czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Pracy moc i nie mniej sukcesów

Pracy moc i nie mniej sukcesów

Z regionów
Rozmowa z ELŻBIETĄ PASŁAWSKĄ, prezeską Stowarzyszenia Ślężanie Lokalnej Grupy Działania – Jaki był rok 2021 dla waszego stowarzyszenia? Elżbieta Pasławska – Przede wszystkim był to rok dla nas bardzo pracowity oraz obarczony pandemią, która komplikowała wiele spraw. To ograniczało naszą swobodę działania i przedłużało niektóre procesy. Jesteśmy pod koniec okresu programowania i w związku z tym przed nami są ostatnie nabory na dofinansowania – ze środków pochodzących z przeliczeń różnic kursowych euro. Zatem czekamy teraz na zgodę z urzędu marszałkowskiego na ogłoszenie naborów na podejmowanie działalności gospodarczej – i będziemy mieli jeszcze pieniądze na 14 premii po 60 tys. zł. Choć papierologia czasami przerasta zarówno nas, jak i samych beneficjentów, to i tak są to jednez ...
Nie zostawimy najmniejszej kwoty

Nie zostawimy najmniejszej kwoty

Samorządnie
Rozmowa z ELŻBIETĄ PASŁAWSKĄ, prezeską Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa Działania Elżbieta Pasławska – Czym na początku września zajmuje się przede wszystkim Stowarzyszenie Ślężanie Lokalna Grupa Działania?– Kończymy już nabory, choć w zasadzie nie mamy już naszych środków finansowych. Zostają jednak jakieś resztki pieniędzy, które trzeba zagospodarować. Moglibyśmy już odpuścić, ale nie zostawimy nawet najmniejszej kwoty i jeśli tylko możemy zrobić nabory uzupełniające, to je robimy. Właśnie dzisiaj będą oceniane ostatnie nabory uzupełniające – dotyczące wydarzeń edukacyjnych. Pandemia bowiem wyhamowała możliwość realizacji tych działań.– Co to są wydarzenia edukacyjne?– Wydarzeniem edukacyjnym jest np. to, gdy na wsi koło gospodyń wiejskich chciałoby zorganizować cykl szkoleń ...
Nowe wyzwania

Nowe wyzwania

Z regionów
Rozmowa z ELŻBIETĄ PASŁAWSKĄ, prezeską Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa Działania – Jaki był rok 2020 dla waszego stowarzyszenia? Elżbieta Pasławska – Ze względu na epidemię koronawirusa był to dla nas bardzo trudny rok, ale też bardzo pracowity. Zbliżamy się do końca okresu programowania, kończymy nabory konkursowe i grantowe, są to już ostatnie pieniądze w tym okresie programowania. Przeprowadzenie tych naborów nie jest jednak łatwe. – Dlaczego? – Zamierzaliśmy ogłosić ostatni już nabór dla przedsiębiorców – na podejmowanie działalności gospodarczej – ale okazało się to niemożliwe, bowiem musimy przeprowadzić szkolenia, aby przygotować beneficjentów, co przy tych obostrzeniach epidemicznych jest niewykonalne, a nie wszyscy wnioskodawcy przygotowani są na szkolenia on...
Budujemy małą ojczyznę

Budujemy małą ojczyznę

Samorządnie
Samorządność i decentralizacja są najlepszym, co przyniosła Polsce transformacja ustrojowa po roku 1989. Samorządność to także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia właśnie takie jak Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, w skład którego weszły gminy: Sobótka, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Niemcza, Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków i Piława Górna. LGD Ślężanie jest otwartym, dynamicznie rozwijającym się partnerstwem trójsektorowym, którego głównymi celami działania od początku były budowa samorządności, zrównoważony rozwój obszaru stowarzyszenia, rozwój gospodarczo-turystyczny oraz realizacja idei budowy małej ojczyzny związana ściśle z aktywizacją lokalnych społeczności. – Gdyby nie epidemia koronawirusa i związane z nią wyhamowanie działań, to kończylibyśmy nab...
Produkty lokalne – czyli najlepsze!

Produkty lokalne – czyli najlepsze!

Z regionów
Szesnastego grudnia poczuliśmy prawdziwą atmosferę świąt Bożego Narodzenia – zorganizowany w Hali Sportowej w Sobótce przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” dwunasty już Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego przywołał zapach świąt, błysk choinkowych ozdób, smak wigilijnych potraw… Hala tętniła świątecznym życiem, stragany pełne lokalnych smakołyków – pysznej, prawdziwej żywności, pachnącej i smacznej. Wędliny i sery, chleb bez polepszaczy, za to na zakwasie. Kiszonki, ciasta, ciastka, miody, naturalne soki i przetwory… Ci, którzy skorzystali z okazji zrobienia świątecznych zakupów – a bardzo wielu ich było! – pod domową choinką delektowali się cudownym smakami. Ale Festiwal to nie tylko smakołyki, to cała świąteczna atmosfera. Uroda ręcznie robionych ch...
Nowe środki – dawne tradycje

Nowe środki – dawne tradycje

Z regionów
Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, realizując założenia działania LEADER będącego osią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłasza konkursy i przyznaje dotacje m.in. na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw czy poprawę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na wsi. (więcej…)