czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Twardogóra: To był dobry rok!

Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry

Niedługo koniec roku, w którym spotykaliśmy się kilkakrotnie i nigdy pan nie narzekał.

– Wprawdzie do końca roku jeszcze miesiąc, ale jestem przekonany, że tak jak w poprzednim roku, także w tym będziemy mogli sobie zaśpiewać za Sewerynem Krajewskim, że „to był rok, dobry rok!”. W zasadzie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane albo są już na ukończeniu, a nawet zrobiliśmy więcej niż zakładaliśmy. Był to także kolejny rok bardzo wysokiego wskaźnika inwestycyjnego, na inwestycje wydaliśmy ponad
11 mln zł, a jeśli dodamy do tego przeprowadzone remonty, to w sumie około 15 mln zł.

Na co przede wszystkim przeznaczane były środki finansowe?

– Na inwestycje strategiczne, m.in. zadania związane z kanalizacją zbiorczą i przyłączaniem do sieci na obszarach wiejskich, a także odrestaurowanie dworca PKP i zabytkowego budynku naprzeciwko naszego kościoła. Ponadto na ukończeniu jest budowa ścieżki rowerowej między Goszczem a Moszycami oraz zrealizowanych kilka inwestycji drogowych w naszych wioskach i chodników w mieście, na które przez wiele lat oczekiwali nasi mieszkańcy. W tym roku nastąpiły również duże zmiany strukturalne – przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę, zajmującą się sferą komunalną, i zakład gospodarki mieszkaniowej. Poza tym utworzyliśmy Centrum Usług Wspólnych administrujące oświatą i mające pieczę nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Najważniejsze, że jesteśmy dzisiaj przygotowani do roku 2017.

Co za tym idzie?

– Mamy zapewnione dofinansowanie dwóch największych inwestycji – z programu „ Dolnośląski Delfinek” wybudujemy kryty basen przy kompleksie sportowo-oświatowym, a poza tym powstanie tzw. mała obwodnica Twardogóry. Na dzisiaj mamy już na przyszły rok zapewnione dofinansowanie zadań w wysokości około 7 mln zł, co w sumie da wielkość inwestycji na poziomie 22 mln zł. Warto też podkreślić, iż budżet gminy Twardogóra na rok 2017 będzie rekordowy i wyniesie 64 mln zł.

Dzisiaj dzień ważny dla twardogórskiej straży pożarnej…

– …i zarazem wielkie święto naszych strażaków, którym uroczyście przekazujemy ciężki wóz pożarniczy Scania wart ponad 950 tys. zł, zapewne jeden z najlepszych na Dolnym Śląsku. Otrzyma go OSP w Twardogórze będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Połowę kosztów poniosła gmina, a dorzucili się: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, KSRG, WFOŚiGW we Wrocławiu, samorząd województwa dolnośląskiego i lokalni sponsorzy.

Kto jest prezesem gminnej straży pożarnej w Twardogórze?

– Burmistrz Zbigniew Potyrała (śmiech), a dowódcą OSP w Twardogórze jest prezes Mateusz Szczęch i naczelnikiem Marcin Badowski.

Czego może życzyć redakcja „Gminy Polskiej” na progu nowego roku panu, pana współpracownikom, radnym i całej twardogórskiej społeczności?

– Najważniejsze jest zdrowie i tego zdrowia życzę sobie, radnym, wszystkim pracownikom samorządu Twardogóry, naszym mieszkańcom i dziennikarzom z waszej redakcji.

Rozmawiał Sławomir Grymin