czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Udanin: Samorząd na plus

Miarą patriotyzmu w czasach pokoju jest m.in. dobre wykonywanie swojej pracy – także tej samorządowej – i właśnie taką robotę widzimy w gminie Udanin. Gmina jest przykładem tego, że przy niespokojnej wodzie można płynąć dobrym kursem i dopłynąć do zamierzonego portu.

W mijającym roku samorząd gminy Udanin z powodzeniem realizował zaplanowany budżet w imię zasady zrównoważonego rozwoju. Wyremontowano remizę OSP w Pichorowicach, a do OSP Ujazd Górny trafił – dzięki międzygminnemu projektowi – nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Gmina otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu, którego odebrano ponad 47 ton – z czego ponad 23 tony obejmował demontaż eternitu – i oczekuje na rozstrzygnięcie naboru, w ramach którego ubiega się o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym kościele św. Urszuli. Samorząd dba o ochronę środowiska naturalnego, a kolejnym tego przejawem jest tegoroczna modernizacja kotłowni i zamontowanie kotłów na ekogroszek, o obniżonej emisji zanieczyszczeń, w budynkach użyteczności publicznej, w których mieszczą się m.in. Gminna Biblioteka Publiczna, apteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, referaty promocji i gospodarki komunalnej oraz Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Granitu”.

W listopadzie zakończono przebudowę pomp hydroforowych i układu chlorowania wody stacji uzdatniania wody wodociągu w Ujeździe Górnym, co m.in. wpłynie na poprawę jakości wody. Poza tym już niebawem zostanie zmodernizowany najstarszy wodociąg w gminie, w Jarosławiu. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w Gimnazjum w Ujeździe Górnym projektu „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” – organizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kluczowe kompetencje uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz szkolenia dla nauczycieli. W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie międzyszkolne, przyrodnicza i matematyczna, z których będą mogli skorzystać także uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie.

Także w tym roku na nadzwyczajnej sesji rady gminy zdecydowano o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pichorowicach i co za tym idzie – utworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej. – Zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców gminy wprowadziliśmy możliwość płacenia w kasie urzędu kartą płatniczą – mówi wójt gminy Udanin Teresa Olkiewicz. – W przyszłym roku zajmiemy się przede wszystkim drogami. Niestety, małe gminy wiejskie w nowej perspektywie finansowej nie mogą liczyć na duże pieniądze unijne. Dlatego powołałam specjalny zespół pracowników i podczas spotkań rozważamy wszelkie warianty, aby możliwe do pozyskania środki trafiły do gminy Udanin. Na przyszły rok przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 2,5 mln zł, priorytetem będzie przebudowa drogi w Konarach. Ponadto zamierzamy przebudować parking w Udaninie, wyremontować i przystosować do nowej ustawy szkołę w Ujeździe Górnym, wymienić filtry w Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe Górnym i wdrożyć e-usługi w urzędzie gminy. Ważnym zadaniem będzie odbudowanie placów zabaw w naszych sołectwach. Niebawem złożymy wniosek o przyznanie pomocy na budowę świetlicy w Piekarach, na który mamy już projekt budowlany, a w przyszłym roku planujemy ogłoszenie przetargu. Zamierzamy także skorzystać z rządowego programu OSA.

I choć problemów sporo, to można mieć nadzieję, że samorząd w Udaninie dobrze sobie z nimi poradzi, bowiem nie bez kozery otrzymał certyfikat „SAMORZĄD na plus”, za szczególną dbałość w zarządzaniu należnościami i finansami oraz tworzenie dogodnych warunków rozwoju dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

S.G.


 

Niech Boże Narodzenie i Nowy Rok 2018

będą dla Mieszkańców gminy Udanin

i wszystkich Czytelników „Gminy Polskiej” szczęśliwe,

niech przyniosą zdrowie, sukcesy, miłość i pogodę ducha

życzą

wójt Teresa Olkiewicz

i przewodniczący Rady Gminy Janusz Strzelecki