wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

W poszukiwaniu inteligentnego miasta

W dniach 14-15 września 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się IV edycja Smart City Forum, czyli wydarzenia poświęconego szerzeniu idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyło ponad 650 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mariusz Gaca, przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, wiceprezes Zarządu Orange Polska. Gośćmi honorowymi, którzy uświetnili pierwszy dzień, byli: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Tom Voege – ITS and Transport Expert, Policy Analyst, International Transport Forum, OECD.

Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum skupiona była na rozwoju zrównoważonego miasta jako miasta inteligentnego. Spójnym ogniwem takiego miasta jest smart citizen, czyli inteligentny obywatel. Ważnym aspektem było również efektywne wykorzystanie dostępnych danych oraz dzielenie się nimi z mieszkańcami. Pierwszy dzień forum zakończył blok tematyczny dotyczący płatności „w mieście i miastu” – nowoczesne systemy płatności bezgotówkowych, doświadczenia i wnioski na przyszłość. W dyskusjach wzięli udział m.in.: Krzysztof Żuk – prezydent Lublina, Tadeusz Kościński – podsekretarz stanu w resorcie rozwoju, Maciej Bluj – wiceprezydent Wrocławia, Ronald Binkofski – dyrektor generalny Microsoft w Polsce, Danuta Kamińska – skarbnik miasta Katowice oraz Adrian Kurowski – dyrektor Visa Europe w Polsce.

Drugi dzień konferencji otworzył Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Pierwszy blok tematyczny dotyczył energetyki miejskiej, w tym kwestii związanych m.in. z energooszczędnością, smart grid oraz osobistym zarządzaniem energią przez mieszkańca. Kolejna debata forum skupiona była wokół mobilności miejskiej i systemu zarządzania transportem. Podczas panelu poruszone zostały tematy automatyzacji transportu, wykorzystania geolokalizacji w transporcie czy też smart parking. Dyskusja kończąca drugi dzień, ale nie mniej ważna, to debata o edukacji, w tym m.in. o dostarczaniu cyfrowych zasobów edukacyjnych, współpracy oświaty z przedsiębiorstwami i administracją oraz ujednoliceniu oferty edukacyjnej.

Prelegentami drugiego dnia byli m.in.: Marcin Pluta – burmistrz miasta Brzeziny, Rafał Soja – prezes zarządu Tauron Sprzedaż, Mirosław Kozłowicz – wiceprezydent Bydgoszczy, Alain Van Gaever – Policy Officer, Directorate-General for Mobility and Transport z Komisji Europejskiej, Mariusz Wiśniewski – wiceprezydent Poznania, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku oraz Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni.

Smart City Forum jest wydarzeniem tworzącym platformę wymiany opinii na temat najnowszych technologii i możliwości, jakie stwarzają rozwiązania typu smart. Z edycji na edycję prezentuje coraz więcej praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. Jego IV edycja skupiła ekspertów, liderów i autorytety nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

(oop)