środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Udanin: Budżetowe chodzenie po ziemi

Rozmowa z Teresą Olkiewicz, wójtem gminy Udanin

Jakie najważniejsze plany dotyczą tegorocznej samorządowej pracy w gminie Udanin? Jakie będą priorytety?

– Budżet przyjęliśmy jednogłośnie z końcem grudnia ubiegłego roku i – moim zdaniem – jest to budżet bardzo przemyślany i racjonalny. A różnych decyzji przy jego ustanawianiu trzeba było podjąć niemało. Chcę też podkreślić, że uchwalając budżet na rok 2018, absolutnie nie braliśmy pod uwagę, że jest to rok wyborów samorządowych.

Czyli nie są to marzenia, tylko twarde chodzenie po ziemi.

– Rzeczywiście, i zawsze tak postępowaliśmy, a przecież dobrze wiem, że wiele dolnośląskich gmin ma w swych budżetach spore deficyty finansowe i samorządy mocno się zadłużają, nawet do 10 mln zł.

A później lądują jako zakładnicy parabanków…

– Często tak się dzieje, ale my w Udaninie podchodzimy do budżetu i publicznych pieniędzy bardzo realistycznie i deficytu mamy tylko 500 tys. zł. A na tegoroczne inwestycje przeznaczyliśmy ponad 2,5 mln zł. Są to przedsięwzięcia ostrożne, ale bardzo potrzebne naszej społeczności.

Jakie zadania będą najważniejsze, pani zdaniem, w tym roku dla gminy Udanin?

– Priorytetem będzie dalsza przebudowa drogi gminnej w Konarach (etap II – przyp. autora), a ponadto będziemy przebudowywać drogę w Lasku, gdzie od czasów powojennych jest droga z kostki brukowej i dzisiaj właściwie jest nieprzejezdna. Kolejnymi istotnymi zadaniami są: przebudowa parkingu w Udaninie i dalsza modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe Górnym wraz z wymianą filtrów. Ponadto zamierzamy wybudować plac zabaw w Ujeździe Górnym i będzie to obiekt wielofunkcyjny i nowoczesny. Warto zatem było czekać, ponieważ jeśli pozyskamy na to zadanie zewnętrzne środki finansowe, to Ujazd Górny wzbogaci się o naprawdę fajny plac zabaw dla dzieci. Chcę również podkreślić, że w ubiegłym roku wyremontowaliśmy remizę w Pichorowicach, a w tym roku zajmiemy się rozbudową remizy OSP w Jarosławiu. W przyszłości – w roku 2019 – zamierzamy wybudować remizę w Ujeździe Górnym, gdzie dla miejscowej OSP pozyskaliśmy nowy, średni samochód pożarniczy za prawie 800 tys. zł. A także w Ujeździe Górnym tworzymy nową szkołę podstawową i w naszym budżecie mamy zabezpieczone środki finansowe na przygotowanie klas 0 i 1.

W takich gminach jak na przykład Udanin, liczących sobie poniżej 20 tys. mieszkańców, zachowane będą jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin…

– …co mnie cieszy i uważam, że tak to powinno być zachowane, ponieważ warto dać szanse wyborcze ludziom, którzy chcieliby coś dobrego zrobić dla lokalnej społeczności, dla gminy Udanin, a niekoniecznie legitymują się jakąś przynależnością partyjną.

Czy będzie się pani ubiegała o ponowne wójtowanie w gminie Udanin?

– Będę kandydowała na wójta i ubiegała się o głosy i poparcie mieszkańców naszej gminy. Uważam, że mam jeszcze sporo sił i pomysłów, aby dobrze pracować na rzecz naszej społeczności i niemało doświadczenia samorządowego, które warto wykorzystać dla rozwoju gminy.

Rozmawiał Sławomir Grymin