środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

W trosce o dziedzictwo kulturowe

Jesienią odbędzie się piąta już edycja Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Od 7 do 9 listopada Centrum Targowo-Kongresowe przy ulicy Marsa w Warszawie stanie się najważniejszym w Polsce miejscem spotkań reprezentantów różnych firm, środowisk oraz specjalizacji, zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków, archiwizacją, muzealnictwem oraz bibliotekarstwem. Oferta organizowanego przez firmę MT Targi Polska wydarzenia jest skierowana także do samorządów.

Należy pamiętać, iż ochrona oraz opieka nad zabytkami należy do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie polskie gminy, miasta, powiaty i województwa są właścicielem około 20 proc. spośród ponad 70 tysięcy zabytków, 315 muzeów oraz ponad 8 tysięcy bibliotek publicznych. Rola samorządowców w zachowaniu dziedzictwa kulturowego ma obecnie ogromne znaczenie nie tylko na podłożu kulturowym, ale także gospodarczym. Aktywne zaangażowanie w ochronę dziedzictwa ma pozytywny wpływ na rozwój lokalnych społeczności oraz wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie – na rozwój gospodarczy i powstanie nowych miejsc pracy.

Podczas tegorocznych Targów Dziedzictwo przedstawiciele władz samorządowych będą mogli poznać najnowsze rozwiązania oraz technologie stosowane w konserwacji i ochronie zabytków. Prócz tego będą w stanie dowiedzieć się, jak wyposażyć biblioteki, muzea czy archiwa oraz zapoznać się z nowinkami z zakresu np. digitalizacji. W trakcie poprzedniej edycji targów dużą popularnością cieszyła się właśnie oferta z dziedziny nowych technologii. W tym roku będzie równie bogata – zaprezentowane zostaną m.in. rozwiązania multimedialne przeznaczone dla muzeów. Uczestnicy targów będą mieli także okazję poznać funkcjonowanie innowacyjnych systemów przeciwpożarowych, alarmowych czy monitorujących. Natomiast liczni eksperci przedstawią nie tylko techniczne, ale także prawne i organizacyjne rozwiązania mające na celu lepsze zabezpieczenie zabytków, archiwów, muzeów oraz bibliotek.

Targi Dziedzictwo to także bogaty program merytoryczny, w tym debaty, wykłady czy sesje tematyczne, w których udział biorą przedstawiciele m.in. instytucji państwowych i organizacji branżowych. Szczególnie interesujące z samorządowego punktu widzenia mogą być spotkania organizowane w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, takie jak: Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, „Rola samorządu w ochronie zabytków”, a także „Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych” czy „Polskie Prawo Ochrony Zabytków – propozycje zmian”. To właśnie w trakcie tego typu spotkań samorządowcy mają okazję do wymiany doświadczeń oraz prowadzenia licznych dyskusji mających na celu znalezienie optymalnych rozwiązań w kwestii ochrony, jak i opieki nad zabytkami, archiwami, księgozbiorami oraz miejscami badań archeologicznych.

(mm)

Więcej informacji:

www.targidziedzictwo.pl