Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Ścinawa

Ścinawa: W rytmie Odry

Ścinawa: W rytmie Odry

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Zazwyczaj rozmawiamy o inwestycjach infrastrukturalnych i szeroko rozumianej gospodarce Ścinawy, ale gmina to także kultura, rekreacja i wspaniałe zasoby natury. – Ścinawa jest miastem leżącym nad Odrą, zatem jej walory naturalne wiążą się z tą rzeką. To m.in. atrakcje przyrodnicze, starorzecza, lasy łęgowe oraz rezerwat przyrody. A co za tym idzie – siedliska rzadkich gatunków, m.in. ptaków. – Nie ma u was wielkiego i uciążliwego przemysłu, dlatego też fauna i flora mają się całkiem dobrze. – Rzeczywiście, takiego przemysłu u nas nie ma, a nasz samorząd konsekwentnie promuje ścinawskie walory przyrodnicze, będące naturalnym i oczywistym skarbem. Od roku 2016 działa u nas Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie,

Ścinawa: Dzisiaj mocno przyspieszamy

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Co w tym roku będzie – pana zdaniem – najważniejsze dla gminy Ścinawa? – Pod koniec ubiegłego roku uchwaliliśmy wieloletnią prognozę finansową do roku 2026, w której umieszczone zadania opiewają na ponad 170 mln zł. Jest to swoisty plan rozwoju gminy Ścinawa, dzisiaj mocno przyspieszamy, a w roku 2018 na inwestycje przeznaczymy ponad 40 mln zł. Warto też wspomnieć, że gdy zaczynaliśmy z radnymi zarządzanie gminą Ścinawa, na inwestycje było niespełna 4 mln zł. – Co wpłynęło na to, że teraz ten budżet można nazwać proinwestycyjnym? – To było kilka działań… Przypilnowanie wydatków bieżących, skuteczniejsze odzyskiwanie VAT-u z inwestycji oraz lepsze egzekwowanie należności od podatników i pozyskiwanie fi

Ścinawa: Dobra passa trwa

Z regionów
Ta gmina zmienia się sukcesywnie, a najważniejsze, iż zmienia się na lepsze. Wszystko dzięki dobrym pomysłom, pracowitości, konsekwencji ścinawskiego samorządu, jego współpracy z samorządami powiatowym i wojewódzkim i zgodzie jednoczącej władze gminy i jej radę. Ścinawa i przyległe do niej obszary wiejskie zyskują z roku na rok, a perspektywy rozwojowe są optymistyczne. Warto zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze przed kilkoma laty w Ścinawie miejscowy samorząd inwestował na poziomie około 2,5 mln zł rocznie… Za to w bieżącym roku inwestycje pochłaniają blisko 20 mln zł. – Aktualnie czekamy na oferty w ogłoszonym niedawno przetargu dotyczącym dużego projektu kanalizacji aż czternastu wsi naszej gminy – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Zainteresowanie tym prze

Ścinawa: Plany mamy ambitne

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Przyszłość jest ważna – także w życiu samorządu – a przyszłość gminy ściśle wiąże się z budżetem gminy. – Konstruujemy budżet – tak jak w roku ubiegłym – pokazując w nim także zewnętrzne środki finansowe, które są opcjonalne do pozyskania z różnych źródeł. W roku ubiegłym założyliśmy, że na inwestycje przeznaczymy 16 mln zł, z czego 8 mln zł pochodziło z naszego budżetu. Zatem osiem milionów było do pozyskania, lecz rok zamknęliśmy mniejszą kwotą, ponieważ nie rozstrzygnięto kilku konkursów, w których aplikowaliśmy o dofinansowania inwestycji – dotyczy to m.in. budowy schroniska na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Nie było jeszcze rozstrzygnięć w urzędzie marszałkowskim, a bez nich nie wydawaliśmy

Ścinawa: Innowacyjni i zapobiegliwi

Uncategorized
Są gminy, w których zmiany na szczytach samorządowej władzy nie przyniosły nic dobrego. Ale są również takie jak Ścinawa, która krok po kroku staje się na Dolnym Śląsku samorządowym archetypem innowacyjności, pomysłowości, pracowitości i zaradności. Tutaj świeża krew sprawdza się stuprocentowo i miejscowa społeczność nie żałuje dzisiaj na kogo postawiła w wyborach samorządowych. Rok 2016 był w dolnośląskiej Ścinawie czasem wielu pozytywnych rozstrzygnięć związanych z wnioskami o zewnętrzne środki finansowe. – Pod koniec września podpisaliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotyczącą rekordowego dofinansowania w historii gminy Ścinawa. Przyznano nam prawie 35 mln zł na skanalizowanie większości naszych wsi – mówi burmistrz Krystian

Ścinawa: Budżet inwestycyjnie ambitny

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy   – Do niedawna niektóre dolnośląskie samorządy nie miały uchwalonego budżetu… – …ale my uchwaliliśmy budżet na przedświątecznej sesji 21 grudnia. To budżet ambitny, jeśli chodzi o działania inwestycje, a przecież to inwestycje determinują rozwój gminy. Poza tym u nas urzędnikom stawiane są zadania związane zarówno z racjonalizacją wydatków, jak i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W tegorocznym budżecie Ścinawy wydatki kształtują się na poziomie 41 mln zł, dochody to około 39 mln zł, a inwestycje pochłoną prawie 16 mln zł, z czego w naszym budżecie jest dzisiaj połowa tej sumy. – Będziecie musieli się nieźle nagimnastykować. – Pewnie tak, bowiem aby osiągnąć poziom 16 mln zł musimy pozysk