piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Unijne wsparcie

Są unijne pieniądze dla  Świebodzic – ponad 3,5 miliona złotych.

Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał Bogdanowi Kożuchowiczowi, burmistrzowi Świebodzic potwierdzenie ministra środowiska na unijną dotację na projekt budowy ponad 3,5 kilometra kanalizacji i wodociągów w gminie. Nowe inwestycje za pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) polepszą czystość rzeki Pełcznica, do której trafiają ścieki z nieszczelnych szamb. Wartość nowych inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej – Świebodzice” to około 9 milionów złotych.

Na Dolnym Śląsku powstają nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o łącznej długości 450 kilometrów. Łączna wartość nowych inwestycji wynosi ponad 630 milionów złotych. Dolnośląskie spółki komunalne pozyskały te pieniądze z POIiŚ oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Samorządowcy zakończyli już budowę nowych oczyszczalni ścieków w Ziębicach i Sulikowie oraz unowocześnili zakłady w: Środzie Śląskiej. Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Strzelinie, Chociwelu i Bielawie. W regionie zakończono już budowę kilkuset kilometrów wodociągów i kanalizacji.

WFOŚiGW we Wrocławiu jest Instytucją Wdrażającą POIiŚ. Dolnośląscy beneficjenci otrzymują od Funduszu merytoryczne i finansowe wsparcie. Obecnie Fundusz obsługuje 14 projektów z zawartymi umowami w ramach POIiŚ. Wojewódzki Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.  

Program Infrastruktura i Środowisko to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,4 mld euro. To największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki czy urządzeń sportowych. Ponad 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. (WF)