Krajowy Przegląd Samorządowy

Z regionów

Kąty Wrocławskie: Im lepiej, tym gorzej

Z regionów
Od wielu lat w tej gminie radni udzielali absolutoria jednogłośnie, ale w tym roku podsumowanie wykonania budżetu za rok 2016 było zaskoczeniem. Pomimo tego, iż zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i komisje stałe urzędu miejskiego wydały opinie pozytywne dotyczące realizacji ubiegłorocznego budżetu, na 21 radnych czterech było przeciwnych udzieleniu absolutorium burmistrzowi. Jak więc widać, do miasta i gminy Kąty Wrocławskie także zagląda polityka, której kiedyś tutaj prawie nie było. Kiedyś, przed laty, gdy gmina Kąty Wrocławskie była znacznie biedniejsza, w kąckim samorządzie pracowało się zgodniej i z większym entuzjazmem. Teraz, gdy jest jedną z najzamożniejszych gmin miejsko-wiejskich na Dolnym Śląsku i dalej rozwija się świetnie i w sposób zrównoważony, wystarczą

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat – nasza mała ojczyzna

Z regionów
W ramach projektu edukacji prawnej Powiat Wrocławski z sukcesem zakończył cykl lekcji prawniczych poświęconych instytucji samorządu terytorialnego i Powiatowi Wrocławskiemu. Idea zorganizowania takich lekcji powstała w związku z obchodzonym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. W ramach tych spotkań młodzież i kadra nauczycielska powiatowych szkół ponadgimnazjalnych miała okazję spotkać się ze starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem Potockim i poznać tajniki pracy starosty oraz Zarządu Powiatu. Najodważniejsi mogli przymierzyć się do fotela starosty i poczuć się jak prawdziwy samorządowiec. Podczas prelekcji, które zostały przygotowane i przeprowadzone przez dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego panią Beatę Pierzchałę, uczniowie mieli możliwość zapoznać

Udanin: Kultura jest ważna

Z regionów
W życiu – także samorządowym – ogromne znaczenie rozwojowe ma szeroko pojęta kultura, która służy ludzkiemu wypoczynkowi, integruje lokalne społeczności, świetnie promuje gminy i jest przejawem szacunku do tradycji i miejsc, w których żyjemy. Także w dolnośląskiej gminie Udanin rozwój kulturalny znalazł swoje poczesne miejsce. – Nie tylko samą pracą człowiek żyje, potrzeba mu także przeżyć duchowych, estetycznych, spotkań z muzyką i pięknem – uważa wójt gminy Udanin Teresa Olkiewicz. – Właśnie spotkania z kulturą pozwalają nam się rozwijać wewnętrznie, wzbogacać się, w pełni wypoczywać i korzystać z życia. Kultura jest na wsi bardzo ważna, także rekreacja i sport. Dlatego – mimo trudności finansowych – trzeba ją u nas rozwijać, m.in. pokazywać ludziom, jak chóry wykonują pieśn

Świerzawa: Zrobić jak najwięcej

Z regionów
Jest prawdziwym klejnotem Pogórza Kaczawskiego, klejnotem oprawionym we wspaniałe dary natury i dzieła ludzkiej myśli i rąk. Szczyci się pięknymi krajobrazami, wspaniałymi zabytkami kultury sakralnej, a najstarszy z kościołów pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest bez wątpienia prawdziwą, krajową perłą romańskiej architektury. Dzisiejsza Świerzawa to również sprawnie zarządzany organizm samorządowy, rozwijający gminę w sposób zrównoważony, pozyskujący zewnętrzne środki finansowe na najpotrzebniejsze inwestycje i rozwiązujący problemy miejscowej społeczności. Świerzawa prawa miejskie otrzymała już w roku 1294, a jej dobrym duchem był książę Bolko I, którego dłoń uwieczniona jest w dzisiejszym herbie gminy. Ciekawa i rozmaita była historia tej ziemi, ale

Żórawina: Absolutorium, ale nie tutaj

Z regionów
Przed kilkunastu laty o Żórawinie było w Polsce głośno, gdy nieroztropność miejscowych władz doprowadziła do horrendalnego zadłużenia gminy. Z ówczesnym wójtem miejscowa społeczność się pożegnała, a nowym gospodarzem został Jan Żukowski. Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że to był nadzwyczaj trafny wybór. Gmina wreszcie zaczęła się rozwijać, powstawały nowe podmioty gospodarcze i spłacono większość wielomilionowego zadłużenia. Ale ostatnia sesja pokazała, że poparcie wójta przez radnych w tej gminie na pstrym koniu jeździ. Na XXIII sesję Rady Gminy Żórawina w dniu 19 czerwca składało się aż 29 punktów, ale zapewne najważniejszym z nich był punkt 10. dotyczący głosowania nad absolutorium dla wójta Jana Żukowskiego. Na piętnastu radnych, ośmiu zagłosowało za nieudzieleniem absolu

Baborów: Sukcesy małe i duże

Z regionów
Z jednej strony jest gminą, jakich na administracyjnej mapie Polski niemało, gminą niewielką i niezbyt zamożną, ale z drugiej strony – gminą, w której lubi się bywać, gdzie ludzie pragną być ze sobą, razem pracować i razem się bawić. Dobrze zarządzany Baborów ma zapobiegliwy samorząd, którego niepisaną strategią jest realizowanie tych inwestycji, na które pozyskać można finansowe środki zewnętrzne. A tych zadań na baborowskiej samorządowej tapecie jest wcale niemało… – Pierwsze sześć miesięcy roku 2017 było dla naszego samorządu bardzo dobre – ocenia burmistrz Baborowa Elżbieta Kielska. – Jak na razie to dla nas dobry rok. Już podpisaliśmy kilka umów związanych z inwestycjami i wreszcie ruszyły konkursy i nabory związane z unijnymi grantami. Niedawno podpisałam umowę z opolski

Namysłów: Olimpijczycy, marszałek i dużo zabawy

Z regionów
Pogoda nie dopisała. Jednak cała reszta wypadła co najmniej dobrze. Nie brakowało zabawy, spotkań towarzyskich, sportowych emocji. Do mieszkańców dotarło też kilka bardzo ważnych informacji. Takie właśnie były tegoroczne Dni Namysłowa. Oficjalna inauguracja Dni Namysłowa odbyła się, podobnie jak przed rokiem, na Błoniach. Włodarze miasta – burmistrz Julian Kruszyński i jego zastępca Rafał Nowowiejski – przekazali przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miasta symboliczny klucz. – Mam nadzieję, że te trzy dni zabawy, spotkań, rozmów, sportowych zmagań będą udane. Wierzę, że zaczynamy radosne święto, które będziemy długo pamiętali – mówił burmistrz Namysłowa. Uroczysta sesja Nim jednak symboliczny klucz do miasta został oddany młodym namysłowianom, w ośrodku k

Wąsosz: Pięknie tu, że aż dech zapiera

Z regionów
Nie dziwi nas wcale, że ludzie wybrali te tereny na swoje miejsce do życia już przed dziewięcioma wiekami. Tereny żyzne, zróżnicowane krajobrazowo i bogate darami natury, leśnymi kompleksami pełnymi wspaniałych drzew i zwierząt wielu gatunków. Taka jest właśnie gmina Wąsosz w XXI wieku, w roku 2017, gmina świetnie zarządzana – choć wcale nie najbogatsza – gdzie samorząd dobrze pracuje na rzecz swojej społeczności, gdzie na dobrym poziomie pozyskuje się zewnętrzne środki finansowe, gdzie rozwiązywane są problemy mieszkańców i gdzie ludzie lubią być ze sobą. Tutejsi mieszkańcy mogą być dumni z rosnących na terenie gminy drzew, kompleksów leśnych o zróżnicowanych typach siedliskowych, często ze starym drzewostanem. Lasy we wschodniej części gminy Wąsosz, w obniżeniu Masłówki pełne

Piechowice: Święto, szkoły i obwodnica

Z regionów
W tym roku Piechowice świętują 50. rocznicę nadania praw miejskich i stąd niezwykle uroczyście miasto obchodziło podczas Kryształowego Weekendu swoje półwieczne urodziny. Obchody zainaugurował w Hucie Julia burmistrz Witold Rudolf, przekazując symboliczny klucz do miasta, później rozpoczęła się Gala Musicalowa Teatru Broadway, a następne dni czerwcowego weekendu upłynęły pod znakiem dobrej zabawy, muzyki i imprez sportowych. Piechowice bawiły się setnie, bowiem na taką wspaniałą i kulturalną zabawę po prostu sobie zasłużyły. – Atmosfera była świetna, a dodatkowo dopisali nam mieszkańcy, frekwencja i pogoda – cieszy się burmistrz Witold Rudolf. – A w ramach Kryształowego Weekendu odbyło się kilka imprez cyklicznych, które wcześniej organizowane były w różnych miesiącach. Odsłon

Milicz: Wspólnota to wsparcie

Z regionów
W Miliczu w ciągu ostatnich dwóch lat udało się uruchomić sprawnie działający system pomocy osobom krzywdzonym, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodzin, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Pomoc dla ofiar Po kilku latach przerwy przy Urzędzie Miejskim wznowił działalność Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Statystyki potwierdzają, że był to dobry krok, gdyż z jego usług korzysta coraz więcej osób. Dzięki porozumieniu z sąsiednimi gminami obsługuje on nie tylko miliczan, ale również mieszkańców całego powiatu. Świetlica środowiskowa Zmienił się skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obecnie są w niej reprezentanci wielu ważnych społecznie instytucji, także powiatowych. To ta