niedziela, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: wojna na Ukrainie

Rynkowy bigos

Rynkowy bigos

Pieniądze i okolice
 UE i Japonia nie poparły amerykańskiego planu wprowadzenia zakazu prawie całego eksportu do Federacji Rosyjskiej – poinformował pod koniec kwietnia „Financial Times”.  Lobbyści w UE intensywnie pracują nad utrzymaniem wolnego przepływu płodów rolnych i żywności z Ukrainy na teren państw UE. Problemy rolników z państw graniczących z Ukrainą mało się liczą w konfrontacji z wielkim biznesem (nie tylko europejskim).  55 proc. Polaków (inaczej niż szef polskiej opozycji) zakłada, że pozostanie na rynku pracy dłużej, niż przewiduje to aktualny wiek emerytalny. Niskiej emerytury obawia się 77 proc. badanych (Barometr Polskiego Rynku Pracy). Problem zbyt szybkiego przechodzenia na emeryturę zauważają przede wszystkim ci, którzy już są na emeryturze (w tym byli pracownicy „mundurówki”, k...
Dobromierz: Kolejny inwestycyjny rok

Dobromierz: Kolejny inwestycyjny rok

Z regionów
Nie jest łatwo zarządzać polską gminą, nie ulegając zewnętrznym naciskom politycznym i działać po prostu zgodnie z samorządowymi prawidłami. Jednak w dolnośląskiej gminie Dobromierz do dzisiaj nikomu nie udało się złamać kręgosłupa moralnego ani włodarzowi tej gminy, ani jego najbliższym współpracownikom i radnym. Tutaj samorząd to po prostu samorząd, a nie jakaś partyjna przybudówka. Warto też podkreślić, że gmina ta rozwija się dynamicznie, mądrze i w myśl starej rzymskiej zasady „gdzie zgoda, tam zwycięstwo”. W roku 2022 samorząd gminy Dobromierz odczuwał jeszcze skutki pandemii i obostrzeń z nią związanych. – Był to także rok, który 24 lutego bardzo nas zaskoczył – wspomina wójt Jerzy Ulbin. – Napaść Rosji na Ukrainę i okrutna wojna pociągnęły za sobą solidarność oraz pomoc ucho...
Radłów – Radlau:  Działając dla dobra społeczności

Radłów – Radlau: Działając dla dobra społeczności

Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Radłów WŁODZIMIERZEM KIERATEM – Od wielu już lat spotykamy się na początku każdego roku, gdy można ocenić rok wcześniejszy i ten, który już się rozpoczyna. A rok 2022 dla samorządu gminy Radłów nie był chyba łatwy. – Powiedziałbym raczej, że był trudny, także dlatego, że w lutym Rosja zaatakowała sąsiadującą z Polską Ukrainę. Cóż, dzisiejszy świat stanowi swoiste naczynia połączone i to, co się dzieje u innych, rzutuje na wszystkie kraje. I o tym przekonał się także nasz kraj, a co za tym idzie wszystkie samorządy. Nie jesteśmy jakąś samoistną wyspą i ta straszna wojna rzutuje także na naszą gminę. Pojawiła się wysoka inflacja, gospodarka zwolniła, a do tego doszły podwyżki cen energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych i w zasadzie wszystkiego. Do te...
Żórawina:  Nietypowa gmina na trudne czasy

Żórawina: Nietypowa gmina na trudne czasy

Wyróżnione, Z regionów
W trudnych dla samorządu czasach związanych m.in. z inflacją, ogromnym wzrostem cen i reperkusjami wynikającymi z napaści Rosji na Ukrainę, dolnośląska gmina Żórawina dotychczas bardzo dobrze dawała sobie radę z realizacją budżetu. Choć oczywiście nie wiadomo dzisiaj, z jakimi problemami zderzy się żórawiński samorząd w roku 2023, to znając jego determinację w rozwiązywaniu problemów, można śmiało założyć, iż zrobi wszystko co możliwe, by przeprowadzić jak najlepiej miejscową społeczność przez trudne czasy. Tutaj ludzie nigdy się nie poddali. Z dużą pewnością można założyć, że w roku 2023 w dalszym ciągu gospodarka Polski będzie borykać się z inflacją. A także ze wzrostem cen, także oczywiście cen paliw, nośników energetycznych i materiałów, więc w zasadzie – cen wszystkiego. Oczywiści...
Bierutów: Dobry samorząd na trudne czasy

Bierutów: Dobry samorząd na trudne czasy

Uncategorized, Z regionów
Dla wszystkich polskich samorządów – także dla gminy Bierutów, będącej częścią powiatu oleśnickiego – rok 2022 był rokiem trudnym. Dzieje się tak od początku pandemii, lecz w Bierutowie nie załamują rąk, działając w tych trudnych do przewidzenia czasach, na które wpływ ma także wojna w Ukrainie, wysoka inflacja i zwyżki cen nośników energii, paliw, artykułów budowlanych, a w zasadzie wszystkiego. Kolejny rok zarządzania kryzysem – Tym większe jest to dla nas rozczarowanie, gdyż liczyliśmy, że pandemia dobiega końca i od wiosny tego roku wreszcie wrócimy do normalności – mówi burmistrz Piotr Sawicki. – Jednak 24 lutego Rosja napadła na Ukrainę i rozpoczęła się wojna wywracająca wszystko do góry nogami. Stworzyło to nowe problemy i wzmocniło te istniejące, a ponadto cała ta sytuacja w...
Krotoszyce:  Tutaj zgoda rzeczywiście buduje

