niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wiarygodność jest bezcenna

W dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest pojęcie wiarygodności płatniczej, które stanowi nieopisaną pomocą dla inwestorów czy pożyczkodawców. Dzięki poznaniu takiej wiarygodności mogą łatwiej podjąć decyzję czy zainwestować lub udzielić kredytu podmiotom gospodarczym, np. takim jak jednostki samorządu terytorialnego.

Raport wiarygodności płatniczej ułatwia też ocenę sytuacji bieżących w gminach, powiatach czy województwach oraz ewentualnie przyszłych potencjalnych planów gospodarczych. Raport to instrument informacyjny, pomagający zwiększeniu zaufania oraz uwiarygodnieniu stanu finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Gwarancję tę zapewnia niezależny podmiot, sporządzający analizę, a także mnogość i różnorodność czynników branych pod uwagę podczas procesu oceniania.

Raporty o wiarygodności płatniczej uwzględniają wielowymiarowy charakter jednostek samorządu terytorialnego, a także są ścisłym kompendium wiedzy na ich temat. Posiadają dane zawierające sytuacje formalno- prawne, organizacyjne, a przede wszystkim finansowe danej jednostki, jej zwyczaje płatnicze, a nawet powiązania kapitałowe oraz osobowe. Dane, które zawarte są w raporcie gospodarczym pochodzą z różnorakich, ogólnie dostępnych źródeł informacji. Mogą to być na przykład: bazy danych, rejestry sądowe oraz ewidencje przedsiębiorstw, publikatory urzędowe, archiwum prasowe, obecne informacje z prasy, a także publikacje specjalistyczne czy też wykazy firm.

Przed podjęciem współpracy

Zanim podejmie się współpracę z podmiotem gospodarczym, takim jak jednostki samorządu terytorialnego, istotnym elementem bezpieczeństwa biznesowego jest weryfikacja dyscypliny płatniczej, która obejmować będzie analizę terminowości spłat i zobowiązań wobec banków, a także innych przedsiębiorców. Dobrze jest także na bieżąco sprawdzać i kontrolować sytuacje takich partnerów biznesowych, z którymi dana jednostka współpracuje, ewentualnie współpracowała dawniej.

Wady i zalety

Przyznanie oceny w raporcie jest z pewnością żmudnym oraz czasochłonnym procesem. Obszar działania jednostek samorządu jest dużo bardziej skomplikowany niż firm komercyjnych. Warto zwrócić uwagę, iż raport o wiarygodności płatniczej to jedynie opinia, a nie gwarancja, że JST dokona płatności na czas oraz spłaci w całości zaciągnięty dług (co jest dość oczywiste, jednak często się o tym zapomina). Raport jest instrumentem informacyjnym, służącym zwiększeniu zaufania oraz uwiarygodnieniu płynności finansowej gminy, starostwa czy powiatu. Funkcję taką gwarantuje przede wszystkim niezależny podmiot, sporządzający analizę.

Czy warto?

Raport o wiarygodności płatniczej zwiększa przejrzystość jednostek samorządu terytorialnego, podnosi ich wiarygodność, jest z pewnością oceną, która zwiększa zaufanie. Dzięki temu, raport może być świetnym bodźcem dla potencjalnych inwestorów.

(cereditreform)