sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Żórawina

Żórawina: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek…

Żórawina: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek…

Z regionów
W marcu uroczyście przekazano w Węgrach nowo wybudowaną remizę dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej będącej częścią krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Gala w Węgrach była ukoronowaniem starań żórawińskiego samorządu – konsekwencji i wszechstronnych działań wspartych budżetowymi i zewnętrznymi środkami finansowymi. Najważniejsze, że jest nowa remiza, na którą druhowie z Węgier naprawdę sobie zasłużyli. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw. św. Jadwigi w Węgrach odprawioną w intencji miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i z okazji otwarcia nowej remizy. – Nasza straż doczekała się wspaniałej remizy, z której będzie mogła jeździć na akcje ratunkowe – mówił ksiądz proboszcz Adam Andrejczuk. – To zaszczytna służba, a tutaj w Węgrach jest piękna tradycja polegająca ...
Żórawina: Szanuję wszystkich mieszkańców i nikogo nie wyróżniam

Żórawina: Szanuję wszystkich mieszkańców i nikogo nie wyróżniam

Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Żórawina JANEM ŻUKOWSKIM – Jest pan doświadczonym politykiem i samorządowcem – był pan posłem i przez kilka kadencji jest pan wójtem. Jaka jest recepta na osiągnięcie sukcesu w tej pracy? – Sądzę, że jest to praca dla ludzi lubiących ludzi oraz konkretne działanie na rzecz ogółu – w tym przypadku mieszkańców gminy. Dobrze stało się przed laty, że ustawa o samorządzie została uchwalona i weszła w życie. Jestem z tego powodu dumny, bowiem właśnie dzięki samorządom nasz kraj funkcjonuje normalnie i rozwija się całkiem nieźle. Jan Żukowski – Także gmina Żórawina sporo skorzystała dzięki waszemu samorządowi. – Warto wiedzieć i pamiętać – także ku przestrodze – że w naszej gminie odbyło się pierwsze w Polsce referendum, w którym mieszkańcy odwołali wójta i ...
Żórawina: Podstawą wszechstronny rozwój

Żórawina: Podstawą wszechstronny rozwój

Z regionów
Szeroko rozumiany rozwój gmin i dbanie o potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie polepszanie komfortu życia ludzi, są podstawowymi zadaniami samorządów. Wiąże się to z inwestowaniem w infrastrukturę – m.in. kanalizację i wodociągi, oświatę i jej bazę, drogi i ulice oraz ich oświetlenie, a także w sferę rekreacyjno-sportowo-kulturalną. Rozwój ten to również ochrona tradycji, wspomaganie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wreszcie to wszelkie działania prospołeczne spajające lokalne społeczności, budujące więzi i szacunek do innych ludzi. Tak właśnie dzieje się w gminie Żórawina, która wspaniale zorganizowała na swoim terenie kolejną już Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Samorząd Żórawiny i mieszkańcy ...
Żórawina: Będzie pracowity rok

Żórawina: Będzie pracowity rok

Wyróżnione, Z regionów
Pozyskano fundusze na długo oczekiwaną renowację kościoła pw. Świętej Trójcy, są też środki finansowe na odnowienie budynku Urzędu Gminy w Żórawinie, lecz najważniejsze, że uchwalono całkiem niezły, ponad 100-milionowy budżet, którego na pewno miejscowy samorząd nie będzie przejadał, tylko przeznaczy na najpilniejsze inwestycje – zadania infrastrukturalne tak bardzo potrzebne do lepszego życia miejscowej społeczności. Tak dzieje się tutaj od lat, ponieważ gmina ta jest solidną jednostką samorządu terytorialnego, gminą dobrze się rozwijającą, w której żyje się spokojnie i bez rewolucyjnego zamieszania. Gdyby jednym zdaniem określić gminę Żórawina, zabrzmiałoby ono: „To przyjazne i dobre miejsce do życia, zamieszkane przez pracowitych i fajnych ludzi”. W drugiej dekadzie grudnia 2023 rok...
Żórawina: Coraz lepiej się tu żyje…

Żórawina: Coraz lepiej się tu żyje…

Wyróżnione, Z regionów
Rok 2023 nie był miłym spacerkiem dla polskich samorządów. Wojna w Ukrainie, inflacja, wysokie ceny nośników energii i materiałów budowlanych oraz uszczuplenia w dochodach gmin wynikające ze zmniejszenia udziału samorządów w podatku PIT generowały wiele finansowych problemów. Trudno było zbilansować wydatki bieżące z dochodami i mieć własne środki budżetowe niezbędne do realizacji dotowanych zewnętrznie zadań inwestycyjnych. Z tych wszystkich turbulencji – na które samorząd nie miał żadnego wpływu – gmina Żórawina wyszła zwycięsko. Pod koniec tego roku można śmiało ocenić, że budżet gminy został w większości zrealizowany. Planów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych żórawiński samorząd miał w roku 2023 niemało, a do tego doszło całkiem sporo przedsięwzięć natury prospołecznej – ws...
Żórawina: Dziękując Bogu i ludziom

