piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Wisznia Mała

Wisznia Mała: Zmieniać gminę na lepszą do życia

Wisznia Mała: Zmieniać gminę na lepszą do życia

Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Wisznia Mała JAKUBEM BRONOWICKIM – Nadal jest pan wójtem gminy Wisznia Mała… – …bo tak zdecydowali wyborcy, powierzając mi kolejny raz zarządzanie naszą gminą i prowadzenie naszych wspólnych spraw. – Serdecznie gratuluję panu zwycięstwa w wyborach w imieniu całego zespołu redakcyjnego „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”. Jest imponujące, że po wielu latach wójtowania osiągnął pan świetny wynik wyborczy – ponad 62 proc… – …i najlepszy – biorąc pod uwagę wybory samorządowe, w których uczestniczyłem. – Jest pan wójtem gminy Wisznia Mała od roku 2010 – wcześniej był pan też zastępcą wójta tejże gminy. Zna pan gminę i jej mieszkańców i ma pan spore doświadczenie w pracy samorządowej. Mieszkańcy mogliby się już panem zmęczyć, mógł się pan im...
Wisznia Mała: Wspólne, zgodne i wielokierunkowe działanie

Wisznia Mała: Wspólne, zgodne i wielokierunkowe działanie

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Wisznia Mała JAKUBEM BRONOWICKIM – W którym kierunku – pana zdaniem – powinien pójść rozwój gminy Wisznia Mała? Co powinno być najistotniejsze pod względem infrastrukturalnym? Czy będzie jakiś szczególny priorytet inwestycyjny? – W lekkiej atletyce jest dziesięciobój, który uprawiają najwszechstronniejsi zawodnicy. Także jeśli chodzi o rozwój gminy, to trudno skupić się na jakimś jednym kierunku działania, bowiem potrzeby mieszkańców są wielokierunkowe, i dlatego nie ma jednego priorytetu infrastrukturalnego, który dominowałby znacznie nad innymi. Oczywiście wszyscy chcieliby, aby infrastruktura gminy była jeszcze lepsza, lecz nic nie dzieje się od razu, i do sukcesów inwestycyjnych dochodzi się wspólną pracą i krok po kroku. Jakub Bronowicki – Generalni...
Wisznia Mała: Samorząd zasługuje na wsparcie

Wisznia Mała: Samorząd zasługuje na wsparcie

Samorządnie, Wyróżnione, Z regionów
Temu samorządowi można pozazdrościć przede wszystkim tego, że przez wiele lat potrafi działać bez kłótni, politykierstwa i szkodliwego forsowania partykularnych interesów. W tej długiej, ponad pięcioletniej kadencji gmina Wisznia Mała pozyskała wiele milionów złotych na potężne przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące m.in. budowy kanalizacji, dróg i oświaty. A nadrzędnym prawem, któremu hołdował miejscowy samorząd, była dobra i konsekwentna robota na rzecz całej społeczności. Dobro ogółu oraz gospodarność stały się tutaj podstawowymi zasadami. Od niedawna w Polsce rządzą nowi ludzie, lecz wiele problemów pozostaje jeszcze starych i nierozwiązanych – to także stosunki między państwem a samorządem. Jest dużo zapowiadanych zmian dotyczących finansowania samorządów, ale na razie są to ...
Wisznia Mała: Spełniać oczekiwania mieszkańców

Wisznia Mała: Spełniać oczekiwania mieszkańców

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z JAKUBEM BRONOWICKIM, wójtem gminy Wisznia Mała – Pierwszą turę wyborów samorządowych wyznaczono na 7 kwietnia, drugą na 21 kwietnia… – …lecz kampania trwa cały czas i dobrze już ją widać w samorządach. – Czy ma pan już z kim rywalizować o funkcję wójta gminy Wisznia Mała? – Na to trzeba jeszcze poczekać, ale deklaracje były już widoczne w mediach społecznościowych i zapewne rywale pojawią się niebawem. – Czy będzie pan tworzył jakiś konkretny program wyborczy? – Taki program cały czas powstaje. – Swoistym programem wyborczym jest przecież budżet gminy… – …ale nie tylko, bowiem wiele działań samorządowych związanych jest z naszą zwyczajną, wspólną pracą – z sołtysami i radnymi. Na bieżąco rozwiązujemy problemy, mając oczywiście świadomość, jakimi w określo...
Wisznia Mała: Najważniejsi są ludzie i rozwój gminy

Wisznia Mała: Najważniejsi są ludzie i rozwój gminy

Wyróżnione, Z regionów
Rada Gminy Wisznia Mała uchwaliła budżet gminy i ta swoista mapa samorządowego działania już obowiązuje. Można zatem realizować ambitny budżet gminy, w którym jest sporo inwestycji infrastrukturalnych, tak bardzo niezbędnych miejscowej społeczności. A głównymi priorytetami są: budowa kanalizacji, oświata, zadania drogowe i proekologiczne. W gminie tej od lat dzieje się sporo, ale przede wszystkim darzy się dobrze i nic nie wskazuje na to, by ten dobry rozwojowy trendmógł się zmienić. Sesja budżetowa jest dla każdej z polskich gmin sesją najważniejszą. W gminie Wisznia Mała radni – przy jednym wstrzymującym się od głosu – uchwalili już budżet i teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby go realizować. Jest już drogowskaz i credo gminy – Bardzo się z tego cieszę, ponieważ uchwalen...
Wisznia Mała: Łatwo nie było

