czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Twardogóra: Nie obiecuję gruszek na wierzbie

Budżet gminy, który znacznie powiększył się w tej kadencji, wiele milionów pozyskanych finansowych środków zewnętrznych, zgodna współpraca władz gminy z radnymi oraz mnóstwo mniejszych i większych przedsięwzięć infrastrukturalnych i prospołecznych – to tylko niektóre segmenty wyróżniające Twardogórę, gminę świetnie zarządzaną, której strategia zrównoważonego rozwoju nie jest tylko czczą gadaniną.

Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała

– Najlepiej i najłatwiej mówi się o sprawach inwestycyjnych i o infrastrukturze, bowiem związane z tym przedsięwzięcia są widoczne gołym okiem – uważa burmistrz Twardogóry Zbigniew Potyrała. – Ale w tej kadencji sprawy organizacyjne były nie mniej istotne – zarówno te wynikające z reformy oświaty, jak i z przekształcenia naszej gospodarki komunalnej. Utworzyliśmy dwie odrębne jednostki – spółkę komunalną i zakład budżetowy – oraz otworzyliśmy Centrum Usług Wspólnych, zmieniając system zarządzania oświatą i innymi jednostkami.

Dzisiaj twardogórska reforma gospodarki komunalnej przynosi konkretne efekty, spółka inwestuje, są dwa nowe samochody, baza firmy została całkowicie przebudowana, lada dzień zostanie otworzony nowy punkt zbiórki odpadów i zrekultywowane zostało wysypisko odpadów.

– Wszystko to będzie rzutowało na późniejsze funkcjonowanie miasta, już została poprawiona jakość części usług i jestem przekonany, że będzie coraz lepiej – ocenia burmistrz Zbigniew Potyrała.

Reforma oświaty wzbudzała emocje w całym kraju, także w Twardogórze, gdzie bardzo różnie ją oceniano. Kontrowersji i dyskusji było sporo.

– Wybraliśmy model optymalny i najlepszy z naszego punktu widzenia, ale efekty jego wdrożenia będą widoczne dopiero po latach – uważa burmistrz Twardogóry. – Wtedy to otrzymamy jednoznaczną odpowiedź, czy reforma ta w ogóle była niezbędna. Ale jak na razie jesteśmy z tego wyboru zadowoleni – wszystko zagrało organizacyjnie, szkoły funkcjonują sprawnie, zdobywają laury sportowe i w nauczaniu, zajmują dobre lokaty w olimpiadach tematycznych i prestiżowych rankingach. Możemy pochwalić się drugim miejscem na Dolnym Śląsku we współzawodnictwie szkół sportowych i mistrzami Polski juniorów.

Pierwszy budżet Twardogóry w tej kadencji przygotowany był jeszcze przez poprzednie władze gminy i wynosił 38 mln zł, natomiast tegoroczny budżet wynosi 71 mln zł, a wzrost gospodarczy nastąpił w wielu kategoriach. Wzrosły przychody budżetowe z podatku od nieruchomości, mimo niepodwyższania stawek podatkowych, większe są dochody budżetowe związane z podatkami PIT i CIT.

– Skutecznie sięgaliśmy po finansowe środki zewnętrzne zarówno unijne, jak i krajowe, których pozyskaliśmy grubo ponad 50 mln zł – wylicza burmistrz Zbigniew Potyrała – i łącznie z remontami ponad 30 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje. Warto podkreślić, że wybudowaliśmy około 40 km sieci kanalizacyjnej i zamontowaliśmy około 350 przyłączy kanalizacyjnych, zrobiliśmy 14 km dróg, 3 km chodników, ponad 6 km ścieżek pieszo-rowerowych i utworzyliśmy punkt przesiadkowy przy stacji PKP. A ponadto niedługo oddana będzie do użytku pływalnia realizowana przez nas z projektu „Delfinek”, a właściwie kompleks sportowo-hotelowy, którego budowa sprawiła nam niemało problemów i który składa się z basenu, części rekreacyjnej z jacuzzi i saunami, dziesięcioma pokojami z tarasem oraz parkingami – wszystko to wykonane w nowych technologiach, co pozwoli nam zaoszczędzić środki finansowe na eksploatację tego obiektu.

Dynamiczny rozwój Twardogóry związany jest ściśle z dobrą współpracą i zgodą między władzami gminy a jej radą. Ta zgoda była budująca i statek z napisem „Twardogóra” zmierzał do celu wspólnie wytyczonym kursem po spokojnych wodach.

– Zawsze szukałem kompromisu i dobrych rozwiązań – uśmiecha się Zbigniew Potyrała – a drugiej strony nasz urząd stał się bardziej otwartym i życzliwszym dla mieszkańców. Działamy wspólnie choćby przy rewitalizacji pałacu w Goszczu, a ponadto organizujemy koncerty, jarmarki i imprezy sportowe, które także integrują naszą społeczność.

W tym roku samorząd Twardogóry nie dość, że wykonywał zaplanowany budżet, to dodatkowo organizował mnóstwo imprez, spotkań i różnych wydarzeń kulturalno-sportowych związanych z obchodami jubileuszu 750-lecia uzyskania praw miejskich.

– Uważam, że stanęliśmy na wysokości zadania i udało nam się uhonorować zarówno tych, którzy przed laty budowali potencjał tej ziemi, jak i tych, którzy tutaj żyją i dzisiaj pracują na rzecz Twardogóry – podkreśla burmistrz Zbigniew Potyrała. – A jeśli chodzi o przyszłość, to priorytety rozwojowe naszej gminy w zasadzie kształtują się samoistnie. Dzisiaj coraz więcej uwagi zwracamy na ekologię, dlatego jednym z priorytetów naszego samorządu powinna być kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej, ale także ochrona czystości powietrza związana m.in. z wymianą pieców, a ponadto na tapecie powinny być zadania związane z fotowoltaiką i edukacja kształtująca młode pokolenia, które będą zakochane w ekologii i będą się angażowały w te przedsięwzięcia. Na naszej samorządowej tapecie powinny być w dalszym ciągu drogi, rozbudowa centrum kulturalnego, utworzenie miejsca opieki nad ludźmi starszymi i rozszerzenie życia obywatelskiego na terenach wiejskich – w tym rozbudowa świetlic. Natomiast w mieście ważna będzie poprawa estetyki – elewacje, ukwiecenie, czyli działania sprawiające, że mieszkańcy zakochują się w swoim mieście i są z niego dumni. Nie obiecuję gruszek na wierzbie i będę intensywnie pracował, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie rzucam słów na wiatr i z pewnością przeprowadzimy wiele działań poprawiających życie mieszkańców gminy Twardogóra.

HS