sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: UE

Dostają samorządy, korzystamy wszyscy

Dostają samorządy, korzystamy wszyscy

Pieniądze i okolice, Samorządnie
Ponad 90 proc. gmin w Polsce skorzystało lub korzysta z funduszy unijnych. Przez to pośrednimi beneficjentami środków z Unii Europejskiej jest zdecydowana większość społeczeństwa. To z tego powodu ponad 80 proc. Polaków pozytywnie ocenia efekty ich działania – wynika z badań SW Research na zlecenie Komisji Europejskiej. Dwie trzecie ankietowanych podkreśliło, że największy wpływ na rozwój ich najbliższego otoczenia mają inwestycje poprawiające stan dróg i infrastruktury. W tej perspektywie finansowej Polska jest największym beneficjentem środków z UE. – Opinia Polaków na temat wykorzystania funduszy z UE jest absolutnie pozytywna. Ponad 80 proc. uważa, że fundusze europejskie przyniosły Polsce dobre inwestycje i rozwój gospodarczy. Zestawiając to z opinią Polaków na temat członkostw...

Unia daje, czy zabiera?

Uncategorized
Nastawienie do Unii Europejskiej bywa różne. Z wielu powodów narasta eurosceptycyzm i akcentowane są minusy tej ponadnarodowej struktury. Są jednak i optymiści, którzy w naszym członkostwie w UE dostrzegają sporo zalet. Samorządowcy niemal zgodnie twierdzą, że korzyści przewyższają straty. Takiego zdania jest ośmiu na dziesięciu samorządowców. Wielu twierdzi, że głównymi beneficjentami funduszy unijnych są w Polsce rolnicy. W rzeczywistości jednak, mimo że fizycznie statystyczny Nowak czy Kowalski nie otrzymuje z Unii Europejskiej przelewów w euro, to z finansowych zasobów Wspólnoty pośrednio korzysta każdy z nas. Zapewne nie wszystkie środki finansowe, które płyną nad Odrę i Wisłę z brukselskiej kasy są wydawane dobrze, ale jednak rozsądek inwestycyjny związany z funduszami e...

Ruszył Fundusz Promocji Samorządów

Uncategorized
Ponad 200 gmin i powiatów z całej Polski może skorzystać ze wsparcia Funduszu Promocji Samorządów Fundacji Ottenbreit (FPS FO). Z pomocy o równowartości 300 tys. zł sfinansować można 50 proc. kosztów zadań promocyjnych. Nabór wniosków już ruszył. W dobie kryzysu i zwiększającej się liczby obowiązków nakładanych na samorządy, budżety na promocję gmin, i powiatów rokrocznie są pomniejszane. Środki finansowe przesuwa się na inwestycje infrastrukturalne lub inne zadania polepszające jakość życia obywateli. Działania promocyjne jednak wciąż są ważne, bo to one budują wizerunek gminy lub powiatu wśród nowych potencjalnych mieszkańców, to dzięki promocji turyści dowiadują się o atrakcjach wartych zobaczenia, a inwestorzy na podstawie prezentowanych informacji mogą oceniać potencjał d...

Deptak w cieniu Śnieżki

Uncategorized
Do 2015 roku na głównej ulicy Karpacza zostanie wybudowany reprezentacyjny deptak. Przedsięwzięcie razem z przebudową całego centrum kosztować będzie 15 mln zł. Część dofinansować ma Unia Europejska. Znane są już pierwsze koncepcje. Do projektowania przyszłego deptaka zaproszeni zostali urbaniści, projektanci przestrzeni miejskich i specjaliści od architektury. Podczas specjalnych warsztatów współorganizowanych przez Urząd Miasta w Karpaczu i wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich powstały cztery koncepcje zagospodarowania centrum. Brak deptaka w centrum miasta pod Śnieżką był jednym z głównym problemów Karpacza. Dobrze wiedzą to ci, którzy pojawiają się w tym uroczym miejscu tak zimą, jak i latem czy jesienią. Ścisk, wąziutkie chodniki, auta... Burmistrz K...

Pieniądze dla Warmii i Mazur

Uncategorized
Podczas szóstego naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 złożono 27 projektów. Wspólny Komitet Monitorująco-Sterujący Programu w trakcie posiedzenia warunkowo zatwierdził 11 z nich. Uczestniczy w nich aż siedmiu partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy otrzymają około 2,4 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy zostaną podpisane po spełnieniu warunków, pozostałe prawdopodobnie do końca 2013 roku. W przypadku trzech zatwierdzonych projektów partnerem wiodącym są organizacje z Warmii i Mazur: Powiat Pisz w partnerstwie z Rejonem Alytus, które m.in. będą modernizować infrastrukturę sportową, Gmina Miasto Ełk w partnerstwie z Administracją Gminy Miasta Alytus, będą pracować nad poprawą atrakcyj...