Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Włodzimierz Chlebosz

Czernica: Najważniejsze – nie przeszkadzać

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Sukcesów było niemało w gminie Czernica w roku 2017… – …i ten rok oceniam bardzo dobrze, także dlatego, że zaczęła się w nim realizacja bardzo oczekiwanego zadania – budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. – A wszystko zaczynało się niezbyt owocnie. – Rzeczywiście, pomimo tego, że już w grudniu roku 2016 podpisaliśmy umowę z wykonawcą, to prace tak naprawdę rozpoczęły się w lutym tego roku. Najważniejsze, że realizacja tej ważnej dla naszej społeczności inwestycji znacznie przyspieszyła, lada dzień będzie oddana do użytku część przedszkolna obiektu, która przewidziana jest dla 125 dzieci. A część szkolna ma być otworzona w roku 2018 i będzie do niej uczęszczać 450 uczniów. Wykonal

Gmina Czernica – inwestycje

Uncategorized
Okres wakacyjny jest czasem realizacji wielu inwestycji prowadzonych przez Gminę Czernica. Atrakcyjność inwestycyjną gminy potwierdza wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców, który na koniec 2015 roku uplasował ja na trzecim miejscu w Polsce i pierwszym w województwie dolnośląskim. Magnesem jest jej położenie (bliskość Wrocławia i wschodniej obwodnicy Wrocławia) oraz istniejąca i rozbudowywana baza edukacyjna. Inwestujemy w oświatę Gmina, wychodząc naprzeciw wyzwaniom, które niesie za sobą reforma oświaty, podjęła kroki w celu zapewnienia optymalnych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym na jej terenie. Rozpoczęło się adaptowanie na cele przedszkolne pomieszczeń w budynku po dawnej szkole w Ratowicach. Trwa przystosowywanie pomieszczeń świetlicy wiejski

Czernica: Zainwestuj w olimpijskiej gminie!

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Jeśli zostanie wprowadzona kadencyjność, która zadziała wstecz, to będzie pan jedynym włodarzem gminy z terenu powiatu wrocławskiego, który będzie mógł ubiegać się o reelekcję w roku 2018. – Rzeczywiście tak się może stać. – Ale wróćmy do roku 2017, w którym w większości gmin nastąpił zimowy impas inwestycyjny. – Mroźna aura wyhamowała u nas realizację inwestycji, ale z drugiej strony ten początek roku był bardzo radosny. Wszystko dlatego, że w 64. plebiscycie „Gazety Wrocławskiej” na najlepszego dolnośląskiego sportowca w roku 2016 aż trzy osoby z terenu gminy Czernica znalazły się w pierwszej dziesiątce laureatów. Kolarz Maciej Bodnar ulokował się na miejscu dziewiątym, na ósmym miejscu parao

Czernica: 13 tysięcy tuż, tuż…

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Jeszcze do niedawna w co dziesiątej polskiej gminie nie ruszył jeszcze program „Rodzina 500 plus”. A jak jest w gminie Czernica? – W naszej gminie wszystko idzie zgodnie z planem i pierwsze środki finansowe zostały już wypłacone, a kolejne także będą rozdysponowane beneficjentom tego programu. Na początku maja kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy poinformował mnie, że są składane kolejne wnioski. – Czy wspomogliście się kadrowo, obsługując ten program? – Powstało jedno stanowisko pracy i to całkowicie wystarczy, aby sprawnie zajmować się wnioskami. Chcę też podkreślić, że do tej pory nie były zgłaszane żadne negatywne uwagi dotyczące wypłat i obsługi programu „Rodzina 500 plu

