czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wąsosz: Szanuję każdego człowieka

Rozmowa ze Zbigniewem Stuczykiem, burmistrzem Wąsosza

Jaka była ta kadencja?

– Powinienem powiedzieć – jak mówi zdecydowana większość moich kolegów, burmistrzów i wójtów – że były to cztery bardzo dobre lata i rzeczywiście ja też się nie wyłamię, bowiem w mojej ocenie była to nie najgorsza, a nawet dobra kadencja. Zrealizowaliśmy sporo inwestycji i pozyskaliśmy ogromne środki finansowe z różnych zewnętrznych źródeł.

Dobre pozyskiwanie zewnętrznych pieniędzy jest podstawą sukcesu rozwojowego polskich gmin…

– …ale należy również pamiętać, że aby sięgać po te granty, trzeba mieć swoje środki budżetowe. Takie pieniądze podczas mojego wieloletniego burmistrzowania zawsze znajdowaliśmy, a zwykle nie była to bułka z masłem. Zrealizowaliśmy wiele istotnych dla naszej gminy i jej mieszkańców inwestycji, dzięki czemu Wąsosz zmienił się na lepsze i jest dzisiaj innym miasteczkiem.

A co było priorytetem?

– Kanalizacja, na którą wydaliśmy największe pieniądze. Trzeba likwidować kompromitujące zaszłości, sięgać po podstawowe zdobycze cywilizacji i nasi mieszkańcy w znakomitej większości są nowocześni i zadowoleni z budowy kanalizacji. Realizujemy czwarty etap budowy kanalizacji, a mieszkańcy gminy podchodzą do tej inwestycji ze zrozumieniem. Do tej pory w Wąsoszu ścieki spływały do kanalizacji burzowej i latem ze studzienek kanalizacyjnych wydobywał się trudny do wytrzymania „aromat”.

Kiedy będzie ukończona?

– Miasto skanalizujemy do końca przyszłego roku, ale zostaną jeszcze sołectwa i z tych wsi ścieki mogą spłynąć grawitacyjnie bez budowy przepompowni, co zdecydowanie jest wariantem tańszym. Poza wymienionymi już przeze mnie inwestycjami, realizujemy sześć dróg i – co ciekawe! – dwie z nich mają stuprocentowe dofinansowanie, więc gmina nie dokłada do nich nawet jednej złotówki, a pieniądze dostaliśmy nawet na dokumentację. Na drogi z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych otrzymaliśmy 221 tys. zł dofinansowania do każdego kilometra. Ponadto budowane były chodniki przy drogach wojewódzkich w Wiewierzu i Rudnej Wielkiej, a do końca września ma być zakończona budowa bieżni lekkoatletycznej przy szkole podstawowej w Wąsoszu. Kolejna inwestycja to modernizacja sieci wodociągowej w Zbakowie Dolnym, gdzie zostały do wykonania cztery przyłącza.

W ostatniej kadencji niemało kosztowała was oświata…

– …i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w tych gminach, w których liczba dzieci spada, są problemy z finansowaniem oświaty. Ale mimo trudności utrzymujemy wszystkie szkoły, choć w roku 2013 łączyliśmy klasy i przedmioty takie jak WF, plastyka i muzyka. Nauczycielom musieliśmy wypłacić czternaste pensje, ponieważ nie osiągnęli średnich płac, dlatego w tym roku odstąpiliśmy od łączenia klas i przedmiotów – aby nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenia. Warto podkreślić, że wąsoskie przedszkole jest jedną z nielicznych, nieodpłatnych tego rodzaju placówek w kraju. Rodzice opłacają tylko wyżywienie dzieci. Oprócz tego przedszkola, przy każdej wiejskiej szkole są oddziały przedszkolne.

Od wielu lat dobrze układa się panu współpraca z radnymi.

– Pracujemy zgodnie i każdego roku – także tego – na sesjach absolutoryjnych otrzymuję od radnych stuprocentowe poparcie. Czasami spieramy się, ale dyskusje są merytoryczne i zazwyczaj osiągamy porozumienie służące dobrze naszej społeczności.

A największe zadania?

– Najtrudniejsze i bardzo kosztochłonne zadanie to kanalizacja, a ponadto niemało trudności sprawiły budowa mieszkań komunalnych i Domu Kultury w Wąsoszu.

Ile środków zewnętrznych udało się wam pozyskać w tej kadencji?

– To około 30 mln zł.

