środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Twórca niełatwych sukcesów

Jerzy Fitek – samorządowiec z 25-letnim stażem – ponownie ubiega się o zaszczytne stanowisko burmistrza Siechnic z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Gmina Siechnice w XXI wieku” i ma do tego odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje moralne i zawodowe. Mieszkańcy gminy dobrze pamiętają, że w czasie gdy był wójtem gminy Święta Katarzyna i burmistrzem Siechnic, gmina niemal podwoiła liczbę mieszkańców, a jej budżet wzrósł z 18 mln zł do prawie 60 mln zł.

Warto podkreślić, że sukcesy nie przyszły łatwo, bowiem gdy zaczynał zarządzać Świętą Katarzyną, była ona jedyną gminą w Polsce bez uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Szybko uchwalone plany – w tym dla ponad 100-hektarowej Gminnej Strefy Gospodarczej w Siechnicach, gdzie dzisiaj pracuje około 1000 osób – przyczyniły się do dynamicznego wzrostu budownictwa mieszkaniowego i lokalizacji na terenie gminy kilkuset nowych firm. Dzięki temu bezrobocie w gminie jest znacznie niższe niż średnie na Dolnym Śląsku i wynosi około 5 procent.

– W latach 1999-2010 wykonaliśmy prawie w 100 procentach sieci wodociągowe do wszystkich miejscowości i ponad 70 procent sieci kanalizacji sanitarnych oraz zmodernizowaliśmy ponad 70 km dróg – wspomina Jerzy Fitek. – Wybudowano dwie szkoły podstawowe, zmodernizowano trzy oraz gimnazjum, wybudowaliśmy trzy kompleksy sportowo-rekreacyjne – w Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich – i rozpoczęto budowę wieży widokowej w Kotowicach.

W roku 1999 m.in. z inicjatywy Jerzego Fitka i Grzegorza Romana oraz innych włodarzy ościennych gmin, a także wojewody i marszałka, zawarto porozumienie dotyczące budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia, która ma być ukończona do roku 2018, ale już dzisiaj determinuje rozwój podwrocławskich gmin.

Praca samorządów, którym przewodniczył Jerzy Fitek, często była nagradzana przez zewnętrzne gremia i m.in. gminy Święta Katarzyna i Siechnice wielokrotnie lokowały się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego, prestiżowego rankingu samorządowego „Rzeczpospolitej”, wyróżniającego najgospodarniejsze i najlepiej pozyskujące zewnętrzne środki polskie samorządy.

W latach 2010-2013 Jerzy Fitek był wicestarostą powiatu wrocławskiego i świetnie sprawdził się także na tym stanowisku. W tym okresie powiat wrocławski uzyskał tytuł najlepszego w Polsce, także dzięki temu, że wykonano ponad 100 km dróg z wykorzystaniem nowatorskiej technologii i – wspólnie z gminami – ponad 20 km chodników.

– Będę hołdował zasadzie zrównoważonego rozwoju każdej miejscowości gminy Siechnice – mówi Jerzy Fitek. – A najpilniejsze zadania, które zrealizuję, jeśli zostanę burmistrzem Siechnic, to: uzdrowienie finansów gminy, usprawnienie działania urzędu, budowa nowoczesnej przychodni zdrowia oraz budowa lub rozbudowa szkoły podstawowej w Siechnicach, pozyskanie nowych i przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży, rozbudowa szkoły w Świętej Katarzynie (wydzielenie samodzielnego gimnazjum), modernizacja dróg osiedlowych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

KWW „Gmina Siechnice w XXI wieku” jako jedyny komitet wyborczy zgłosił 15 kandydatów na radnych.


 

Jerzy Fitek (62 lata) – żonaty, ma córkę Joannę. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu (magister inżynier geodeta) i studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk (prawo i finanse w samorządach) oraz Akademii Rolniczej w Olsztynie (zastosowanie informatyki w pracach urządzeniowo-rolnych). W latach 1989-1998 był radnym i członkiem Zarządu Gminy Święta Katarzyna, a od 1998 do 2010 roku wójtem tej gminy, później burmistrzem Siechnic. Od roku 2010 do 2014 był radnym powiatu wrocławskiego i wicestarostą wrocławskim (do roku 2013). Lubi pracować, żeglować i podróżować. I lubi słodycze.


