poniedziałek, 17 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Tadeusz Kielan

Lubin – gmina: Drogi – wspólnie z powiatem

Uncategorized
Rozmowa z Tadeuszem Kielanem, wójtem gminy Lubin – Jak pan ocenia pierwsze miesiące swojego wójtowania? – Spraw ważnych było w tym czasie niemało, a wszystko wiązało się z bieżącym zarządzaniem gminą, więc mimo iż samorządowcem jestem od roku 1990, musiałem się wdrożyć do nowej pracy i poznać specyfikę włodarzenia gminą. Będąc wcześniej pracownikiem Urzędu Miejskiego w Lubinie i przez dwa lata starostą, otrzaskałem się – kolokwialnie mówiąc – w samorządowych sprawach, ale to wszystko nie da się porównać z pracą wójta, przed którym stoi wiele różnych zadań. Oczywiście na początku musiałem odpowiednio zorganizować sobie pracę, także w sferze kadrowej, ale ten proces trwa do dziś, bowiem mimo konkursów nie udało się nam znaleźć odpowiedniego sekretarza gminy… – Sytuacja jednak się zmieni...

Lubin – gmina: O inwestycje warto zabiegać

Uncategorized
Rozmowa z Tadeuszem Kielanem, wójtem gminy Lubin – Budżet gminy Lubin na 2015 rok to scheda po poprzednich władzach. Jak ocenia pan tegoroczną uchwałę budżetową, którą przyjdzie panu realizować? – Co do priorytetów nie można mieć zastrzeżeń, bo – jak mówi przysłowie – tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Problem gminy Lubin polega na czym innym: choć nasz samorząd należy do najzamożniejszych w kraju, to widać to wyłącznie na papierze. Znaczną część tej kwoty pochłaniają ulgi podatkowe i dopłaty dla mieszkańców i one zostaną, dopóki ja będę wójtem i będę mógł o tym decydować. Mieszkańcy mają do nich prawo, bo mieszkają w jednej z najbogatszych gmin w Polsce. Powinni to czuć, a nie tylko o tym wiedzieć. W związku z tym oszczędności trzeba szukać gdzie indziej, bo sta...