czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Urząd bezpieczny i nowoczesny

Po raz kolejny zapraszamy na bezpłatną konferencje, której celem jest kompleksowe przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją polskich urzędów i instytucji administracji publicznej.

Podczas spotkania, które odbędzie się 23 listopada w Hotelu Courtyard przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie zaprezentowane zostaną konkretne gotowe rozwiązania. Swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele administracji, którzy z tematem się zmierzyli. Będzie czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości.

Na tematykę konferencji składają się takie tematy jak m.in.: dokument elektroniczny, obieg dokumentów i informacji, archiwizacja i składowanie danych, bezpieczeństwo danych, ochrona infrastruktury, niezawodność, cyfrowe sieci telekomunikacyjne, infrastruktura szerokopasmowa, przestrzenie cyfrowe, e-usługi, inteligentne płatności, usługi mobilne, inteligentne rozwiązania optymalizujące pracę i funkcjonowanie przestrzeni publicznej, rozwiązania chmurowe.

Konferencja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji państwowej, osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów.

„Gmina Polska” jest jednym z patronów medialnych tego spotkania.

Więcej szczegółów, w tym dokładny program na stronie:

IT w Administracji GigaCon, Warszawa 2017