czwartek, 7 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tam wojna. Tu praca

Dzięki rozwiązaniom przyjętym w rządowej specustawie pracę w Polsce znalazło już 102 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość zatrudnionych – 75 proc. – to kobiety.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, mogą podejmować pracę bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. Takie rozwiązanie, znacznie ograniczające biurokrację i dające tym osobom pełen dostęp do rynku pracy w Polsce, wprowadzono na mocy rządowej specustawy. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że dotychczas dzięki tym rozwiązaniom zatrudnienie znalazło 102 tys. obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość z nich – 75 proc. – to kobiety.

– Każdego dnia zatrudnienie znajduje kolejne kilka tysięcy obywateli Ukrainy, którzy dzięki temu zyskują źródło utrzymania i mają szansę na samodzielne życie w naszym kraju. Osoby te wykonują głownie proste prace w branżach, w których pracodawcy zgłaszają braki kadrowe. Najwięcej obywateli Ukrainy znalazło pracę w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra, a pracodawcy cały czas szukają nowych pracowników – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Połowa spośród 102 tys. osób zatrudnionych na mocy rządowej specustawy pracuje jako osoby wykonujące proste prace (49,4 tys.). Obywatele Ukrainy często są również zatrudniani jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (14,2 tys.), pracownicy usług i sprzedawcy (10,7 tys.), a także jako operatorzy i monterzy maszyn (10 tys.). Po kilka tysięcy osób zostało zatrudnionych jako pracownicy biurowi, specjaliści, technicy i inny średni personel.

Najwięcej z tych osób pracuje w woj. mazowieckim (18,1 tys.), dolnośląskim (12,3 tys.), wielkopolskim (11,6 tys.) i śląskim (10 tys.). Najmniej obywateli Ukrainy zatrudniono w woj. świętokrzyskim (972), podlaskim (1,5 tys.) i podkarpackim (1,6 tys.).

Obywatele Ukrainy powinni pamiętać, aby nie zgadzać się na podjęcie pracy bez zawarcia umowy na piśmie. Przed podpisaniem należy zapoznać się z warunkami umowy, ewentualnie poprosić o wyjaśnienie jej zapisów.

Osoby, które z różnych powodów nie potrafią samodzielnie znaleźć pracy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu będą mogły skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń (również z języka polskiego).

(mrps)

Obywatele Ukrainy powinni pamiętać, aby nie zgadzać się na podjęcie pracy bez zawarcia umowy na piśmie. Przed podpisaniem należy zapoznać się z warunkami umowy, ewentualnie poprosić o wyjaśnienie jej zapisów.

Caritas i PAH dla Ukrainy

Nie ma usprawiedliwienia dla wszczynania wojen. Śmierć, zniszczenia i cierpienie niewinnych muszą spotkać się ze sprzeciwem i konkretną odpowiedzią wszystkich ludzi dobrej woli. Apelujemy o wspieranie zbiórki na rzecz potrzebujących Ukraińców.

Wpłat dokonać można na stronach:

www.caritas.pl/ukraina

Numer konta:

77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

z dopiskiem UKRAINA

www.pah.org.pl

Numer konta:

80 2490 0005 0000 4600 5226 1519

z dopiskiem UKRAINA