sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

To jest nauka!

Edukacja to jedna z podstawowych misji ogrodów zoologicznych. W połowie marca przez pięć dni wrocławskie zoo było gospodarzem największej konferencji zooedukatorów – EAZA Education Conference 2023. Nad Odrę przyjechało ponad 150 gości z 70 instytucji. Brali oni udział w poświęconych edukacji prelekcjach, wykładach i dyskusjach panelowych.

Stała wymiana doświadczeń między ogrodami zoologicznymi na całym świecie jest bardzo ważna. Osoby związane z ogrodami dzielą się doświadczeniem nie tylko z zakresu hodowli i ochrony zwierząt, ale także z działalności edukacyjnej. Bo edukacja właśnie jest bardzo ważnym elementem w codziennej pracy ogrodów.

Wydział zajmujący się edukacją działa w każdym nowoczesnym zoo. Jego praca to ważna część codziennej działalności światowych ogrodów zoologicznych. Polega na propagowaniu wiedzy z zakresu biologii, ale też kształtowaniu świadomych postaw ekologicznych – głównie najmłodszych pokoleń. Wszystko to sprawia, że zorganizowana we Wrocławiu konferencja zooedukatorów miała bardzo ważne znaczenie. EAZA Education Conference 2023 to największa konferencja edukacyjna osób zajmujących się w ogrodach zoologicznych propagowaniem wiedzy.

– To dla nas zaszczyt, że wrocławskie zoo zostało wybrane na organizatora tak prestiżowej, branżowej konferencji. Początkowo konferencja miała się odbyć w roku 2020, ale pandemia pokrzyżowała nam plany – mówi
Marta Zając-Ossowska, dyrektor Wydziału Edukacji, członkini EAZA Education Committee. – Cieszy mnie fakt, że wszyscy spotkaliśmy się w końcu twarzą w twarz. Formuła konferencji on-line już się wyczerpała, a bezpośredni kontakt jest niezwykle ważny, by efektywnie dzielić się wiedzą, dobrymi praktykami i wspierać się w działaniach dotyczących szeroko pojętej edukacji – dodaje Marta Zając-Ossowska.

Jednym z tematów poruszonych na tegorocznej konferencji było korzystanie z nowych możliwości edukacji cyfrowej (także zdalnej). Prelegenci poruszyli także zagadnienia nauczania o ochronie przyrody oraz wpływie, jaki ma edukacja na działalność ochroniarską.

Dużym zainteresowaniem cieszą się półkolonie we wrocławskim ogrodzie

W każdym dużym zoo na całym świecie działa jednostka odpowiedzialna za kształcenie odwiedzających, głównie tych najmłodszych. We wrocławskim zoo jej odpowiednikiem jest Wydział Edukacji, którego początki sięgają kwietnia 2007 roku. Powołanie takiej jednostki (wtedy Sekcji Marketingu i Edukacji) wzorem innych ogrodów było jedną z pierwszych inicjatyw ówczesnego dyrektora zoo Radosława Ratajszczaka.

Obecnie Wydział Edukacji wrocławskiego zoo liczy sześć osób i zajmuje się propagowaniem wiedzy w zakresie ochrony bioróżnorodności. Pracownicy wydziału oprowadzają wycieczki zorganizowane po zoo, prowadzą dziecięce półkolonie, kampanie edukacyjne i nauczają o gatunkach żyjących u nas zwierząt – także w szkołach. Nauka odbywa się również za pomocą przygotowanych przez edukatorów plansz informacyjnych i opraw edukacyjnych przy wybiegach zwierząt. Ponadto wydział podejmuje projekty naukowe z uczelniami wyższymi.

Oferta edukacyjna obejmuje przede wszystkim oprowadzanie grup (dzieci i dorosłych) oraz prowadzenie zajęć na terenie zoo. Oprowadzanie może odbywać się według wcześniej wybranego programu – z czego chętnie korzystają zwłaszcza szkoły – lub przebiegać trasą wybraną przez odwiedzających (dorośli zwiedzający zoo meleksem często wybierają tę opcję). Oferta jest stale poszerzana. W ubiegłym roku doszły do niej zajęcia edukacyjne dla najmłodszych – o delfinach (których modele wiszą w holu Afrykarium) oraz zwierzętach sawanny.

Pracownicy Wydziału Edukacji przeprowadzili w 2022 roku zajęcia dla ponad 26,5 tys. dzieci i kilka turnusów półkolonii dla kolejnych kilkuset młodych przyrodników. Oprowadzili po zoo także niezliczone wycieczki zainteresowanych grup – również złożonych z dorosłych.

(edu)