środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

To będzie wyjątkowe muzeum

Ponad 90 ambasadorów reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach oraz przy organizacjach międzynarodowych zwiedziło Muzeum Historii Żydów Polskich. 23 lipca br. dyplomaci – wraz z minister kultury Małgorzatą Omilanowską – obejrzeli powstającą wystawę główną, której oficjalne otwarcie zaplanowano na październik. W czwartek 24 lipca br. w Muzeum odbył się wernisaż ekspozycji czasowej zatytułowanej „ Żyd, Polak, legionista 1914–1920”.

Otwarcie wystawy „Żyd, Polak, legionista 1914–1920” zbiega się z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej oraz 100. rocznicą powstania Legionów Polskich – legendarnej formacji, która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ekspozycja ukaże losy, postawy i twórczość żydowskich legionistów Piłsudskiego i losy żydowskich cywilów na ziemiach polskich pod różnymi okupacjami. Przedstawi złożone relacje polsko-żydowskie w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości: w okresie I wojny światowej, walk o granice i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Złożą się na nią rzeźby, obrazy, rysunki i grafiki oraz przykłady twórczości na usługach wojennej i wojskowej propagandy – plakaty, odezwy, pocztówki i zestawione w prezentacje filmy propagujące polski czyn zbrojny. Widzowie zobaczą też mało znane zdjęcia niemieckich i austriackich fotografów frontowych, a także okolicznościowe pierścienie legionowe i oryginalny mundur legionowy. Wystawa będzie czynna do 3 października br.

Trzy tygodnie później – 28 października br. – oficjalnie otwarta zostanie wystawa główna. Zgodnie z harmonogramem, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zakończyło już jej produkcję. 27 czerwca br. Rada Muzeum oceniła ją pod względem merytorycznym i pod kątem zgodności z projektem. Wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem wystawy; najbliższe tygodnie to czas na testy i poprawki.

Wystawa główna składa się ona z ośmiu galerii, które na powierzchni ponad 4000 m2 opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów. To podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. Zwiedzający poznają odpowiedzi na pytania: jak Żydzi pojawili się w Polsce? W jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie? Jak przestał nim być i jak odradza się tu życie żydowskie?

Wystawę przygotował międzynarodowy zespół naukowców i kuratorów pod kierunkiem prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett. Projekt stworzyły firmy Event Communications z Londynu i Nizio Design International z Warszawy.

Muzeum Historii Żydów Polskich, które rozpoczęło działalność programową w kwietniu 2013 r., jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją kultury, stworzoną wspólnie przez rząd (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), samorząd lokalny (Miasto Stołeczne Warszawa) i organizację pozarządową (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce). Gmach zaprojektował Fin Rainer Mahlamaki. Jedną trzecią powierzchni przeznaczono na wystawę główną, pozostałą m.in. na wystawy czasowe, salę audytoryjną na 450 osób, sale centrum edukacyjnego, centrum informacyjne i przestrzeń dla dzieci.

Muzeum Historii Żydów Polskich zostało uhonorowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich nagrodą za najlepszy obiekt zrealizowany w 2013 r. Wyróżnienie przyznano za „wybitną kreację przestrzeni gmachu publicznego”.