Krajowy Przegląd Samorządowy

Samorządnie

Mity, fakty, opowiastki listopad 2017

Samorządnie
Burmistrz wielkopolskiego Koła Stanisław M. niedawno został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym ustawienia przetargów na śmieciarki i jest już szóstą osobą podejrzaną w tym śledztwie. Samorządowiec usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień wynikających z pełnionej przez niego funkcji. Z ustaleń śledczych wynika, iż miał wydać polecenie zorganizowania i przeprowadzenia w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Kole przetargu na zakup śmieciarki w taki sposób, aby wymogi zamówienia spełniała oferta tylko jednej firmy, od której pojazd zakupiono. W zamian za tę przysługę sfinansowana została budowa siłowni plenerowej na terenie miasta. Przetarg miał wartość ponad 580 tys. zł, a wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe, zawieszenie w pełnieniu

Dolny Śląsk dziękował rolnikom

Samorządnie
Trzeciego września w Urazie w kościele pw. św. Michała Archanioła mszą dziękczynną, której przewodniczył metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, rozpoczęły się dolnośląskie dożynki wojewódzkie. – Kiedy dziękujemy za plony, uświadamiamy sobie, że codzienny chleb łączy ze sobą Boże błogosławieństwo i ludzką pracę i wy wszyscy pracujący na roli doskonale wiecie, iż bez tego zjednoczenia i ludzkiego wysiłku trudno mówić o dobrych zbiorach – mówił m.in. ksiądz arcybiskup. Podczas mszy zostały poświęcone wieńce dożynkowe, a przedstawiciele Kościoła podziękowali i pobłogosławili rolników za ich trud. Po ceremonii barwny korowód z wieńcami dożynkowymi i sztandarami wielu organizacji i stowarzyszeń przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerował w pobliże świetlicy wiejskiej, gdzie

Mity, fakty, opowiastki październik 2017

Samorządnie
Gminą, w której w najbliższych czternastu latach najbardziej zmniejszy się liczba ludności, jest Hel (powiat pucki). W latach 2017-2030 ubędzie w niej niemal jedna trzecia mieszkańców. Przez lata Hel był miastem „wojskowym” i główne źródło utrzymania zapewniało właśnie wojsko. Hel liczy 3,5 tys. mieszkańców, wcześniej stacjonował tutaj garnizon Marynarki Wojennej, a miasto pełniło funkcję portu wojennego. Do promocji miasta przyczynił się także były prezydent Aleksander Kwaśniewski spędzający tu wakacje, bowiem w Helu znajduje się rezydencja prezydenta RP. Dzisiaj wojska już nie ma i to powoduje odpływ sporej grupy mieszkańców, którzy byli związani z wojskiem. Generowali oni popyt na różnego rodzaju usługi – wojsko płaciło, ludzie zarabiali i wydawali pieniądze. Część mieszkańców Helu

Mity, fakty, opowiastki wrzesień 2017

Samorządnie
Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie dochodów gmin. Najbiedniejsze polskie gminy według GUS: Komprachcice – gmina wiejska w woj. opolskim. Zamieszkuje ją 11 167 osób. W maju 2009 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy, a w grudniu – dodatkowe nazwy miejscowości w języku niemieckim. Większość terenów zajmują użytki rolne (67 proc), a 19 proc. to lasy. Na terenie gminy znajduje się lotnisko Opole – Polska Nowa Wieś. Dochód roczny na jednego mieszkańca wynosi 2822 zł. Pszów – gmina w woj. śląskim, w powiecie wodzisławskim (obszar 20,42 km kw., 14 186 mieszkańców). Użytki rolne 62 proc, lasy 14 proc. Dochód na jednego mieszkańca – 2837 zł. Bejsce – gmina w woj. świętokrzyskim (16 sołectw, 4195 mieszkańców, p

Mity, fakty, opowiastki sierpień 2017

Samorządnie
W największych polskich miastach ruchy miejskie zamierzają startować w wyborach samorządowych i już dzisiaj można założyć, że w wielu miejscach nie są bez szans na zwycięstwo. Niedawno zorganizowano V Kongres Ruchów Miejskich, a na Śląsk i do Zagłębia zjechali przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji z około dwudziestu miast. W debacie rozpoczynającej kongres wzięli m.in. udział prezydenci: Poznania Jacek Jaśkowiak i Słupska Robert Biedroń. Podczas kongresu dyskutowano o polityce mieszkaniowej, wyrównywaniu szans, ekologii i budżecie partycypacyjnym. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem został poznaniak Lech Mergler, jeden z założycieli Stowarzyszenia „Prawo do Miasta”. Kongres ma też lobbować za zmianami w ustawach i otworzyć się na małe i średnie miasta. Jednym z kontrowersyjnyc

Lokalne jest najlepsze!