Krotoszyce: Tutaj zgoda rzeczywiście buduje

Z regionów
Ta niewielka gmina, będąca częścią powiatu legnickiego, pozyskała wielomilionowe środki finansowe, które miejscowy samorząd przeznaczy na kluczowe zadania infrastrukturalne. W Krotoszycach w ostatnich latach działo się całkiem sporo, a w tym roku nastąpiło duże przyspieszenie, właśnie dzięki zewnętrznym dotacjom. Swoista to nagroda dla tej gminy, w której władze od lat zgodnie współpracują z radnymi, działając z pożytkiem na rzecz miejscowej społeczności. Dla samorządu w Krotoszycach rok 2022 był czasem trudnym, w dużej mierze obarczonym tym wszystkim, co przyniosła pandemia i wojna za wschodnia granicą Polski. Spowodowało to kolejne, nowe wyzwania i zadania, z którymi miejscowy samorząd dawał sobie całkiem nieźle radę. A do tego inflacja, niełatwa sytuacja gospodarcza w kraju i zwyżki...
Radwanice: Sukcesy wsparte optymizmem

Radwanice: Sukcesy wsparte optymizmem

Promo, Z regionów
Gmina ta rozwija się w myśl strategii zrównoważonego rozwoju i rozwija się ze wszech miar dobrze, czego najlepszym dowodem jest zwyżkujące osadnictwo. Ten, kto wie, jak pracuje miejscowy samorząd, nie powinien dziwić się jego sukcesom. Konsekwentna realizacja planów i inwestycji, dobry poziom pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, zgodna współpraca władz z jej radą oraz świetne skomunikowanie z większymi aglomeracjami – to tylko niektóre atuty gminy Radwanice. Dla gminy Radwanice, będącej częścią powiatu polkowickiego, rok 2022 był czasem niezmiernie pracowitym i ciekawym. Z gospodarką gminy OK – Kryzys wywołany wojną w Ukrainie, nie wpływa na szczęście na pogorszenie sytuacji ekonomicznej naszej gminy – mówi wójt Paweł Piwko. – Inflacja nie dotknęła nas dotkliwie i pod w...
Rynkowy bigos

Rynkowy bigos

Pieniądze i okolice
 Jak podało BBC, tysiące Żydów wyjeżdża z Rosji po agresji Putina na Ukrainę. Nie godzą się na wojnę i boją się, że po raz kolejny staną się obiektem ataku władz. Natomiast Izrael w sprawie wojny w Ukrainie zajmuje bardzo „wyważone” stanowisko.  Raport DebunkEU.org podaje, że w ubiegłym roku Kreml przeznaczył co najmniej 1,5 mld dolarów na media masowe, by poprawić swój wizerunek. Tegoroczne wydatki będą bez wątpienia wyższe.  Bohaterem narodowym w Libanie stał się mężczyzna, który napadł na bank po to, by uzyskać odstęp do własnych pieniędzy, które – jak twierdził – potrzebne mu były na leczenie ojca. Jak poinformował portal NPR, Libańczycy mają bardzo ograniczone prawo do korzystania z własnych kont bankowych.  Tylko 15 proc. polskich firm korzysta z kluczowych technologii,...
Krotoszyce: Zgoda, która buduje

Krotoszyce: Zgoda, która buduje

Z regionów
Gmina ta jest przykładem takiej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie nie trzeba wcale dysponować wielkimi funduszami, aby rozwijać się całkiem nieźle na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Ale żeby tak było, potrzeba przede wszystkim konsekwencji w realizacji planów, pozyskiwania zewnętrznych dotacji i zgodnej współpracy władz gminy z jej radą. To wszystko znajdziemy właśnie w gminie Krotoszyce. Pierwsze półrocze nie było łatwe dla krotoszyckiego samorządu. Pandemia i wybuch wojny w Ukrainie także oddziaływały negatywnie. – Powstały nowe problemy i musieliśmy zmierzyć się także ze sprawami, które nie należą do statutowych obowiązków samorządu – mówi wójt Wojciech Woźniak. – Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości i musieliśmy stawić czoła nowym zadaniom, także związanym z pomocą uc...
Wojna i praca

Wojna i praca

Samorządnie
Od 24 lutego do 27 lipca br. ponad 358 tys. uchodźców z Ukrainy dostało etat w Polsce. Większość stanowiły kobiety. Od 24 lutego do 27 lipca granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 5 mln uchodźców. Głównie kobiety i dzieci. W analogicznym okresie do Ukrainy z Polski wyjechało ponad 3,17 mln osób. Co oznacza, że na terenie naszego kraju przebywa ok. 2 mln Ukraińców. Wielu z nich zaczęło szukać pracy. Od wybuchu wojny zatrudnienie w Polsce znalazło ponad 358 tys. naszych wschodnich sąsiadów. Najwięcej osób rozpoczęło pracę w województwach: mazowieckim (79 tys.), dolnośląskim (37,9 tys.) i łódzkim (35,2 tys.). Pracują głównie w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także w rolni...