poniedziałek, 30 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ważne pytania. Fachowe odpowiedzi

To już kolejna z cyklu konferencji organizowanych m.in. dla przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej. Tym razem poświęcona będzie IT w szeroko rozumianym sektorze administracji.

„IT w Administracji” to bezpłatna konferencja, która odbędzie się 22 listopada w Warszawie w Hotelu Courtyard przy ulicy Żwirki i Wigury 1 (szczegóły związane z rejestracją, szczegółowy plan konferencji dostępne są na stronie www.gigacon.org).

Konferencja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych
i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji państwowej. Organizatorzy zaproszenie kierują także do osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów.

Podczas tego spotkania omówione zostaną najnowsze zmiany w cyfryzacji sektora administracji publicznej. Swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele administracji, którzy z tematem się zmierzyli. Będzie czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości.

Podczas konferencji zostaną omówione tematy związane między innymi z e-fakturowaniem w zamówieniach publicznych (od 18 kwietnia 2019 roku jednostki publiczne, które są zamawiającymi, będą zobowiązane do odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, czyli takich, które mogą być przetwarzane automatycznie i elektronicznie; oznacza to, że od tej daty powinny być gotowe na przyjęcie takiej faktury od wykonawcy zamówień publicznych). Przybliży je uczestnikom przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Praktycy z Oracle Polska przybliżą tajemnice chmury i pokażą, jak może ona pomóc w administracji publicznej. Zainteresowani będą mieli okazję, by zapoznać się z rozwiązaniami open source, a przede wszystkim z tym, jak bezpiecznie korzystać z rozwiązań otwartego oprogramowania.

W trakcie konferencji odbędzie się też spotkanie poświęcone rozwiązaniom wspierającym administrację w zakresie organizacyjnym, technicznym, a także ochrony danych osobowych. Między innymi będzie można dowiedzieć się, co to takiego statlook i jak ten program może wpłynąć na udaną administrację. Przedstawiciel Centrum Projektów Polska Cyfrowa przedstawi inwestycje w sieci szerokopasmowe, natomiast reprezentanci samorządu z Zabrza pokażą, jak działa CUWMZ, czyli Cyfrowe Usługi Wspólne dla interesariuszy Miasta Zabrze. Nie zabraknie też rozmów na temat RODO, w tym dyskusji o wybranych obowiązkach administratora danych, czyli RODO w sektorze publicznym. W szczególności poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych związanych z zabezpieczaniem danych, obowiązek spełniania klauzuli informacyjnej czy też wdrożenia odpowiedniej polityki ochrony danych.

(tom)