niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wiedza i strategiczne decyzje

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się dwudniowa Opolska Konferencja Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych zorganizowana przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.

Na początku spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Głównym Urzędem Statystycznym. Podpisali je marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła oraz prof. Janusz Witkowski, prezes GUS.

– Przed nami siedem dynamicznych lat. Już za dwa lata chcielibyśmy, dzięki monitorowaniu i ewaluacji wydatkowania funduszy europejskich, znać odpowiedź na pytanie: czy droga rozwoju, którą obrał region jest właściwa, co trzeba skorygować. Są to normalne procesy, bo przecież to życie i jego uwarunkowania determinują konieczność zmian – mówił marszałek Andrzej Buła.

Profesor Witkowski zaś podkreślał, że we współczesnych czasach najważniejsza jest skuteczna diagnoza społeczna, a tę można sporządzić w oparciu o jak najwięcej zdobytych danych. Statystyka publiczna jest źródłem tej wiedzy zarówno w programowaniu krajowym, jak i regionalnym. – Zależy nam na wzmocnieniu współpracy z regionem opolskim, bo dysponujecie dużym zasobem informatycznym. Będziemy wymieniać się informacjami, ale i pytać o regionalne potrzeby.

W dalszej części spotkania prezes GUS wymieniał, iż statystyka publiczna jest głównym narzędziem diagnozy rozwoju społeczno – gospodarczego, podstawową budowy strategii i programów rozwoju, monitoruje efekty podejmowanych działań programowo-rozwojowych, za jej pomocą można przeprowadzić ewaluację efektów i ostrzec o niepokojących zjawiskach i tendencjach. Natomiast na poziomie regionalnym dzięki statystyce monitorowany jest wzrost gospodarczy i czynniki, które go kreują, obrazuje dynamikę działalności produkcyjnej, usługowej, badań, rozwoju, innowacyjności, przedsiębiorczości, sytuacji na rynku pracy, warunków życia (w tym wykluczenie społeczne i ubóstwo), wreszcie na potrzeby województwa opolskiego włączono także nowy wskaźnik czyli monitorowanie sytuacji demograficznej i główne czynniki rozwoju ludności.

Ponieważ na Opolszczyźnie powstało niedawno Opolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Agnieszka Dawydzik, dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, podkreślała, że zarówno obserwatorium opolskie, jak i krajowe, a także pozostałe obserwatoria regionalne, powinny inicjować debaty eksperckie na temat strategicznych kierunków rozwoju, dbać o organizację sprawnego przepływu informacji, monitorować polityki publiczne, opracowywać informacje związane z podejmowanymi decyzjami o strategicznych i bieżących kierunkach rozwoju. MS