Samorządnie
Jednym z działań Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie” jest kreowanie i promocja szeroko pojętego produktu lokalnego. Produkt lokalny – w rozumieniu definicji Olgi Gałek z 2002 roku – to produkt, wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. To zarówno produkt spożywczy, jak i rękodzieło oraz usługi oparte o lokalne dziedzictwo i zasoby. Najlepsze produkty wytwarzane na naszym terenie otrzymują Certyfikaty Ślężańskiego Produktu Lokalnego. Na liście naszych certyfikowanych produktów znajdują się: • kwaszone ogórki i kapusta z gminy Mietków, • chleb z Rogowa Sobóckiego, • wędliny z Masarni Galicja w Niemczy, • mąka i chleb na zakwasie z Młyna w Jordanowie

Jak pomóc miastom?

Samorządnie
Emisja spalin, niedostatek miejsc parkingowych i uciążliwe korki to największe wyzwania miast związane z ruchem drogowym. Obok nowych technologii rozwiązaniem może być popularny w Europie model współużytkowania samochodów czy elektryczne pojazdy. Kierunki rozwoju polskim samorządom wyznaczają zachodnioeuropejskie metropolie. – Najważniejsze wyzwania, które stoją przed ruchem drogowym w miastach, są widoczne już dzisiaj. Mówimy o korkach, braku miejsc parkingowych i emisji spalin. Żeby im sprostać, miasta powinny zwiększać dostępność usług zapewniających mobilność i zasypywać przepaść pomiędzy właścicielami samochodów i tradycyjnym transportem publicznym – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Carl Friedrich Eckhardt zajmujący się wyzwaniami dotyczącymi mobilności w Grupie

Mity, fakty, opowiastki lipiec 2017

Samorządnie
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która zmieni m.in. zasady wyłaniania prezesów izb. Za uchwaleniem noweli głosowało 253 posłów, 189 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzorującymi i kontrolującymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Do ich zadań należy m.in. nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego wskazują na ewentualne nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Prowadzą także działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Według autorów rządowej nowelizacji nowe rozwiązania mają wzmocnić kontrolną i pomocniczą wobec samorządu terytorialnego funkcję RIO. Nowe przepisy p

W przeddzień Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Samorządnie
Trwają przygotowania do jubileuszowych 5. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbędą się w dniach 7-9 listopada br. w Warszawie. Oferta wystawców z Polski i zagranicy obejmie kompleksowe rozwiązania służące ochronie dorobku narodowego. Wydarzeniu będą towarzyszyć panele merytoryczne, które mogą stać się inspiracją do działań podejmowanych podczas 2018 roku ustanowionego Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Targi Dziedzictwo to jedyne w Polsce wydarzenie, które skupia archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz konserwatorów zabytków. Atmosfera spotkania sprzyja wymianie poglądów i doświadczeń, a jego rangę podkreśla obecność przedstawicieli instytucji państwowych. Gospodarzem tej unik

Marszałkowskie Talenty

Samorządnie
22 czerwca, w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej, trzynaścioro młodych artystów otrzymało stypendia „Marszałkowskie Talenty”. To pierwsza edycja przyznania takich artystycznych stypendiów przez marszałka województwa opolskiego. Zgłoszeń do stypendiów wpłynęło 120. – Jestem zafascynowany tymi młodymi ludźmi. Takie talenty trzeba promować, pokazywać je i wspierać – mówił marszałek Andrzej Buła podczas uroczystości. Każdy z młodych artystów otrzyma stypendium w wysokości 7600 zł – w sumie przeznaczono na nie kwotę 98 800 zł z budżetu województwa opolskiego. Wśród stypendystów przeważają młodzi muzycy, ale są też osoby uzdolnione tanecznie i plastycznie. Wszyscy są zdobywcami laurów i wyróżnień na arenie ogólnopolskiej, a często i międzynarodowej. Stypendia otrzymali: