piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Skarbimierz

Zamieszanie w Skarbimierzu

Uncategorized
Wojewoda opolski podjął decyzję o złożeniu do premiera wniosku o odwołanie wójta Skarbimierza na Opolszczyźnie. Wojewoda opolski podpisał wniosek do premiera w sprawie odwołania wójta Skarbimierza Andrzeja Pulita. Zdaniem wojewody samorządowiec w ostatnich dwóch latach wielokrotnie naruszał prawo oświatowe, co potwierdzały wyroki sądów administracyjnych. Według wojewody, w latach 2011-2013 wójt niezgodnie z prawem odwoływał dyrektorów oraz obsadzał stanowiska dyrektorów Gminnego Zespołu Przedszkoli oraz Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle. W uzasadnieniu wojewoda zaznaczył, że naruszenie prawa w tym okresie zostały stwierdzone w wyniku zastosowanych przez wojewodę środków nadzorczych. W przypadku odwołania wójta, na wniosek ministra właściwego do spra...