Krajowy Przegląd Samorządowy

Samorządnie

Dobro od świętego Wincentego

Dobro od świętego Wincentego

Promo, Samorządnie
Ludzki los, chociaż pisze różne scenariusze, zawsze zaczyna od tego samego – od konkretnego człowieka. A człowiek ten ma swoją niezbywalną godność. Godność nierozerwalnie związana jest z szacunkiem. Szacunkiem człowieka zarówno do samego siebie, jak i do drugiego człowieka, bez względu na wszystko. Mówiąc o godności, nie sposób nie wspomnieć o miłosierdziu. To papież Franciszek – w jednej ze swoich katechez rozważając ewangeliczny opis uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok, która z wiarą dotknęła szat przechodzącego Jezusa – mówił, że miłosierdzie przywraca człowiekowi godność. Bywa bowiem (i to wcale nie rzadko), że bez miłosierdzia godność ulega zatraceniu. Na bardzo swoistej straży, by „pilnować” godności ludzkiej, stoją między innymi członkowie Zgromadzenia Wincentego a Paulo:
Sport w gminie: nowe możliwości

Sport w gminie: nowe możliwości

Samorządnie
Fundacja Orły Sportu oraz Program Sportbonus zapraszają do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji „Sport w Gminie – nowe możliwości”. Przedsięwzięcie organizowane pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. Fundacja Orły Sportu, wcześniej znana pod nazwą Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, została utworzona w 1991 roku. Jej celem jest rozwój systemu sportu dla wszystkich. Swoje działania realizuje, podnosząc kompetencje animatorów sportu, organizując szkolenia, eventy sportowe oraz turnieje dla dzieci i młodzieży. Ważnym elementem działalności fundacji jest rządowy program Lokalny Animator Sportu, który wspiera działania podejmowane na bazie
Poznaj sieć najciekawszych wsi

Poznaj sieć najciekawszych wsi

Samorządnie
Współczesna wieś dynamicznie się zmienia. Niestety, w wielu regionach naszego kraju wciąż funkcjonuje przekonanie, że jest ona miejscem nieatrakcyjnym, nudnym i niewiążącym się z rozwojem zawodowym czy z możliwością zarobku. Jednym ze sztandarowych celów Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) jest zmiana takiego postrzegania obszarów wiejskich. Członkowie PSORW postawili sobie za cel stworzenie platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości, w szczególności w sferach tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także wsparcia oddolnej aktywności mieszkańców wsi. W stowarzyszeniu PSORW aktywnie działa 27 gmin z całej Polski. Wspólnie realizujemy wiele wartościowych inicjaty
Zdrowa żywność, produkt lokalny i tradycja

Zdrowa żywność, produkt lokalny i tradycja

Samorządnie, Wyróżnione
W najbliższą Niedzielę Palmową (14 kwietnia br.) już po raz piętnasty Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach zaprasza na imprezę pod nazwą Tradycje Stołu Wielkanocnego. Impreza ta od kilku lat składa się z dwóch bloków: pierwszy to prezentacja potraw, dekoracji i obrzędów wielkanocnych, drugi – prezentacja i kiermasz produktów lokalnych z okolic Marcinowic i obszaru LGD Ślężanie. Prezentacja stołów to niezwykle barwna impreza. Na kilkudziesięciu stołach znajduje się wszystko to, co wyciąga się na śniadanie wielkanocne z koszyków ze święconką i co przygotowuje się na stoły wielkanocne. A koszyki świąteczne to nie żadne miniaturki, ale tradycyjne kosze, w których znajduje się „prawdziwe” jedzenie dla całej, wielopokoleniowej rodziny. I czegóż tam nie ma… Kolorowe pisanki, wykonywane tra
Mity, fakty, opowiastki – marzec 2019

