niedziela, 9 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wisznia Mała: Będziemy mocno oszczędzać

Rozmowa z Jakubem Bronowickim, wójtem gminy Wisznia Mała

Rozmawiamy, gdy Urząd Gminy Wisznia Mała jest jeszcze zamknięty dla petentów…

– … i tak być musi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Nic na to nie poradzimy.

Ale z drugiej strony urząd funkcjonuje.

– Oczywiście, nasi pracownicy mają niemało zajęć związanych z przygotowaniem różnych spraw, w tym zajmują się zdalną obsługą naszych mieszkańców.

Jak to wszystko wpływa na liczbę spraw załatwianych przez wiszeński urząd gminy, w porównaniu do tej liczby sprzed pandemii?

– Zapewne wcześniej liczba ta była większa, co było związane przede wszystkim z działaniami zewnętrznymi naszego urzędu. Dzisiaj – i jest to w pełni zrozumiałe – staramy się skupiać głównie na przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa.

Za kilka dni urzędy gmin mają być bardziej otwarte dla klientów.

– Nasz urząd w zasadzie dostępny jest cały czas i w sprawach niecierpiących zwłoki nasi mieszkańcy są przyjmowani i obsługiwani przez urzędników – przede wszystkim dotyczy to wydawania dowodów osobistych.

Ma pan ładną maseczkę. Czy sam pan ją uszył?

– Niestety, nie mam jeszcze takich zdolności manualnych. Od ponad dwóch miesięcy działa u nas akcja „Solidarna Wisznia Mała”, w ramach której wolontariusze – za co serdecznie im dziękuję – szyją maseczki ochronne. Najpierw naszą akcję skierowaliśmy do służby zdrowia i zaopatrywaliśmy w maseczki wiele placówek medycznych, a teraz otrzymują je głównie mieszkańcy naszej gminy.

Wirus zmienił ludzkie życie w zasadzie na całym świecie, ale poddawać się nie można i trzeba robić swoje. Jak zatem wygląda realizacja budżetu w gminie Wisznia Mała? Co z realizacją inwestycji infrastrukturalnych?

– Wcześniej zaplanowane inwestycje toczą się swoim torem, lecz jeśli chodzi o przyszłe przedsięwzięcia, to dzisiaj trudno jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. Niewiadomą są także dochody naszej gminy, ale na pewno będą one mocno ograniczone i w przyszłość należy patrzeć bardzo ostrożnie. Z pewnością będziemy mocno oszczędzać na wszelkich możliwych polach. Przecież podatek od nieruchomości związany jest z działalnością gospodarczą, która została mocno ograniczona przez rząd i tutaj spodziewamy się największego ubytku dochodów budżetowych. Niemały też będzie ubytek dochodów związanych z PIT-em, czyli podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy rząd w jakiś sposób pomaga gminie Wisznia Mała?

– Nic takiego nie znalazłem w tarczy antykryzysowej poza tym, że możemy sobie pożyczać pieniądze, czyli na własne ryzyko zadłużać budżety gmin. Ponadto udało nam się pozyskać 10 litrów płynu odkażającego i 100 rękawiczek – i to tyle jeśli chodzi o pomoc państwową. Za to nasz samorząd działa cały czas i m.in. opiekuje się wieloma osobami przebywającymi na kwarantannie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wisznia Mała przyjęto uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej (38 tys. zł) Powiatowi Trzebnickiemu, na realizację zakupu sprzętu medycznego do uruchomienia pracowni biologii molekularnej służącej m.in. do diagnostyki COVID-19 dla Szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Urządzenie umożliwi szybką diagnostykę koronawirusa, pozwoli też zwiększyć liczbę próbek pobieranych do badań od mieszkańców i diagnozowanie innych chorób. Ponadto będzie można badać także szpitalny personel, co zapobiegnie roznoszeniu się wirusa.

Poza tym podjęto uchwałę dotyczącą przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku zostały przedłużone maksymalnie do 30 września roku 2020. Uchwała ta określa m.in. grupy przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o przedłużenie terminu płatności. Aby jednak można było skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w tej sprawie do Urzędu Gminy Wisznia Mała.

Przyjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości ponad 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji – edycja II”. W ramach tego programu mieszkańcy gminy po złożeniu stosownego wniosku otrzymają dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania swoich domostw. Na sesji dokonano również zmian w tegorocznym budżecie, dotyczących m.in. dofinansowania (50 tys. zł) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup wozu bojowego oraz 50 tys. zł dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy na zakup radiowozu.

Na sesji wójt Jakub Bronowicki podsumował działania w gminie dotyczące sytuacji związanej z COVID-19 i przedstawił zakres zewnętrznej pomocy. Od wojewody dolnośląskiego gmina otrzymała 10 litrów płynu do dezynfekcji i 100 rękawiczek. Od Aglomeracji Wrocławskiej 50 litrów płynu do dezynfekcji, 1000 rękawic ochronnych, 200 maseczek jednorazowych i 50 kombinezonów ochronnych. Za to gmina Wisznia Mała samodzielnie wyposaża w sprzęt przede wszystkim ochotniczą straż pożarną i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poza tym gmina kupiła 30 litrów płynu dezynfekcyjnego, 65 kombinezonów ochronnych, 36 przyłbic ochronnych, 2500 par rękawic ochronnych, 200 maseczek jednorazowych i 70 maseczek wielorazowego użytku.