Czernica: Priorytetem baza oświatowa, drogi i kanalizacja

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica   – Jak pan ocenia rok 2015? – Był okresem zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy, zmieniony został regulamin organizacyjny i struktura urzędu, zlikwidowałem wolny od interesantów piątek, a w środę wydłużyłem dzień pracy urzędu do godziny osiemnastej. Wydłużeniu uległ również czas pracy jednostek organizacyjnych gminy, GOPS i ZGK, w środy pracują również do osiemnastej. – A jak było z realizacją zadań infrastrukturalnych? – Kontynuujemy budowę kanalizacji sanitarnej, wykonaliśmy i uruchomiliśmy rurociąg tranzytowy z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej, realizowana jest kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w Dobrzykowicach. Finansowaliśmy remonty i budowę dróg, chod

Czernica: Razem – znaczy lepiej

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Niedawno świętował pan na dożynkach powiatowo-gminnych… – …bo po raz pierwszy w gminie Czernica – we wsi Ratowice – odbyły się dożynki nie tylko naszej gminy, ale zarazem powiatu wrocławskiego. Były one wspólnym sukcesem całej naszej społeczności, także mieszkańca gminy Czernica – starosty wrocławskiego Romana Potockiego oraz radnego powiatu wrocławskiego i sołtysa Ratowic Jarosława Jagielskiego. Obaj panowie byli moimi niedawnymi rywalami w wyborach na wójta. Pokazaliśmy wspólną, dobrą grę i to, że możemy nieźle współpracować ponad partykularnymi interesami i razem działać dla naszej gminy. – Czyli dożynki były udane? – Było świetnie, choć trochę przeszkodziła aura, ale jeśli przez dwa miesiące ludzie modlili się o deszcz,

Czernica: Dobra gmina

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Bardzo proszę o przedstawienie w kilku słowach gminy Czernica. – Gmina Czernica leży we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wrocławskim i graniczy bezpośrednio z Wrocławiem i sześcioma gminami. Sąsiedztwo ze stolicą Dolnego Śląska sprzyja budownictwu jednorodzinnemu, niskiemu bezrobociu, rozwojowi turystyki weekendowej oraz wykorzystaniu szerszej oferty kulturalnej i naukowej Wrocławia. Ostatnie lata przyniosły boom mieszkaniowy, wywołany doskonałym położeniem gminy. Chętnych do zamieszkania przyciąga i bliskość Wrocławia, i położenie gminy przy wschodniej obwodnicy miasta, i baza edukacyjna szkół na terenie gminy. Na osiedlanie się nowych mieszkańców w gminie znaczny wpływ ma bogactwo prz

Czernica: Walczyłem do końca

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Został pan wójtem, ale do niedawna był pan członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Serdecznie panu gratuluję tej zmiany, lecz przyznam, że niewiele osób dawało panu szansę na wygraną, a wśród tych niedowiarków byłem także ja. Dzisiaj dopiero wiem, jak bardzo się myliłem. – Powiem szczerze, że też miałem chwile zwątpienia i nie dawałem sobie zbyt dużych szans, ale walczyłem o zwycięstwo do końca. Pragnę podkreślić, że miałem wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierali i w dużej mierze to oni są autorami mojego sukcesu wyborczego. Oni cały czas wierzyli, że wygram wybory na wójta gminy Czernica, organizowali moją kampanię i dawali mi dodatkowe siły. Chcę też dodać, że pięć osób z mojego komitetu
Wierzę w rolników

Wierzę w rolników

Uncategorized
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Co było najważniejsze dla dolnośląskiego rolnictwa, gmin i podległych panu departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w pierwszych sześciu miesiącach tego roku? – Najważniejsze było kończenie ogłaszania naborów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, po to przede wszystkim, aby gminy mogły skorzystać z tych środków finansowych. Zakończyliśmy nabór na działanie „Odnowa i rozwój wsi”, są to 74 projekty, które w sumie zostaną dofinansowane kwotą ponad 48 mln zł. – Ale pieniądze jeszcze zostały… – Rzeczywiście zostało jeszcze ponad 20 mln zł i są to środki przeznaczone m.in. na budowę, modernizację i re