Co w najbliższych kilku latach będzie dla gminy Wąsosz najważniejsze?

– Na pewno zakończenie budowy kanalizacji, a od Agencji Nieruchomości Rolnych przejęliśmy pałac we Wrzącej Śląskiej i chcemy, aby powstał tam dom spokojnej starości. Powinniśmy też szukać niezbyt wielkich inwestorów, którzy dadzą naszej gminie kilkaset nowych miejsc pracy – i to już się dzieje.

Jak pan przekona mieszkańców, aby ponownie zagłosowali w wyborach na swojego wieloletniego burmistrza?

– Ludzie mnie znają i wiedzą, czego się po mnie mogą spodziewać. Na pewno jestem człowiekiem, dla którego każdy jest ważny. Szanuję każdego człowieka i zawsze – także w czasie różnych klęsk żywiołowych – starałem się pomagać naszym mieszkańcom i rozwiązywać ich problemy. Mam jeszcze dużo energii, potrafię dobrze pracować na rzecz naszej społeczności i konsekwentnie realizować najambitniejsze plany. Poza tym firma Nad Baryczą wygrała przetarg na zakup byłego Wrozametu i będą nowe miejsca pracy. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy docenią systematyczną pracę i wypróbowaną kadrę urzędu, co – bez fałszywej skromności – jest gwarantem dobrego rozwoju i przyszłości naszej gminy Wąsosz.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze projekty i inwestycje realizowane przez gminę Wąsosz w latach 2011-2014

Rok 2011(budżet 23 842 512 zł) • Przebudowa magazynu na budynek mieszkań komunalnych. • Budowa wodociągu dla Ostrawy. • Budowa kompleksu boisk sportowych „orlik”. • Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Czarnoborsku, Wrzącej Wielkiej i Pobielu. • Odnowienie oświetlenia i chodnika przy amfiteatrze w Wąsoszu. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. • Budowa kurnej chaty w Drozdowicach Małych. • Adaptacja sali domu kultury na mieszkania i utwardzenie placu przy ul. Kolejowej w Wąsoszu. • Remont i utwardzenie drogi w Goli Wąsoskiej.

Rok 2012 (budżet 24 279 251 zł) • Przebudowa ul. Korczaka i utwardzenie placu spotkań. • Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Drozdowice Wielkie – Marysin i w Bartkowie. • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Czarnoborsku. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. • Remont świetlicy w Dochowej i budowa budynku gospodarczego w Zbakowie Górnym. • Remont urzędu (budynek A). • Montaż piłkochwytów na stadionie i wykonanie wjazdów do posesji w Czarnoborsku. • Odwodnienie drogi w Czarnoborsku. • Wykonanie budynków gospodarczych w Wodnikach i Świniarach. • Remont drogi w Bełczu Małym i remont przepustu w Wiklinie.

Rok 2013 (budżet 26 708 033 zł) • Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne. • Odbiór i zagospodarowanie odpadów. • Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chocieborowicach i Wodnikach. • Rozbudowa świetlicy w Wodnikach. • Budowa budynków w Bełczu Małym i Kowalowie. • Remont elewacji świetlicy w Cieszkowicach. • Remonty nawierzchni ul. Rzemieślniczej i al. Niepodległości w Wąsoszu. • Budowa chodnika w Wodnikach. • Przebudowa dróg w Chocieborowicach i Sądowelu i remont drogi w Kowalowie.

Rok 2014 (budżet 24 864 873 zł) • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. • Remont dróg gminnych w Bełczu Małym, Cieszkowicach, Zbakowie Górnym, ul. Polnej w Wąsoszu i drogi Kamień Górowski – Lubiel. • Przebudowa wjazdu do PSP w Wąsoszu. • Remont świetlicy w Lubielu. • Remont remizy OSP w Wąsoszu. • Odbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Bełcz M. – Górka W., w Drozdowicach oraz Zbaków Górny – Zbaków Dolny • Pogłębienie, odmulenie i poszerzenie rowu melioracyjnego w Wiewierzu. • Budowa bieżni przy SP w Wąsoszu. • Remonty nawierzchni chodników w Wiewierzu i Rudnej Wielkiej. • Remont drogi w Wodnikach. Przebudowa dróg Podmieście – cegielnia i w Rudnej Małej. • Modernizacja sieci wodociągowej Wiewierz – Zbaków Dolny. • Remont lokali mieszkalnych w Lubielu.