Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Ścinawa

Ścinawa: Dziękując za trud

Ścinawa: Dziękując za trud

Z regionów
W sobotę 24 sierpnia rolnicy, mieszkańcy i wielu zaproszonych dostojnych gości uczestniczyli w gminno-powiatowych dożynkach w Ścinawie, których gospodarzami byli starosta Powiatu Lubińskiego Adam Myrda i burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. A uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się mszą św. dziękczynną odprawioną w intencji rolników i działkowców w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie. Głównym celebransem był ksiądz proboszcz Tymowej Zbigniew Buła. – Chcemy dzisiaj podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i wszystkim tym, którzy się trudzą, aby te plony wyhodować i zebrać, którzy lokalną ziemię muszą zrosić swoim potem – mówił m.in. ksiądz proboszcz. – W tym roku plony są mniejsze, bowiem panowała susza i niektóre województwa są nią mocno dotknięte, ale i tak zaw
Ścinawa: Świetlica, statek i kanalizacja

Ścinawa: Świetlica, statek i kanalizacja

Z regionów
Rozmowa z burmistrzem Ścinawy Krystianem Kosztyłą – Jak pan ocenia pierwsze półrocze? Czy wszystkie zadania realizowane są planowo? Krystian Kosztyła – Pierwsze półrocze w gminie Ścinawa upłynęło pod znakiem inwestycji realizowanych w zakresie robót budowlanych, a są to przede wszystkim dwa zadania – budowa nowej świetlicy w Parszowicach i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie. – Na czym polega ta rozbudowa? – Jest tam dobudowywana jedna sala edukacyjna w ramach pozyskanych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Warto także podkreślić, iż w zakresie rozbudowy ROEE i jego wyposażenia zleciliśmy również budowę jednostki pływającej, która aktualnie powstaje już w stoczni w Januszkowicach. Przed dwoma mie
Ścinawa: W rytmie Odry

Ścinawa: W rytmie Odry

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Zazwyczaj rozmawiamy o inwestycjach infrastrukturalnych i szeroko rozumianej gospodarce Ścinawy, ale gmina to także kultura, rekreacja i wspaniałe zasoby natury. – Ścinawa jest miastem leżącym nad Odrą, zatem jej walory naturalne wiążą się z tą rzeką. To m.in. atrakcje przyrodnicze, starorzecza, lasy łęgowe oraz rezerwat przyrody. A co za tym idzie – siedliska rzadkich gatunków, m.in. ptaków. – Nie ma u was wielkiego i uciążliwego przemysłu, dlatego też fauna i flora mają się całkiem dobrze. – Rzeczywiście, takiego przemysłu u nas nie ma, a nasz samorząd konsekwentnie promuje ścinawskie walory przyrodnicze, będące naturalnym i oczywistym skarbem. Od roku 2016 działa u nas Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie,

Ścinawa: Dzisiaj mocno przyspieszamy

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Co w tym roku będzie – pana zdaniem – najważniejsze dla gminy Ścinawa? – Pod koniec ubiegłego roku uchwaliliśmy wieloletnią prognozę finansową do roku 2026, w której umieszczone zadania opiewają na ponad 170 mln zł. Jest to swoisty plan rozwoju gminy Ścinawa, dzisiaj mocno przyspieszamy, a w roku 2018 na inwestycje przeznaczymy ponad 40 mln zł. Warto też wspomnieć, że gdy zaczynaliśmy z radnymi zarządzanie gminą Ścinawa, na inwestycje było niespełna 4 mln zł. – Co wpłynęło na to, że teraz ten budżet można nazwać proinwestycyjnym? – To było kilka działań… Przypilnowanie wydatków bieżących, skuteczniejsze odzyskiwanie VAT-u z inwestycji oraz lepsze egzekwowanie należności od podatników i pozyskiwanie fi

Ścinawa: Dobra passa trwa

Z regionów
Ta gmina zmienia się sukcesywnie, a najważniejsze, iż zmienia się na lepsze. Wszystko dzięki dobrym pomysłom, pracowitości, konsekwencji ścinawskiego samorządu, jego współpracy z samorządami powiatowym i wojewódzkim i zgodzie jednoczącej władze gminy i jej radę. Ścinawa i przyległe do niej obszary wiejskie zyskują z roku na rok, a perspektywy rozwojowe są optymistyczne. Warto zdać sobie sprawę z tego, że jeszcze przed kilkoma laty w Ścinawie miejscowy samorząd inwestował na poziomie około 2,5 mln zł rocznie… Za to w bieżącym roku inwestycje pochłaniają blisko 20 mln zł. – Aktualnie czekamy na oferty w ogłoszonym niedawno przetargu dotyczącym dużego projektu kanalizacji aż czternastu wsi naszej gminy – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Zainteresowanie tym prze

Ścinawa: Plany mamy ambitne

Uncategorized
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Przyszłość jest ważna – także w życiu samorządu – a przyszłość gminy ściśle wiąże się z budżetem gminy. – Konstruujemy budżet – tak jak w roku ubiegłym – pokazując w nim także zewnętrzne środki finansowe, które są opcjonalne do pozyskania z różnych źródeł. W roku ubiegłym założyliśmy, że na inwestycje przeznaczymy 16 mln zł, z czego 8 mln zł pochodziło z naszego budżetu. Zatem osiem milionów było do pozyskania, lecz rok zamknęliśmy mniejszą kwotą, ponieważ nie rozstrzygnięto kilku konkursów, w których aplikowaliśmy o dofinansowania inwestycji – dotyczy to m.in. budowy schroniska na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Nie było jeszcze rozstrzygnięć w urzędzie marszałkowskim, a bez nich nie wydawaliśmy