Mity, fakty, opowiastki – marzec 2019

Samorządnie
Część dziennikarstwa samorządowego polega na tym, że trzeba się do włodarza gminy dodzwonić – co wcale nie jest sprawą prostą – potem umówić się na spotkanie ze starostą, prezydentem, burmistrzem lub wójtem, a później już podczas rozmowy przedstawić samorządowcowi ofertę współpracy i zainteresować go możliwościami promocyjnymi gazety, telewizji lub radia. Po ostatnich wyborach samorządowych odwiedzam wielu włodarzy gmin i w niektórych miejscach czuję się jak egzotyczne zwierzę – wprawdzie traktowane uprzejmie, ale z dużą dozą nieufności. Niestety, część samorządowców traktuje promocję gminy jako dobro niechciane, ponadto nie zna się na tej branży i zbyt często ogranicza się do współpracy tylko z lokalnymi mediami. W takich miejscach naszego kraju obowiązuje zasada „siedzisz w kącie, nie z
Mity, fakty, opowiastki luty 2019

Mity, fakty, opowiastki luty 2019

Samorządnie
W Gdańsku, 13 grudnia, podczas miejscowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został śmiertelnie raniony nożem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i tragedia ta jest ciosem w polską samorządność. Wszystko jedno, czy sprawca mordu – kryminalista skazany wcześniej za napady rabunkowe – jest chory psychicznie, czy też nie, mord ten obciąża przede wszystkim polityków, służby państwowe oraz firmę ochroniarską, która strzegła gdańskich uroczystości. Ale przede wszystkim polityków, którzy w środkach masowego przekazu okładają się codziennie epitetami bez pardonu, zarzucają sobie bezrefleksyjnie niestworzone historie, a później – już poza kamerami – często idą wspólnie jakby nigdy nic na wódkę do sejmowej restauracji. Zastanawiam się, jakie będą teraz nasze samorządy – a dotychczas były p
Zawód różnorodnego ryzyka

Zawód różnorodnego ryzyka

Samorządnie
Przed kilkoma laty Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała ranking długości życia w różnych zawodach i okazało się, że najkrócej żyją dziennikarze (średnio 56 lat), którzy wyprzedzili nawet oblatywaczy samolotów. Dziennikarze giną na wojnach, giną za obnażanie kryminalnych afer i ujawnianie różnych nieprawidłowości, czyli krótko mówiąc za to, że się komuś narazili, zabijają ich też choroby wywoływane stresem oraz wszechobecną dyspozycyjnością zawodową. W lutym ubiegłego roku zastrzelono słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerkę, w moskiewskiej „Niezawisimoj Gazietie” zabito aż pięciu dziennikarzy, a w Stambule za krytykę saudyjskich władz skrycie zamordowano redaktora Dżamala Chaszogiego. W roku 2018 zginęło 52 dziennikarzy – trzynastu w Afganistanie, dziewięciu w
Mity, fakty, opowiastki

Mity, fakty, opowiastki

Samorządnie
W ubiegłej kadencji samorządowej nasza największa w kraju, bezpłatna gazeta samorządowa – miesięcznik „Gmina Polska” – współpracowała z prawie stu gminami – od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Podlasie i Podkarpacie. Przy okazji ostatnich wyborów samorządowych bezpośrednio wspieraliśmy kilkudziesięciu kandydatów na wójtów i burmistrzów, z których tylko kilku przegrało. Jedynie w październikowym numerze naszego periodyku na łamach „GP” gościły 42 gminy, gdzie w innych tego typu polskich gazetach było ich co najwyżej po kilka. Używając kolokwializmu – nasi wygrywali i jedynie trzech dzisiejszych wójtów i burmistrzów zapomniało o przedwyborczych deklaracjach wobec redakcji, pokazując jednoznacznie, że bezinteresowna niewdzięczność zawsze towarzyszyła ludziom, a część samorządowców, na szczęś
Świadectwo misyjnej pomocy

Świadectwo misyjnej pomocy

Pieniądze i okolice, Samorządnie
Kilkanaście dni temu dotarła do naszej redakcji książka na swój sposób niezwykła. Jest to bowiem wspomnienie ks. Stefana Zająca z jego 30-letniego pobytu na Madagaskarze. A śledzący publikacje w naszym miesięczniku wiedzą zapewne, że od samego początku naszej działalności wspieramy działania polskich misjonarzy na tej dalekiej, niezwykłej, pięknej, ale i potrzebującej wsparcia wyspie. (więcej…)