wtorek, 29 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Unia i samorządy

Reprezentujący unijne samorządy Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję nakreślającą trzy priorytety na najbliższe pięć lat.

Pierwszym wyznaczonym przez Komitet Regionów priorytetem jest „zbliżenie Unii do obywateli” z pomocą władz lokalnych i regionalnych. Zdaniem samorządowców, wszystkie decyzje unijne i krajowe muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Komitet zadeklarował, że będzie nadal dbać o to, by przyszłe przepisy UE zmniejszyły obciążenia administracyjne i koszty wdrażania programów UE dla regionów, miast, miasteczek i wsi.

Drugi priorytet dotyczy wyzwań, przed którymi stoją wsie, miasta i regiony, takich jak zarządzanie pandemią, transformacja ekologiczna, cyfrowa i demograficzna, w tym przepływy migracyjne. „Stawienie czoła tym wyzwaniom jest możliwe tylko wtedy, jeśli wszystkie lokalne społeczności w Europie staną się bardziej odporne” – podkreślono w komunikacie KR.

Trzeci priorytet kładzie nacisk na spójność jako podstawową wartość, która „musi służyć za kompas wszystkim politykom UE”. Według samorządowców, kryzys związany z Covid-19 pokazał, że spójność to więcej niż tylko pieniądze – to wartość, która wytycza kierunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzy trwałe miejsca pracy i pozwala na skuteczne działania w terenie.

Szef Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas podkreślił w przesłanym PAP komentarzu, że milion demokratycznie wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych to zarówno europejskie fundamenty, jak i sieć bezpieczeństwa.

Marszałek województwa podkarpackiego i przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów Władysław Ortyl podkreśli, że EKR chce zachować to, co jest dobre, i zmienić to, co wymaga zmiany.

– Zmiana klimatu wymaga bardzo trudnych decyzji, dlatego też – jako członkowie Grupy EKR – będziemy nalegać, by przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę towarzyszyło odpowiednie finansowanie i wystarczająca elastyczność – zaznaczył marszałek. – Jest dla nas jasne, że niektóre elementy Europejskiego Zielonego Ładu wymagają przeglądu i poprawy. Brak działań wiązałby się z istotnymi kosztami przemysłowymi i społecznymi dla naszych lokalnych społeczności – dodał Władysław Ortyl.

W związku z rezolucją, na kolejnej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w październiku jego przewodniczący przedstawi pierwszy doroczny barometr lokalny i regionalny – ocenę kwestii szczególnie ważnych dla regionów i gmin w Unii Europejskiej. Pierwszy barometr będzie dotyczył stanu lokalnej demokracji i reakcji na pandemię Covid-19.

(kic, pap)