czwartek, 22 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Udanin: Potrzeby mieszkańców najważniejsze

Na samorządowej mapie Dolnego Śląska jest Udanin gminą wcale niezwyczajną, bowiem nie będąc zbyt zamożną, już od wielu lat realizuje mnóstwo inwestycji infrastrukturalnych, pozyskuje niemało zewnętrznych środków finansowych z różnych projektów, a zgodne współdziałanie władz gminy z radnymi może stanowić wzór dla innych samorządów. W Udaninie starożytna rzymska zasada „gdzie zgoda, tam zwycięstwo” jest wieloletnią opoką miejscowej samorządności.

Warto podkreślić, iż wójt Teresa Olkiewicz w tym roku już po raz dwunasty otrzymała stuprocentowe poparcie na sesji absolutoryjnej i jest to jeden z regionalnych rekordów samorządowych. – Bez fałszywej skromności mogę ocenić, że jednogłośne absolutorium świadczy niezbicie o tym, iż te ostatnie miesiące były dla naszego samorządu okresem dobrym – mówi wójt Teresa Olkiewicz. – W poprzednim i w tym roku gmina Udanin realizuje bardzo istotne dla naszej całej społeczności zadania, choć przyznam, że nie wszystko nam się udaje. Niestety, nie otrzymaliśmy dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż zazwyczaj zaplanowane zadania są w gminie Udanin konsekwentnie i z uporem realizowane.

W tym roku jak i w przyszłych latach priorytetem gminy Udanin będzie modernizacja stacji uzdatniania wody wodociągów „Ujazd Górny” oraz „Lusina”, polegająca na wymianie starych, wyeksploatowanych filtrów wodnych, wymiany szaf sterowniczych i pomp na bardziej energooszczędne. Będzie to kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku modernizacji, której celem jest spełnienie jak najlepszych norm wody pitnej. Jest to inwestycja w bezpieczeństwo i poprawę jakości życia.

Niedawno w pobliżu budynku urzędu gminy powstał nowy, estetyczny i funkcjonalny parking, a w Drogomiłowicach, współpracując ze starostwem średzkim, wykonano chodnik, którego budowa rozpoczęła się przed piętnastu laty.

– Muszę się też pochwalić, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które mają opracowany kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego – uśmiecha się wójt Olkiewicz. – Mamy też ponad 250 hektarów działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i ludzie już rozpoczęli budować swoje domy na tych terenach. W zasadzie można stwierdzić, że w gminie Udanin domy rosną jak grzyby po deszczu, działki są w każdej miejscowości i jest ich mnóstwo. To nowe działki, okalają one starą zabudowę, a ten boom mieszkaniowy pociąga za sobą konieczność uzbrajania w media tych nieruchomości i przyjęliśmy taką zasadę, że uzbrajamy tereny w pierwszej kolejności tam, gdzie zaczynają się budować domy, gdzie powstają małe osiedla. Przykładowo, w Udaninie uzbroiliśmy działki przy Alei Lipowej, a w stolicy gminy powstaje również drugie osiedle domków jednorodzinnych i tutaj także doprowadziliśmy media.

W dużej mierze modę na osadnictwo w gminie Udanin spowodowało to, że cała gmina objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego i jeśli ktoś szuka miejsca na budowę swojego domu, wystarczy, że wejdzie na stronę gminy www.udanin.pl – może tam znaleźć odpowiadającą mu działkę. Działki nie są drogie, a dodatkowe atuty gminy to jej czystość, spokój tu panujący, natura, gospodarny samorząd i przyjazna lokalna społeczność.

– Nasz tegoroczny budżet jest proinwestycyjny i ma niewielki deficyt, dlatego zaplanowane inwestycje realizujemy z własnych środków finansowych – podkreśla wójt Teresa Olkiewicz. – Dzieje się tak dlatego, że pieniądze, które były do pozyskania do roku 2017 już się skończyły, a w tym roku piszemy wnioski o dofinansowanie zadań z różnych projektów i w niedalekiej przyszłości będziemy mogli korzystać z tej tegorocznej żmudnej pracy. Napisaliśmy m.in. wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Piekarach i mam nadzieję, że budowę rozpoczniemy jeszcze w tym roku. A naszym najważniejszym tegorocznym przedsięwzięciem jest utworzenie ponad 40-hektarowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Pichorowicach. Wniosek z wszystkimi pozytywnymi opiniami przekazaliśmy do urzędu marszałkowskiego i teraz czekamy, kiedy marszałek prześle do ministra rolnictwa dokumentację dotyczącą odrolnienia tych gruntów. Mam nadzieję, że tak się stanie, rząd postawił przecież na Polskę silną ekonomicznie, a nasza gmina jest zlokalizowana bezpośrednio przy autostradzie A4 i z tego dobrodziejstwa powinniśmy skwapliwie skorzystać. Strefa zdeterminuje rozwój naszej gminy i zapewne poprawi poziom życia jej mieszkańców.

Niedługo już wybory samorządowe, a w gminie Udanin stabilność władzy była dotychczas jednym z gwarantów sukcesu i dobrego rozwoju.

– Jest moim szczęściem, że po raz trzeci mogę współpracować z takimi radnymi w tej kadencji, z ludźmi mądrymi, którzy dobrze wiedzą, co jest dla gminy najbardziej potrzebne – ocenia wójt Teresa Olkiewicz. – Radni mnie popierają, a ja lubię z nimi rozmawiać i dyskutować. Owszem, czasami spieramy się, ale zazwyczaj merytorycznie, a nie po to, aby stawiać na swoim wbrew logice i potrzebom mieszkańców. Krótko mówiąc, interes ogółu przeważa nad partykularnymi interesami. A najważniejsze jest dobre pozyskiwanie zewnętrznych pieniędzy na inwestycje i praca dla ludzi, aby nie musieli za tą pracą jeździć po innych gminach. Zdecydowałam się na ponowne ubieganie się o funkcję wójta gminy Udanin, ponieważ warto, aby nasza społeczność mogła skorzystać z mojego wieloletniego doświadczenia samorządowego. Ponadto mam jeszcze sporo sił i wiele pomysłów dotyczących rozwoju naszej gminy i polepszenia poziomu życia mieszkańców.

S.G.