piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Urząd Marszałkowski w Opolu

Społecznicy Z Opolszczyzny

Uncategorized
Dwadzieścia trzy zgłoszenia nadeszły do konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2015”. Jego podsumowanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Marszałek Województwa Opolskiego już po raz drugi ogłosił konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osób działających na rzecz dobra wspólnego. Jak mówi regulamin, społecznikiem roku może zostać mieszkaniec województwa opolskiego, który działa nieodpłatne na rzecz innych i swojego otoczenia, czyni to od lat z dużym zaangażowaniem, walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Gratulując laureatom, wicemarszałek Stanisław Rakoczy podkreślał jednak, iż ludzie ci, kierują się kryteriami, których nie ma...

Szukanie odpowiedzi

Uncategorized
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020”. Jej organizatorem, obok UMWO, była Politechnika Opolska oraz Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Konferencja miała charakter międzynarodowy. Wzięli w niej udział naukowcy z Grecji, Maroka, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szkocji, Ukrainy i Włoch. Otwierając konferencję, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła mówił, iż liczy, że spotkanie dostarczy odpowiedzi na pytania: w jakim kierunku ma zmierzać rozwój regionu, jakie ma dla niego znaczenie to, co dzieje się w skali lokalnej i globalnej, jak wypełnić zobowiązania unijne i wykorzystać finanse, które regi...

„Piastun” dla ukraińskiej młodzieży

Uncategorized
Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła spotkał się z młodymi Ukraińcami, których rodziny ucierpiały w wyniku tragicznych wydarzeń na kijowskim Majdanie. Pobyt kilkunastoosobowej grupy dzieci i młodzieży na Opolszczyźnie, to wspólna inicjatywa Fundacji „Piastun”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opola. Wizyta w województwie opolskim to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Opolskie Ukrainie”. Inspiracją do jego powstania była aktualna sytuacja na Ukrainie oraz wieloletnia współpraca Fundacji z naszym wschodnim sąsiadem. Zaowocowało to uruchomieniem w marcu tego roku strony internetowej, będącej platformą informacji i pomocy Ukrainie. – Wydarzenia na Ukrainie były obecne poprzez media w każdym polskim domu. Pomyśle...