 

Kandydaci na radnych powiatu wrocławskiego zgłoszeni przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

Okręg wyborczy nr 1 – gminy Długołęka i Czernica

1. Dariusz Jarosław Bereziuk (59 lat), zam. Kiełczów, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UWr (studia podyplomowe w Instytucie Budownictwa Politechniki Wr.). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Zdrowie” i miesięcznika „Wiadomości Dolnośląskie”, prezes Klubu Dziennikarzy Giełdowych. Wsparcie lokalnych firm i ochrona zdrowia są jego głównymi celami

2. Bożena Anna Zmitrowicz-Grobelna (62), zam. Kiełczów

3. Hanna Agata Szynal (50), zam. Kamieniec Wrocławski

4. Jacek Jan Rydalski (51), zam. Długołęka

5. Ewelina Anisimowicz (24), zam. Długołęka

6. Wiesław Kulik (57), zam. Długołęka

7. Justyna Łukasiewicz (24), zam. Długołęka.

8. Mirosław Mariusz Struś (40), zam. Długołęka

9. Marta Katarzyna Kirkało (41), zam. Kiełczów

10. Emilia Konopska-Struś (39), zam. Długołęka

11. Franciszek Sroka (63), zam. Długołęka


 

Okręg wyborczy nr 2 – gmina Kobierzyce

1. Paweł Piotr Florczyk (39), zam. Kobierzyce. Studia wyższe (finanse i bankowość), a od roku 1997 prowadzi działalność gospodarczą. Od roku 2010 jest głównym energetykiem w jednej z firm, ukończył szereg szkoleń, w tym z zarządzania jakością. Od roku 2009 skarbnik w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

2. Magdalena Janina Sondej (34), zam. Pustków Żurawski

3. Janusz Jerzy Cześniczewski (59), zam. Radwanice

4. Elżbieta Maria Paradowska (60), zam. Bielany Wrocławskie

5. Robert Józef Kozik (44), zam. Radwanice

6. Andżelika Żynel (21), zam. Węgry

7. Krzysztof Michał Otrębus (39), zam. Gniechowice

8. Kazimierz Zbigniew Kurdziel (68), zam. Bielany Wrocławskie


 

Okręg wyborczy nr 3 – gminy Kąty Wrocławskie i Mietków

1. Czesław Tadeusz Śliwiński (71), zam. Sośnica. Radca prawny, emerytowany nadkomisarz policji. Członek Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich. Chce poświęcić się promowaniu rozwoju aktywności obywatelskiej i upowszechnianiu zasady samorządności mieszkańców. Będzie dążyć do utworzenia ośrodka dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą

2. Zofia Krzeszowiec (62), zam. Borzygniew

3. Zdzisław Antoni Łatko (58), zam. Kąty Wrocławskie

4. Agata Drewnowska (37), zam. Bogdaszowice

5. Jan Wargocki (78), zam. Wojtkowice

6. Ewa Janina Schröder (59), zam. Kąty Wrocławskie

7. Stanisław Ludwik Nowak (68), zam. Sadowice

8. Ewa Lidia Kwiatkowska (53), zam. Stróża

9. Helena Maria Cherling (73), zam. Wojtkowice

10. Marcin Krzysztof Kurpiel (32), zam. Kąty Wrocławskie


 

Okręg wyborczy nr 4 – gminy Sobótka i Jordanów Śląski

1. Aleksander Jarema Rydalski (24), zam. Świątniki. Przedsiębiorca, dziennikarz, student zarządzania i działacz społeczny. Były szef Ruchu Młodych w OW3, członek Zarządu Regionalnego Stronnictwa Demokratycznego oraz Studenckiego Forum Bussines Center Club. Pragnie promować przedsiębiorczość i wspierać rozwój turystyki

2. Eryk Tenderys (43), zam. Okulice

3. Małgorzata Stachowiak (42), zam. Sulistrowice

4. Anna Kozik (41), zam. Radwanice

5. Wojciech Damian Święcicki (18), zam. Świątniki

6. Anna Urszula Radwan (30), zam. Siechnice


 

Okręg wyborczy nr 5 – gminy Siechnice i Żórawina

1. Jerzy Fitek (62), zam. Radwanice. Ukończył geodezję na Akademii Rolniczej we Wrocławiu i studia podyplomowe (PAN, prawo i finanse w samorządach). Radny i członek Zarządu Gminy Święta Katarzyna, później jej wójt, następnie burmistrz Siechnic oraz radny i wicestarosta powiatu wrocławskiego. Zarządzane przez niego gminy były jednymi z najlepiej rozwijających się nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w całym kraju.

2. Emil Żynel (59), zam. Węgry

3. Julia Zofia Krymowska (19), zam. Jaksonów

4. Alfred Stefan Berdyjowski (73), zam. Radwanice

5. Dorota Anna Dudzic (35), zam. Radwanice

6. Mirosław Stanisz (56), zam. Durok

7. Katarzyna Aleksandra Iwaniak (28), zam. Żerniki Wielkie

8. Roman Lisiecki (53), zam. Bogunów

9. Małgorzata Joanna Żymła (32), zam. Żórawina

10. Zbigniew Franciszek Witek (61), zam. Racławice Wielkie

 

REALNE CELE, SKUTECZNE DZIAŁANIA