Wisznia Mała: Łatwo nie było

Wyróżnione, Z regionów
Ten samorząd nigdy się nie poddaje, choć ostatnia kadencja naznaczona była tragediami i traumą. Pandemia zabrała szanowanego i bardzo lubianego zastępcę wójta – MARIUSZA FEDZINA, a nieopodal budynku urzędu gminy bezwzględny bandyta zastrzelił oficera policji. Były to nadzwyczaj gorzkie i spektakularne zdarzenia, które wstrząsnęły ludźmi, ale na szczęście samorządowe życie zazwyczaj jest inne, spokojniejsze i bardziej przewidywalne. To mozolna praca, realizacja planów i inwestycji, pozyskiwanie zewnętrznych funduszy – z czego gmina Wisznia Mała zawsze skrzętnie korzystała – i gimnastyka logistyczno-finansowa. Tak właśnie było w roku 2023 naznaczonym sporymi kłopotami finansowymi, na które miejscowy samorząd często nie miał żadnego wpływu. Jak bardzo mieszkańcy gminy Wisznia Mała są obow...
Wisznia Mała: Musimy sobie radzić sami

Wisznia Mała: Musimy sobie radzić sami

Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Wisznia Mała JAKUBEM BRONOWICKIM – Był pan uczestnikiem wrześniowego XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Czy pojawiły się na nim jakieś sprawy samorządowe? – Oczywiście, ponieważ tematów samorządowych jest ogrom i dotyczą one wielu dziedzin naszego życia. Z drugiej jednak strony należy brać pod uwagę to, że jest teraz szczególny okres związany z parlamentarną kampanią wyborczą… – …i politycy jeżdżą wszędzie i lansują się bez umiaru. – Zapewne trochę tak to teraz jest. – Czy na karpackim Forum był premier Mateusz Morawiecki? – Premiera nie było, lecz pojawiło się trochę posłów i senatorów, a szczególnie ci, którzy zamierzają niebawem zostać parlamentarzystami. – Jakie zatem sprawy były poruszane w Karpaczu? – Dla nas, samorządowców, najw...
Wisznia Mała: Drogi ważne dla wszystkich

Wisznia Mała: Drogi ważne dla wszystkich

Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Wisznia Mała JAKUBEM BRONOWICKIM – Lato w pełni… Jak wyglądają plony rolników w waszej gminie? – Całkiem nie najgorzej i udało im się zakończyć pierwszą część żniw. Niedawno były u nas gminne dożynki w Szewcach, i to już drugi raz w historii naszej gminy. Było bardzo fajnie, dużo dobrej zabawy, moc radości i kulturalnego wypoczynku. A przede wszystkim mogliśmy gorąco podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, bez której na naszych stołach nie byłoby chleba. Ludzi produkujących żywność, która później trafia na polskie stoły trzeba szanować i honorować, i przede wszystkim po to są dożynki. Jak bardzo jest to ważne widzimy teraz, gdy trwa wojna na Ukrainie, gdzie pół świata ma problemy z wyżywieniem, gdy światowy spichlerz ukraiński jest domknięty. Na szczęście – ...
Wisznia Mała:Gdzie zgoda, tam efekty

Wisznia Mała:Gdzie zgoda, tam efekty

Wyróżnione, Z regionów
Dzięki pracowitym i mądrym ludziom w samorządzie, gmina ta pełną garścią korzystała z zewnętrznych środków finansowych pozyskiwanych z rządowych i unijnych programów. Budowano kanalizację, modernizowano drogi i ich oświetlenie, wzbogacano bazy sportową i oświatową. Przeprowadzano termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz budowano wiejskie świetlice i place zabaw dla dzieci. Przez lata samorząd w gminie Wisznia Mała przeważnie dobrze wiedział, czego najbardziej potrzeba ludziom do lepszego życia i zawsze – oczywiście w miarę możliwości finansowych – starał się realizować te potrzeby. Tak się dzieje do dzisiaj, choć dla samorządów czas jest niezwykle trudny – przede wszystkim z powodu kłopotów finansowych. Samorządy już od wielu lat budują Polskę i robią to nadzwyczaj spraw...
Wisznia Mała: Musimy szukać dochodów

Wisznia Mała: Musimy szukać dochodów

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Wisznia Mała JAKUBEM BRONOWICKIM – Od czego rozpoczęły się protesty w Malinie? – Od tego, że przedstawiciele firm Develia i Hillwood Polska odwiedzili swoich sąsiadów w Malinie i zaprezentowali pomysł na zagospodarowanie tego bardzo dużego terenu – ponad 160 ha przede wszystkim gruntów rolnych – gdzie dzisiaj zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mogłoby powstać osiedle mieszkaniowe. Jakub Bronowicki – A teren ten jest własnością… – …tych właśnie firm, a w zasadzie Develii, z którą dogadał się Hillwood w przedmiocie tego, co tam chcieliby zrobić. – Jaka jest geneza tych terenów? – Kiedyś, przed dwudziestu kilku laty, Skarb Państwa – przez Wojskową Agencję Mieszkaniową – sprzedał je, po drodze miały już kilku właścicieli, ale do teraz ...