Krajowy Przegląd Samorządowy

Samorządnie

Zdrowa walka

Zdrowa walka

Samorządnie
W Gorlicach odbyły się XIII Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz patronatem medialnym czasopism samorządowych „Wspólnota”, „Forum Samorządowe” i „Gmina Polska”. (więcej…)