czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Trzebnica: nowe inwestycje w środowisko

Trzebnica za 4,7 mln zł wybuduje i zmodernizuje łącznie 4 km sieci wodno-kanalizacyjnej. Dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko to ponad 3 mln zł.

Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał  potwierdzenie unijnej dotacji Markowi Długozimie, burmistrzowi Trzebnicy (07.03.2014 r.). Nowe sieci powstaną w Trzebnicy i miejscowości Nowy Dwór. W Trzebnicy zostanie wymieniona sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul. Teatralnej i Daszyńskiego. Kanalizacja zostanie wybudowana  w ul. Czereśniowej. W efekcie realizacji zadania do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie 175 mieszkańców Trzebnicy i 144 osób z Nowego Dworu. Projekt zostanie zakończony w 2015 roku.


Trzebnica jest jednym z beneficjentów największego w historii Unii Europejskiej Programu.
Na Dolnym Śląsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest 27 projektów obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu – mówi Marek Mielczarek.
Ich łączna wartość wynosi ponad 850 milionów złotych. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w: Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie, unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu  i Strzelinie. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.