piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Sieć Miast Kreatywnych

Mity, fakty, opowiastki

Mity, fakty, opowiastki

Samorządnie
Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, a ewentualna ich druga tura 21 kwietnia. Kandydat na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) musi być obywatelem polskim, mającym bierne prawo wyborcze w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje temu komitetowi wyborczemu, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu. Organem wykonawczym gminy jest wójt. W gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, org...