Żórawina: Dziękując Bogu i ludziom

Z regionów
Mszą dożynkową w kościele pw. Świętej Trójcy – europejskiej perle manieryzmu – rozpoczęły się 2 września dożynki gminne w Żórawinie. Wiernych w świątyni przywitał ksiądz proboszcz Cezary Chwilczyński, lecz głównym celebransem mszy świętej dożynkowej był rektor metropolitarny Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu ksiądz profesor Włodzimierz Wołyniec. – Przychodzimy podziękować Panu Bogu za tegoroczne zbiory, za dary Pana Boga rosnące na naszych polach, w sadach i ogrodach – mówił ksiądz Cezary Chwilczyński. – Chcemy wyrazić nasze dziękczynienie za wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo, którymi Pan Bóg nas obdarza, a w sposób szczególny tych, którzy pracują na roli, w ogrodach i sadach. Po mszy ksiądz prof. Włodzimierz Wołyniec poświęcił złożone przed kościołem wieńce dożyn...
Żórawina: Pamiętamy i będziemy pamiętać

Żórawina: Pamiętamy i będziemy pamiętać

Wyróżnione, Z regionów
Tradycyjnie 12 lipca w Węgrach w gminie Żórawina zorganizowano wojewódzkie obchody Dni Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, będące upamiętnieniem 80. rocznicy niemieckiej pacyfikacji Michniowa w roku 1943 i hołdem złożonym mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Za wspieranie partyzantki i działalność konspiracyjną mieszkańcy wsi płacili najwyższą cenę, swoim życiem, ale ofiarnie pomagali, nie kalkulując i nie licząc się z kosztami. To był często heroizm i danina krwi. Organizatorami obchodów byli: wojewoda dolnośląski, wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i samorząd gminy Żórawina. Uroczystości – w asyście kompanii honorowej wystawionej przez 2. Wojskowy Szpital Polowy – rozpoczęły się o godz. 11 w centrum Węgier nieopodal pomnika Wincen...
Żórawina: Na samorząd można liczyć

Żórawina: Na samorząd można liczyć

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Żórawina JANEM ŻUKOWSKIM – Czy piękna i ciepła wiosna przyniosła choć trochę optymizmu do waszej gminy? – Rok 2023 nie zaczął się łatwo, na co wpływ miały przede wszystkim duża inflacja, olbrzymi wzrost cen – także nośników energii i materiałów budowlanych – oraz trudności z odpowiednim zaplanowaniem budżetu. Niestety, wpływy z podatku PIT zostały samorządom zmniejszone, są perturbacje ze zbilansowaniem dochodów z wydatkami, a dalekosiężne planowanie w tej sytuacji jest jak przysłowiowe wróżenie z fusów. Wójt Jan Żukowski – Z drugiej strony żórawiński samorząd dał sobie świetnie radę z zaopatrzeniem mieszkańców w opał na zimę. – Rzeczywiście, na samorządy została scedowana dystrybucja węgla, co przecież nie jest ich zadaniem własnym i do tej pory tym ...
Żórawina:  Nietypowa gmina na trudne czasy

Żórawina: Nietypowa gmina na trudne czasy

Wyróżnione, Z regionów
W trudnych dla samorządu czasach związanych m.in. z inflacją, ogromnym wzrostem cen i reperkusjami wynikającymi z napaści Rosji na Ukrainę, dolnośląska gmina Żórawina dotychczas bardzo dobrze dawała sobie radę z realizacją budżetu. Choć oczywiście nie wiadomo dzisiaj, z jakimi problemami zderzy się żórawiński samorząd w roku 2023, to znając jego determinację w rozwiązywaniu problemów, można śmiało założyć, iż zrobi wszystko co możliwe, by przeprowadzić jak najlepiej miejscową społeczność przez trudne czasy. Tutaj ludzie nigdy się nie poddali. Z dużą pewnością można założyć, że w roku 2023 w dalszym ciągu gospodarka Polski będzie borykać się z inflacją. A także ze wzrostem cen, także oczywiście cen paliw, nośników energetycznych i materiałów, więc w zasadzie – cen wszystkiego. Oczywiści...
Żórawina: Żyć zdrowiej i dłużej

Żórawina: Żyć zdrowiej i dłużej

Wyróżnione, Z regionów
Samorządy zajmują się szeroką gamą działań wpływających na rozwój gmin oraz na komfort życia ich mieszkańców. Należą do nich m.in. inwestycje infrastrukturalne, wspieranie oświaty, ale także dbanie o poziom zdrowia lokalnych społeczności. Tak dzieje się właśnie w gminie Żórawina, której mieszkańcy uczestniczą w globalnym projekcie badawczym analizującym zarówno zmiany makrośrodowiskowe (urbanizacja i inne czynniki społeczne), jak i inne czynniki (metaboliczne, genetyczne, stylu życia). Głównym koordynatorem badań jest prof. SALIM YUSUF, dyrektor Population Health Research Institiute w kanadyjskim Hamilton. Drugiego grudnia w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie odbyło się spotkanie dotyczące badań nawyków żywieniowych w projekcie Prospektywne Epidemiologiczne Badanie ...