sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wały rosną na Opolszczyźnie

W opolskiej dzielnicy Grotowice otwarto 4,3 kilometrowy odcinek wałów przeciwpowodziowych.

– Dla 1500 mieszkańców tej części miasta oraz firm położonych w sąsiedztwie dawnego „Metalchemu”, które zatrudniają około 1500 osób i zgromadziły majątek rzędu prawie miliarda złotych, oznacza to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że kolejna powódź nie zagrozi ich życiu, ani nie zniszczy majątku – mówił wicemarszałek Tomasz Kostuś na uroczystości otwarcia wałów.

Z kolei wojewoda opolski, Ryszard Wilczyński, żartował, iż nowo oddany wał powinien nosić nazwę „Obrońców Metalchemu”, bo w 2010 roku został obroniony dzięki społecznemu wysiłkowi mieszkańców i przedsiębiorców. To oni wzmocnili go układając 300 tysięcy worków z piaskiem.

Przypomniano, że w roku 2010, po powodzi, w czasie której ważyły się losy mieszkańców i firm, zarząd województwa złożył obietnicę, że zrobi wszystko, by poprawić ich bezpieczeństwo poprzez przebudowę wału i jego podwyższenie. I tak się też stało. W pierwszym etapie uszczelniono 1800 metrów najbardziej cieknącego odcinka wału. W 2011 roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wykonywane były dalsze uszczelnienia na odcinku od bloków mieszkalnych do portu i potem do ocynkowni.

Jednocześnie rozpoczęto prace projektowe związane z drugim etapem przebudowy. Wartość kosztorysowa planowanych robót określona została na 44 mln złotych, ale po przetargach stopniały one do 25 mln złotych i taką też kwotą zamknął się drugi etap inwestycji.

Opolski wał został sfinansowany z wielu źródeł – wspomnianego Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu dla Odry 2006” i wielu mniejszych. Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego, odpowiedzialny za sprawy melioracji, naliczył tych źródeł finansowania prawie dziesięć. – To dobrze, że pieniądze się znalazły, ale lepiej, by pochodziły one z jednego źródła. Mam nadzieję, że zapowiadane zmiany w prawie usprawnią proces finansowania – mówił.

Oddane 4 listopada wały przeciwpowodziowe oznaczają, że Opole jest przed wielką wodą zabezpieczone.

Na ten tydzień zaplanowano jeszcze oddanie dwóch kolejnych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie – w Schodni Starej i Borkach. MS