten mój optymizm.

Tarcza za tarczą, a żyć jakoś trzeba

Rząd broni nas kolejnymi tarczami, ale bez zewnętrznych pieniędzy samorządom byłoby trudno coś zdziałać i wszyscy zabiegają o środki finansowe z różnych programów. Ale kto dostanie coś z rządowej puli, tego nigdy nie wiadomo.

– Uchwaliliśmy już budżet gminy Wisznia Mała i wiemy już mniej więcej, jakimi środkami finansowymi będziemy dysponować w tym roku – podkreśla wójt Jakub Bronowicki. – Wpływy do budżetu z podatków PIT i CIT w roku 2022 będziemy mieli o wiele niższe niż w roku ubiegłym. To 16 mln zł, a w roku ubiegłym było to prawie 19 mln zł. A przecież nasz samorząd zorganizował konkurs, nagradzając naszych nowych mieszkańców za to, że się meldują właśnie w gminie Wisznia Mała – odprowadzając podatki z PIT-u do budżetu gminy, ale jak dobrze widać, efekty naszych działań są niweczone.

Mniej na bieżące wydatki

Rząd ma rekompensować samorządom pomniejszone wpływy do budżetów.

– Ale rekompensuje tylko środki finansowe, jakie wydajemy na inwestycje i tych funduszy nie możemy przeznaczyć na potrzeby bieżące, które w tym roku będą dominującą bolączką we wszystkich samorządowych budżetach – wyjaśnia wójt Jakub Bronowicki. – Oceniam, że mało która gmina będzie dysponowała takimi funduszami, aby mogła sobie poradzić z szybko rosnącymi bieżącymi wydatkami. Chcę też zaznaczyć, że subwencja oświatowa, którą otrzymuje gmina Wisznia Mała, nie pokrywa nawet połowy kosztów utrzymania naszej oświaty – nawet wynagrodzeń samych nauczycieli. W tym roku wydamy na oświatę ponad 20 mln zł, a subwencja wynosi trochę ponad 10 mln zł.

Bez zrozumienia w programie popegeerowskim

Gmina Wisznia Mała może starać się o granty z programu obejmującego swym działaniem gminy popegeerowskie, ale w pierwszej transzy tego programu niestety nie uwzględniono żadnych wniosków o dofinansowania zadań istotnych dla tej społeczności.

– Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej – uśmiecha się wójt Jakub Bronowicki. – Wtedy składaliśmy trzy wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w trzech naszych miejscowościach. Próbowaliśmy uzyskać fundusze do remontów naszych dróg i na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych. Teraz skoncentrujemy się na realizacji tych samych celów. Może efekt będzie tym razem lepszy i jakieś pieniądze pozyskamy. Niestety, w naszym tegorocznym budżecie nie mamy środków finansowych na te inwestycje i jedynie zewnętrzne fundusze mogą nam w tym pomóc.

Jakub Bronowicki
Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej

Przepisy – jak w kalejdoskopie

Nie można już aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, ale wcześniej gmina Wisznia Mała pozyskała z tego programu fundusze na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, co przeprowadzi spółka gminna.

– Natomiast gmina Wisznia Mała realizuje duży projekt budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Szewcach – informuje wójt Jakub Bronowicki. – Jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, to słyszymy, że mają być jakieś nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji, które mają przede wszystkim dotyczyć infrastruktury kanalizacyjnej. Bardzo mnie to cieszy, bowiem potrzeb w tej sferze nasza gmina ma jeszcze całkiem sporo, mimo że teraz realizujemy jeden z największych programów budowy kanalizacji w naszej historii, czego efektem będzie wybudowanie prawie 40 km sieci.

Rok 2022 będzie dla samorządu okresem wytężonej pracy i niezłej gimnastyki finansowej. Mam nadzieję, że z wieloma sprawami i problemami damy sobie radę. Brakuje mi jedynie stabilności przepisów prawa. Przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie, co jest ogromną przeszkodą w dobrym planowaniu. Naruszona została również stabilność finansowa samorządów, a do tego wysoka inflacja i sufitowe ceny. Jeśli to wszystko pójdzie precz, to wszystkim samorządom będzie znacznie lepiej.

S.G.

Najważniejsze wydarzenia w 2022 roku w gminie Wisznia Mała

10.02.2022 56. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

6.03.2022 Gminny Dzień Kobiet

10.03.2022 57. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

10.04.2022 Jarmark Wielkanocny

21.04. 58. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

23.04.2022 XI Wiszeńska (za)Dyszka

3.05.2022 Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

19.05.2022 59. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

21.05.2022 Gminna Folkloriada

26.05.2022 Koncert z okazji Dnia Matki

28.05.2022 XIV MTB Cross Country o Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała

29.05 lub 5.06.2022 Gminny Dzień Dziecka

12.06.2022 Rodzinny Rajd na Wiszniaka połączony z Ostrym Kołem Radia Wrocław

23.06.2022 60. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

2-3.07.2022 Festiwal Młodzieży „Powitanie wakacji, od zachodu do wschodu”

9.07.2022 Śpiewające Wsie

24.07.2022 Piknik Historyczny – 700-lecie Szewc

30.07.2022 Kino plenerowe

7.08.2022 Puchar Wójta w Piłce Nożnej

20.08.2022 Dożynki Gminne

27.08.2022 Kino plenerowe

8.09.2022 61. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

18.09.2022 Rodzinny Rajd na Wiszniaka

22.09.2022 Dzień bez samochodu – otwarcie ścieżek rowerowych

1.10.2022 XV MTB Cross Country o Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała

2.10.2022 XII Wiszeńska (za)Dyszka

Wrzesień/październik Koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

6.10.2022 62. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

11.11.2022 Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

13 lub 14.11.2022 Gminny Dzień Seniora

17.11.2022 63. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

11.12.2022 Jarmark Bożonarodzeniowy

15.11.2022 64. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką