Krajowy Przegląd Samorządowy

Z regionów

Lewin Brzeski: Dobre miejsce dla inwestorów

Z regionów
Gmina ta – choć nie należy do najzamożniejszych na Opolszczyźnie – ma niemało walorów, począwszy od stabilnej władzy, poprzez dobrą współpracę burmistrza z radnymi, a skończywszy na świetnie położonych terenach inwestycyjnych. W Lewinie Brzeskim samorząd z powodzeniem pozyskuje zewnętrzne środki finansowe, które nie są przejadane, ale konsekwentnie wydawane na najpotrzebniejsze inwestycje – ostatnio przede wszystkim drogi i kanalizację. W ubiegłym roku gmina Lewin Brzeski złożyła wnioski o dofinansowania na – bagatela! – piętnaście dróg. – Dostaliśmy granty na siedem dróg i na początku tego roku odbyły się przetargi wyłaniające wykonawców inwestycji – mówi burmistrz Artur Kotara. – Zatem z pierwszego półrocza tego roku jestem zadowolony, bowiem powstanie siedem nowych

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: A na drogach ruch niemały

Z regionów
Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem Potockim – Pierwsze półrocze już za nami. Jak pan ocenia ten okres dla Powiatu Wrocławskiego? – Oceniam go bardzo dobrze, przede wszystkim ze względu na zwiększenie tegorocznego budżetu Powiatu Wrocławskiego w stosunku do ubiegłorocznego aż o 19 mln zł, co jest – jak na samorząd powiatowy – kwotą naprawdę niebagatelną. Ponadto przyjęty został ambitny plan dotyczący wielu zadań, przed którymi stoi Powiat Wrocławski, w szczególności dotyczący realizacji inwestycji drogowych. – Ile w tym roku Powiat Wrocławski przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę drogową? – W ramach programu „Bezpieczna droga” przewidziana kwota to 4,3 mln zł. Planuje się jednakże zwiększyć środki finansowe nawet do kwoty około 6,1 mln

Żmigród: Dobre miejsce do życia

Z regionów
Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu – O rewitalizacji żmigrodzkiego Rynku rozmawialiśmy pierwszy raz ładnych parę lat temu, ale słyszałem, że plany się materializują. – Tak się dzieje! Inwestycja była wcześniej zaplanowana i opracowana, ale budować gospodarnie i oszczędnie najlepiej jest przy wsparciu finansowych środków zewnętrznych. Pozyskaliśmy zewnętrzne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i jest to aż 85 proc. dotacji. W tym roku zamierzamy inwestycję przeprowadzić i teraz jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. – Będzie to niemało kosztować… – Ponad 2 mln zł, ale rewitalizacja obejmie nie tylko żmigrodzki Rynek. Wnioski poskładaliśmy nie tylko my, ale również wspólnoty mieszkaniowe i dlate

Aktywna Gmina Czernica

Z regionów
Nowy asfalt w Gajkowie W 21 kwietnia 2017 r. nastąpiło oficjalne odebranie robót pn. „Remont jezdni ul. Swobodnej w miejscowości Gajków”. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Czernica przy współudziale przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Swobodnej. Wykonane zostało wzmocnienie konstrukcji drogi i nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości ok. 350 m. Wartość robót zrealizowanych z budżetu Gminy Czernica wyniosła 77 tys. zł.   Jaśniej na ulicy Rzecznej w Nadolicach Wielkich W dniu 28 kwietnia 2017 r. dokonano odbioru nowo wybudowanego oświetlenia drogowego ul. Rzecznej w miejscowości Nadolice Wielkie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez firmę dewelop

Milicz: Przedszkola dla wszystkich

Z regionów
Tak zwany system złotówkowy, który – dzięki zmienionej jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu ustawie o systemie oświaty – zaoferowała wszystkim przedszkolom niepublicznym Gmina Milicz, sprawił, że w roku szkolnym 2016/2017 bezpłatne miejsce w przedszkolach znaleźli wszyscy chętni rodzice 4-, 5- i 6-latków, a w publicznym Przedszkolu Samorządowym także 3-latków. – Kosztuje to nas bardzo dużo, ale było warto, by wesprzeć milickie rodziny – mówi burmistrz Piotr Lech. – Dużo, bo płacimy placówkom niepublicznym 100 proc. tego, co wydajemy na jedno dziecko w naszym publicznym przedszkolu, w którym obowiązuje ekskluzywna pod względem przywilejów i płac Karta Nauczyciela.   Przedszkola za złotówkę W programie wyborczym burmistrz Gminy Milicz podkreślał,

Kudowa-Zdrój: Inwestycje i atrakcje

Z regionów
Rozmowa z Piotrem Maziarzem, burmistrzem Kudowy-Zdroju – Rok 2017 to dla Kudowy-Zdroju rok wielu inwestycji… – Tak, z początkiem 2017 roku rozpoczęliśmy realizacje inwestycji i wniosków, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków EWT. Zakończona została budowa zakładu produkcyjnego firmy Tridon, wobec czego ruszyły prace związane z poprawą infrastruktury ścieżki edukacyjnej (rowerowej) łączącej Kudowę z pobliskim Nachodem i Hronovem. Na brakującej części trasy położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wyremontowane zostaną most i kładka na rzece Klikawie. W projekcie przewidziano nowe oświetlenie, oznakowanie, punkty odpoczynku wraz z elementami edukacyjnymi oraz stanowisko z narzędziami umożliwiającymi naprawę roweru lub jego zasilenie, jeżeli będzie posiada

Korfantów: Zapraszamy do nas!

Z regionów
Przed nami okres wakacyjny. Okres wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu. Gmina Korfantów to niezwykle piękny zakątek województwa opolskiego. Położona wśród rozległych lasów i pól uprawnych, zaprasza do aktywnego wypoczynku na traktach leśnych i urokliwie biegnących drogach gminnych. W trakcie pobytu w Korfantowie zapraszamy odwiedzających do wzięcia udziału w szeregu imprez rozrywkowo-rekreacyjnych. Najważniejsze wydarzenia to oczywiście Noc Świętojańska, Turniej Piłki Prądowej Wasserball, Dni Korfantowa, Święto Plonów i Rzymkowicki Oktoberfest. Wyjątkowo widowiskowa impreza odbędzie się już 24 czerwca w Ścinawie Nyskiej, gdzie odradza się tradycja świętowania letniego przesilenia słońca – Noc Świętojańska. To święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radoś

Gogolin: Piękne rocznice

Z regionów
Gogolin obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich oraz 50. rocznicę odsłonięcia pomnika Karolinki i Karliczka. Obchody z tej okazji odbyły się w dniach 26-28 maja. Gogolin – niewielka miejscowość przemysłowo-rolnicza – po II wojnie światowej odbudowywała i systematycznie powiększała swój potencjał. Rosły również ambicje miejscowych władz. Tak jak przed wojną, olbrzymie znaczenie gospodarcze miały miejscowe i okoliczne zakłady wapiennicze, po 1945 r. zrzeszone w przedsiębiorstwie Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie. Warto podkreślić, że gogolińskie zakłady produkcyjne należały do ścisłej czołówki krajowej. W latach 1952, 1960, 1961 i 1962, za znakomite wyniki produkcyjno-ekonomiczne, załoga zdobyła prestiżowy Sztandar Przechodni Ministra Bud

Międzybórz: Wielki jubileusz

Z regionów
6 maja 1637 roku książę oleśnicki Henryk Wacław nadał Międzyborzowi prawa miejskie. W weekend – 7 maja – tradycją lat ubiegłych odbyły się obchody 380. rocznicy tego wydarzenia. Na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz Jarosława Głowackiego przybyło liczne grono gości, w tym burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele instytucji samorządowych i placówek oświaty, księża, pastor oraz strażacy. Wyróżniono ich pamiątkowym proporczykiem za wieloletnią współpracę. Każda przybyła osoba na 380-lecie nadania praw miejskich otrzymała pamiątkowy upominek w postaci okolicznościowego breloka. Uroczystość otworzyli: burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz Jarosław Głowacki oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu Katarzyna Drabczyńska, witając wszystkich gośc

Wąsosz: Oświata – sfera niełatwa

Z regionów
Niemało trzeba było się natrudzić, aby wprowadzić zmiany oświatowe w gminie Wąsosz, zadowolić nauczycieli i rodziców uczniów oraz stworzyć taką bazę, aby poziom nauczania dzieci i młodzieży nie ucierpiał. Z drugiej strony dopiero w przysłowiowym praniu okaże się, jak zmiany oświatowe wpłyną na wąsoski system edukacyjny. Najważniejsze, że miejscowy samorząd podjął rzuconą mu rękawicę i nie pierwszy raz pokazał, że potrafi rozwiązywać najtrudniejsze problemy, często narzucane mu przez gremia rządzące. – Wprawdzie od tego jesteśmy, ale wprowadzenie zmian oświatowych wymagało od nas niemało wysiłku i intelektualnej gimnastyki – mówi zastępca burmistrza Wąsosza Grzegorz Kordiak – ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, że w gminie Wąsosz w sferze oświatowej jest dzisiaj, używając ko