środa, 22 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Udanin: Dobra strategia i dobra przyszłość

Zapewne są na Dolnym Śląsku gminy zamożniejsze, są i takie, które są lepiej położone i mają więcej walorów turystycznych, ale niewiele jest takich, gdzie z takim szacunkiem władze gminy traktują mieszkańców. W Udaninie transparentność nie jest czczym sloganem – jeśli coś dobrego samorząd zrobi na rzecz miejscowej społeczności, to mówi się o tym głośno, ale tak samo się dzieje, gdy nie uda się czegoś zrealizować, a wszystko dlatego, że życie – także to samorządowe – nie jest idealnym bytem. Są sukcesy i są porażki, ale w gminie Udanin tych pierwszych jest znacznie, znacznie więcej. Krótko mówiąc – ludzi się tutaj szanuje, także poprzez działania samorządu mające na celu polepszenie ich codziennego życia.

Gmina Udanin ma niezły potencjał gospodarczy, niezłe tereny pod inwestycje i miejscowy samorząd podjął już odpowiednie kroki celem utworzenia strefy gospodarczej, a jeśli zamiary te powiodą się, to gmina pewnie zdynamizuje swój rozwój. Zabiegają o to władze gminy, dążąc konsekwentnie do celu, a kadencja 2014-2018 była dla udanińskiego samorządu okresem wytężonej pracy, która obfitowała w dziesiątki zrealizowanych inwestycji i zadań. Warto podkreślić, że budżety realizowano planowo, pracując zgodnie i bez niepotrzebnych sporów.

Teresa Olkiewicz
Teresa Olkiewicz

– Na początku kadencji musieliśmy zmodernizować naszą oczyszczalnię ścieków, co pochłonęło 900 tys. zł, a nie jest to jakaś widoczna i spektakularna inwestycja, ale na pewno niezbędna – wspomina wójt Teresa Olkiewicz – i to samo dzieje się z przebudową układu pomp hydroforowych. Poza tym inwestowaliśmy w drogi i dziękuję Starostwu Powiatowemu w Środzie Śląskiej za dobrą współpracę przy inwestycjach drogowych. Niedawno podpisaliśmy trójstronne porozumienie Udanin – Środa Śląska – Powiat Średzki na opracowanie dokumentacji dotyczącej wybudowania ścieżki rowerowej od Michałowa do Ujazdu Górnego, a poza tym mamy opracowaną dokumentację na drogę z chodnikami od Udanina, przez Piekary, do Konar, która będzie realizowana w przyszłym roku. Teraz zaś robimy z kostki granitowej drogę w Laskach, gdzie konserwator zabytków nie zgodził się na nawierzchnię asfaltową i to podrożyło koszty. Rozpoczęliśmy też montowanie energooszczędnych lamp ledowych.

Niedługo już wybory samorządowe i rozpocznie się kadencja 2018-2023. – A jeśli mieszkańcy gminy dobrze ocenią moją dotychczasową pracę na rzecz naszej społeczności, to będę realizowała mój program wyborczy, korzystając ze środków zewnętrznych i krajowych, które dotychczas skutecznie pozyskiwaliśmy – mówi wójt Teresa Olkiewicz. – Przede wszystkim zajmiemy się uruchomieniem strefy aktywności gospodarczej w Pichorowicach, budową ścieżek rowerowych, rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wybudowaniem żłobka w Ujeździe Górnym i przedszkola w Udaninie, budową świetlicy w Piekarach, modernizacją kościoła pw. św. Urszuli, zwiększeniem zasobu mieszkalnictwa socjalnego i czynszowego, wprowadzeniem budżetu obywatelskiego, rozwojem bazy sportowo-rekreacyjnej, poprawą systemu transportu zbiorowego, programami zdrowotnymi dla mieszkańców oraz wspieraniem jednostek OSP i policji.

W Udaninie wyraźnie widać, że z roku na rok poziom życia mieszkańców gminy poprawia się. – Zatem dalej powinniśmy rozwijać naszą gminę we wcześniej obranym kierunku, ponieważ gołym okiem widać, że ta strategia jest dobra – podkreśla wójt Teresa Olkiewicz.

HS