środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Technologie w służbie zabytkom

Targowa jesień w Polsce to między innymi 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo, które odbyły się w Warszawie.

Targi Dziedzictwo to najważniejsze w Polsce spotkanie profesjonalistów działających na rzecz ochrony dorobku narodowego. Wysokim zainteresowaniem odwiedzających tegoroczne targi cieszyły się nowości technologiczne z zakresu digitalizacji zbiorów. Osoby poszukujące nowych narzędzi do pracowni konserwatorskich czy laboratoriów z zaciekawieniem przyglądały się wysokiej jakości cyfrowym mikroskopom 3D. Zainteresowaniem cieszyły się także wysoce zaawansowane metody konserwacji obiektów zabytkowych m.in. z wykorzystaniem akceleratorów elektronowych.

Rola samorządów

Tegoroczne Targi Dziedzictwo stanowiły również okazję do zapoznania się z najnowszą ofertą specjalistycznych rozwiązań dla muzeów, archiwów i bibliotek. Zaprezentowano m.in. nowoczesne gabloty wystawiennicze, systemy regałowe czy opakowań do przechowania zbiorów i dokumentów. W ofercie można było znaleźć także najnowszej generacji urządzenia alarmowe.

Wydarzeniu towarzyszyły Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie i sesje poświęcone ochronie zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych. Dyskutowana była rola samorządów i organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury. Mówiono o problemach drewnianej architektury sakralnej w Polsce, prezentując przykłady odrestaurowania prawosławnych cerkwi we wschodnich województwach. Wiele uwagi poświęcono poprawie estetyki polskich miast wraz z poszanowaniem dziedzictwa historycznego.

Omawiano także zagadnienia dotyczące prewencji i profilaktyki w zwalczaniu przestępczości oraz terroryzmu wobec dóbr kultury.

Bezpieczeństwo dóbr kultury

– Ważna w tym zakresie jest idea Błękitnej Tarczy, która powstała w 1996 roku po doświadczeniach wojny w byłej Jugosławii. Jest to szeroki międzynarodowy program odnoszący się do pogotowia pomocy i doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kulturowego – mówił Krzysztof Sałaciński, prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

Zaprezentowano idee i zasady ewakuacji zbiorów z muzeów czy obiektów zabytkowych. Przedstawiono przykłady budowy podziemnego repozytorium do przechowywania ksiąg i akt archiwalnych w Holandii, konstrukcji podziemnej biblioteki w Chicago czy akcji przeniesienia miliona egzemplarzy cennych starodruków do nieczynnej kopalni soli w Wielkiej Brytanii.

Program merytoryczny wydarzenia obejmował także prezentacje najnowocześniejszych technik konserwacji archiwaliów, cennych księgozbiorów, zabytkowych fotografii oraz unikalnych czasopism.

Nowe metody

– Następuje maksimum zachowania i minimum ingerencji. Widzimy zmianę metod konserwacji i pracy konserwatora w instytucjach posiadających książki i archiwa – mówiła Ewa Potrzebnicka, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. ochrony i udostępniania zbiorów.

Gospodarzem imprezy była firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz firmą Archaios.

(AM)