piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Strzegom

Strzegom: Najważniejszy jest mieszkaniec

Strzegom: Najważniejszy jest mieszkaniec

Z regionów
Olbrzymie zewnętrzne dotacje, nierezygnowanie z żadnych inwestycji oraz dobra współpraca władz gminy z radnymi to tylko niektóre czynniki, które charakteryzowały tegoroczną działalność samorządu w Strzegomiu. Najważniejsze, że mimo wielu niedogodności – wypływających m.in. z inflacji i wzrostu cen, a także ogólnie trudnej sytuacji gospodarczej w kraju – w Strzegomiu działo się w roku 2022 całkiem sporo i dobrze, bowiem zaprawieni w boju samorządowcy nie załamali rąk, tylko konsekwentnie realizowali budżet gminy i planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne. – Najważniejsza jest dla nas jakość życia naszej społeczności, a co za tym idzie inwestycje służące ludziom i mające wpływ na komfort tego życia – mówi burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. – Dlatego cała praca strzegomskiego samor...
Strzegom: Gospodarczo jest OK

Strzegom: Gospodarczo jest OK

Z regionów
Gmina ta skwapliwie korzysta z wielu zewnętrznych dotacji i programów, toteż nadzwyczaj dynamicznie rozwija się pod względem infrastrukturalnym. W roku ubiegłym zrealizowano sporo inwestycji, i to nie tylko w stolicy gminy, mieście Strzegomiu, ale także na terenach wiejskich. Dlatego też strategia zrównoważonego rozwoju nie jest tutaj zwykłym pustosłowiem, lecz realnym działaniem na rzecz całej społeczności. W roku 2022 na inwestycje w gminie Strzegom miejscowy samorząd przeznaczy aż 45 mln zł i jest to pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych drugi wynik w ostatnich dwunastu latach. – Część inwestycji, używając kolokwializmu, przeszła z roku ubiegłego, ale mamy też niemało nowych zadań – wyjaśnia burmistrz Zbigniew Suchyta. – Najważniejsze przedsięwzięcie związane jest z kana...
Strzegom: Granitowe serce Polski

Strzegom: Granitowe serce Polski

Z regionów
Gmina Strzegom – granitowe serce Polski, które może poszczycić się wspaniałymi obiektami sportowymi oraz zabytkami, będącymi perełkami architektury gotyckiej, a także imprezami kulturalnymi i sportowymi o charakterze międzynarodowym. Ogromne wrażenie robi na turystach górująca nad miastem, majestatyczna Bazylika Mniejsza. Na uwagę zasługują także kościoły: pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej, pw. św. Barbary i św. Antoniego oraz Wieże: Targowa i Dziobowa. W Rogoźnicy funkcjonuje Muzeum Gross-Rosen, dawny obóz koncentracyjny. W program kulturalny i sportowy Dolnego Śląska na stałe wpisały się imprezy: Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Święto Granitu Strzegomskiego, Strzegom Horse Trials, Międzynarodowy Turniej Judo im. E. Brzegowego, czy Dożynki Gminne i Dol...
Strzegom: Razem dla wspólnego dobra

Strzegom: Razem dla wspólnego dobra

Z regionów
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM SUCHYTĄ, burmistrzem Strzegomia – Jak ocenia pan tegoroczny budżet gminy Strzegom? Zbigniew Suchyta – Budżet radni uchwalili jednogłośnie i bardzo mnie to cieszy. Widać, że w naszej radzie jest dzisiaj opozycja konstruktywna i gdy przychodzi do najistotniejszych dla naszej całej społeczności spraw, to potrafimy się jednoczyć dla wspólnego dobra. Zatem potrafimy ze sobą współpracować i rozmawiać. A budżet oceniam jako dobry, choć zapowiadał się raczej słabiutko pod względem inwestycyjnym. Ale otrzymaliśmy mocne wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego z drugiej transzy pozyskaliśmy 4,1 mln zł. Pieniądze te przeznaczymy na kupno pięciu autobusów i remont ważnego chodnika w centrum miasta. Warto przypomnieć, że z poprzedniej transzy z tego ...
Strzegom: Gwiazda dla pracowitych

Strzegom: Gwiazda dla pracowitych

Z regionów
Samorządy nie pracują dla błysków fleszy i spektakularnych rankingowych sukcesów. To żmudna robota na rzecz miejscowych społeczności polegająca m.in. na bieżącym zarządzaniu gminami, planowaniu zamierzeń, pozyskiwaniu funduszy, realizowaniu i rozliczaniu inwestycji oraz organizowaniu wielu imprez kulturalno--sportowo-rekreacyjnych. Ale jeśli do tego osiągane są świetne rezultaty – tak jak na przykład w Strzegomiu – które dostrzegane są przez zewnętrzne gremia daleko poza lokalnymi granicami, to tym lepiej dla wszystkich. W niepewnym i nienormalnym czasie tym bardziej cenne są sukcesy polskich samorządów osiągane na różnych polach. Zbigniew Suchyta – Pracowaliśmy ciężko, realizując inwestycje dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wszystki...
Strzegom: Aby żyło się lepiej

Strzegom: Aby żyło się lepiej

Z regionów
W pięknym i gospodarnym Strzegomiu jak zawsze dzieje się niemało, a niedawno miejscowy samorząd zgłosił do najnowszej edycji prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” dwie ważne inwestycje, których realizacja polepszyła estetykę i wizerunek miasta i wpłynęła pozytywnie na poziom życia mieszkańców gminy. Owe dwa przedsięwzięcia dotyczą przebudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych oraz budowy budynku demonstracyjnego – o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu. Rewitalizacja Już od dawna strzegomski park miejski i dzielnica Graby oczekiwały i zasługiwał...

Strzegom: Przede wszystkim – inwestycje

Z regionów
Rozmowa ze Zbigniewem Suchytą, burmistrzem Strzegomia – Już dawno został uchwalony budżet Strzegomia, zatem warto porozmawiać o najbliższej przyszłości. – Budżet uchwaliliśmy pod koniec grudnia, wynosi on 113 mln zł i dzięki temu zrealizujemy inwestycje związane w dużej mierze z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na te zadania otrzymamy tylko 40 proc. ich wartości, resztę musimy pokryć z własnych środków finansowych, a dopiero po rozliczeniu inwestycji dostaniemy kolejne zwroty nakładów. Budujemy m.in. w Strzegomiu pasywne przedszkole za prawie 17 mln zł, a 10,3 mln zł wynosi dotacja finansowa do tego zadania. – Ale właśnie teraz jest dobry czas do inwestowania… – …i Rada Miejska w Strzeg...

Strzegom: Strażacy jak się patrzy

Z regionów
W Strzegomiu strategia zrównoważonego rozwoju zakłada równomierny rozwój wszystkich samorządowych sfer życia, a co za tym idzie wspieranie organizacji pozarządowych, różnorodnych stowarzyszeń, klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych będących swoistą wizytówką tej prężnej gminy. Warto podkreślić, iż samorząd Strzegomia dba o swoich strażaków, poszerzając bazę jednostek i wyposażając je w odpowiedni sprzęt. A strażacy ochotnicy odwdzięczają się za tę pieczę, dobrze służąc miejscowej społeczności. Na terenie gminy Strzegom działa dziesięć jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym cztery z nich znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. – Mamy bardzo dużo zdarzeń, a tylko w pierwszym półroczu mieliśmy aż ponad 200 wyjazdów strażaków ochotników, i...