wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ulgi dla tysięcy

Opolska Karta Rodziny i Seniora funkcjonuje w regionie już pół roku. 27 listopada zebrał się zespół ds. opracowania Karty, by podsumować to półrocze oraz przedyskutować propozycje zmian do regulaminu Karty.

Jak mówiła Katarzyna Lotko-Czech, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, przez te pół roku rozpatrzono już niemal 10 tysięcy wniosków  o wydanie kart w całym regionie, a samych kart wydano ponad 21 tysięcy. – To wydane fizycznie blankiety, a liczba wszystkich użytkowników karty w regionie przekroczyła już 30,6 tys. osób – informowała. Liczba użytkowników Karty jest różna w różnych gminach, a zależy m.in. od aktywności pracowników samorządów lokalnych, zajmujących się koordynowaniem spraw związanych z Kartą. Najwięcej wniosków o wydanie karty złożono w Opolu i Korfantowie, zaś jedyną gminą, w której jeszcze nikt nie korzysta z karty, jest gmina Kamiennik.

Partnerami Karty jest już ponad sto prywatnych firm, które udzielają rabatów jej użytkownikom – to przede wszystkim firmy oferujące produkty dla domu i dzieci, usługi zdrowotne, edukacyjne, transportowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pół roku funkcjonowania Karty skłoniło także zespół do ponownego przyjrzenia się regulaminowi wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Iwona Mąkolska-Frankowska, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej podkreślała, że ewentualne zmiany powinny być zbieżne z regulacjami dotyczącymi ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która zaczęła obowiązywać w międzyczasie. Dlatego też będą one dotyczyły m.in. podwyższenia wieku dzieci uprawnionych do otrzymania karty do 25 lat – pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki w szkole lub uczelni czy też zniesienia ograniczeń wiekowych dla osób niepełnosprawnych, których rodzice starają się o wydanie Karty. Nie będzie także konieczności przedłużania ważności kart co roku przez rodziny, których dzieci jeszcze przez kilka lat będą spełniać warunki regulaminu.

Jak zapewnia Iwona Mąkolska-Frankowska, zmiany w regulaminie powinny wejść w życie od początku przyszłego roku. (vr)