wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wierzę w rolników

Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Co było najważniejsze dla dolnośląskiego rolnictwa, gmin i podległych panu departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w pierwszych sześciu miesiącach tego roku?

Włodzimierz Chlebosz

– Najważniejsze było kończenie ogłaszania naborów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, po to przede wszystkim, aby gminy mogły skorzystać z tych środków finansowych. Zakończyliśmy nabór na działanie „Odnowa i rozwój wsi”, są to 74 projekty, które w sumie zostaną dofinansowane kwotą ponad 48 mln zł.

Ale pieniądze jeszcze zostały…

– Rzeczywiście zostało jeszcze ponad 20 mln zł i są to środki przeznaczone m.in. na budowę, modernizację i remonty świetlic wiejskich oraz inne projekty infrastrukturalne, boiska, oświetlenie drogowe, kościelne elewacje i tereny rekreacyjne. Ponadto chcę się pochwalić, że udało nam się uzyskać od ministra rolnictwa i rozwoju wsi dodatkowe ponad 12 mln zł. Mam nadzieję, że środki te uatrakcyjnią wiele dolnośląskich miejscowości, polepszą poziom życia ich mieszkańców i będą dobrze służyły integracji naszych wiejskich społeczności.

 

  • Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin – 1,3 mln zł dla 52 gmin
  • Mała Odnowa Wsi – 2,08 mln zł dla 87 gmin
  • Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 700 tys. zł dla 36 spółek
  • Finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – ponad 26 mln zł na 150 dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  • PROW 2013 – ukończono nabór na działanie „Odnowa i rozwój wsi” – 74 projekty na ponad 48 mln zł
  • Do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” zgłoszono 44 wsie z 27 gmin
  • Jest już 27 członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolny Śląsk
  • Oddano do użytku geoportal dostępny pod adresem www.geoportal.dolnyslask.pl, który zapewnia powszechny i nieograniczony dostęp do informacji przestrzennej

 

Co dzisiaj, pańskim zdaniem, najbardziej potrzebne jest dolnośląskiej wsi?

– Najważniejsze dla ludzi jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, także ochrona przeciwpowodziowa. Już od jakiegoś czasu zauważamy zmiany klimatyczne w naszym kraju, także na Dolnym Śląsku – jest więcej anomalii pogodowych, w tym powodzi, dlatego ważne są nakłady melioracyjne. Tylko w tym roku z budżetu województwa na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin przeznaczyliśmy 1,3 mln zł, a dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych wyniosły 700 tys. zł. Potrzeby są coraz większe, bowiem budujemy wiele dróg, przy których powinny być drożne rowy i przepusty. Ponadto istotne dla bezpieczeństwa ludzi jest odpowiednie oświetlenie dróg.

Ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska będzie budowa zbiornika retencyjnego w Raciborzu…

– …i bardzo się cieszę, że ten zbiornik – który przede wszystkim będzie chronił nas od Odry – powstanie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że są w naszym województwie mniejsze rzeki, które nieraz narobiły niemałych szkód. Wygląda na to, że zapomnieliśmy o małej retencji – mniejszych zbiornikach i stawach, które mogłyby w trudnych chwilach także zbierać wodę.

A jakie będą zbiory? Pytam, choć wójt gminy Zagrodno Mieczysław Słonina mówi, że o zbiorach można pogadać dopiero wtedy, gdy zboże jest pod dachem.

– W roku ubiegłym było dużo wymarznięć i mówiło się na początku roku o katastrofie. Jednak dolnośląscy rolnicy potrafili wygrać z aurą – okazało się, że np. zbiory kukurydzy były rekordowe i wielu rolników było z roku 2012 zadowolonych.

A jak będzie w tym roku?

– Zobaczymy. Ten rok jest równie kapryśny, region nawiedzany był do tej pory przez ulewne deszcze. Wierzę jednak w naszych rolników, którzy wygrywali nieraz z naturą w poprzednich latach. W tej walce ich doświadczenie, mądrość i pracowitość mają kapitalne znaczenie. Korzystając z łamów „Gminy Polskiej” życzę dolnośląskim rolnikom, aby tegoroczne zbiory były dla nich jak najlepsze.

Będziecie patronować fajnym imprezom…

– Jesienią Festiwalowi Tradycji Dolnego Śląska, a dożynki województwa dolnośląskiego odbędą się w tym roku także w tym okresie, w drugą niedzielę września w Środzie Śląskiej.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Tekst ukazał się w „Gminie Polskiej” nr 2/2013