wtorek, 26 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Ścinawa

Ścinawa: Rynek, który będzie wizytówką

Ścinawa: Rynek, który będzie wizytówką

Z regionów
Niebawem, gdy zostanie zakończona rewitalizacja Rynku miasteczka, Ścinawa bardzo zyska na wizerunku. Prace trwają i choć dzisiaj centrum stolicy gminy jest placem budowy, to coraz bliżej do końca tej ważnej inwestycji. Wcześniej został zmodernizowany ratusz, a teraz przyszedł czas na resztę prac infrastrukturalnych. W Ścinawie niebawem będzie piękniej, estetyczniej i lepiej – tak jak w mądrych książkach jest napisane. Krystian Kosztyła – Prace polegające na budowie kanalizacji oraz modernizacji fragmentów sieci wodociągowych oraz przebudowie i rewitalizacji kamienic w Rynku trwają dłużej niż zakładaliśmy – ocenia burmistrz Krystian Kosztyła. – Przy tego rodzaju przedsięwzięciach, gdzie pod ziemią bywają np. znajdowane obiekty niezinwentaryzowane, czasami się coś odkopie i odkryje, i...
Ścinawa: Inwestycje przede wszystkim

Ścinawa: Inwestycje przede wszystkim

Wyróżnione, Z regionów
Tutaj jak zwykle dzieje się dużo i mądrze, ze świetnymi pomysłami, a praca samorządu od początku zarządzania gminą przez tę ekipę oparta jest na zgodnym współdziałaniu. Nie ma bezproduktywnych kłótni, radni wspierają władze gminy i nie trzeba działać pod prąd, pod górkę i z zaciągniętym hamulcem. Wiele dzięki temu można zrobić – na przykład dzisiaj zmienia się wizerunek centrum miasta, ścinawski Rynek jest placem budowy, a już niedługo właśnie dzięki tej inwestycji zyska na atrakcyjności nie tylko stolica gminy, ale także cała gmina. – Generalnie – i mimo pandemii – dzieje się w tym roku u nas bardzo dużo, także dlatego, że musimy się rozliczyć z pozyskanych zewnętrznych środków finansowych z kończącej się już unijnej perspektywy – mówi Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy. – A mod...
Ścinawa: Budżet rekordowy, ale optymizm – ostrożny

Ścinawa: Budżet rekordowy, ale optymizm – ostrożny

Z regionów
Atutem nie do przecenienia jest tutaj dobra współpraca burmistrza z radnymi. W Ścinawie nie ma bezproduktywnych kłótni, jest merytoryczna współpraca polegająca na przedstawianiu argumentów i dochodzeniudo konsensusu. Zatem miastem i gminą nie trzeba zarządzać z zaciągniętym hamulcem, nie jest to przysłowiowa jazda pod górkę i choć radni mają swoje ambicje związane z rozwojem poszczególnych sołectw, to zazwyczaj przyświecają im racje dobra ogółu, całej gminy. Dodatkowym atutem ścinawskiego samorządu generalnie jest jego młodość i dynamika, połączone także wcale niemałym doświadczeniem. Przede wszystkim priorytety – Niestety, pandemia spowodowała to, że koncentrujemy się przede wszystkim na zadaniach, na które uzyskaliśmy finansowe środki zewnętrzne – mówi burmistrz Krystian Kosztyła ...
Ścinawa: Przed samorządem ścinawskim wielkie zadania

Ścinawa: Przed samorządem ścinawskim wielkie zadania

Z regionów
W samorządowej pracy nigdy nie ma spokoju i choćbyś dwoił się i troił, to wszystkim nie dogodzisz. Przekonał się o tym niedawno samorząd ścinawski, lecz październikowe referendum dotyczące odwołania rady gminy uznane zostało za nieważne, z uwagi na niską frekwencję. Jeden z jego inicjatorów publicznie stwierdził: „Spodziewaliśmy się tego, ponieważ referenda w Polsce nie cieszą się dużą frekwencją”. Dlatego niezrozumiałym jest, że pomimo tego spowodowali, iż ścinawski samorząd poniósł niepotrzebne koszty. W sumie, to dziwne przedsięwzięcie godziło – moim zdaniem – w rozwój gminy, gminy świetnie pozyskującej zewnętrzne fundusze, mądrze i konsekwentnie zarządzanej, nowoczesnej i ambitnej – i choć w tym roku nie wszystkie plany wykonano, to mimo wszystko realizującej nawet najtrudniejsze zada...
Ścinawa: Wicelider z RPO

Ścinawa: Wicelider z RPO

Z regionów
Jest najszybciej rozwijającą się gminą powiatu lubińskiego – i jedną z najgospodarniejszych na Dolnym Śląsku. W liście gratulacyjnym skierowanym do burmistrza KRYSTIANA KOSZTYŁY marszałek województwa dolnośląskiego CEZARY PRZYBYLSKI pisze m.in.: „W gminie Ścinawa rozważnie prowadzona polityka rozwoju oraz nowe inwestycje, realizowane z myślą o lokalnej społeczności, w ciągu ostatnich lat zmieniły jej oblicze. A sprawnie przeprowadzone projekty modernizacji miejsc użyteczności publicznej, projekty dotyczące wysokoemisyjnych źródeł ciepła, czy strefa aktywności gospodarczej, wpływają na komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców”. Krystian Kosztyła Tak się właśnie dzieje w Ścinawie, a wszystko dzięki konstruktywnej i konsekwentnej pracy miejscowego samorządu. Właśnie ta gmina jest arc...
Ścinawa: Dochody mniejsze, lecz zadań moc

Ścinawa: Dochody mniejsze, lecz zadań moc

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Jak wygląda w Ścinawie realizacja inwestycji i wykonanie budżetu gminy? – W związku z pandemią przewidzieliśmy spadek dochodów naszej gminy, bowiem udziały w PIT mieliśmy mniejsze już w marcu, a i subwencja oświatowa jest z niewiadomych przyczyn mniejsza. Zatem generalnie dochody spadają, ponieważ podatnicy nie zarabiają, a część z nich pobiera jedynie 80 proc. wynagrodzenia. Chcę podkreślić, iż staramy się skoncentrować na inwestycjach związanych z pozyskanymi już niemałymi dofinansowaniami zewnętrznymi, unijnymi. Mamy już wyłonionego wykonawcę modernizacji oczyszczalni ścieków, kontrakt opiewa na 19 mln zł, a inwestycja ta połączona jest z przebudową i budową nowej kanalizacji w czternastu wsiach naszej gminy. A 12 maja zorganiz...
Ścinawa: Będzie pracowity i dobry rok

Ścinawa: Będzie pracowity i dobry rok

Z regionów
Nie ma idealnie zarządzanych gmin, tak samo jak nie ma idealnych włodarzy, ale tutaj jeszcze przed kilkoma laty samorząd wydawał rocznie na inwestycje jedynie kilka milionów złotych. Po zmianie na szczytach gminnej władzy Ścinawa odżyła, corocznie na lepsze zmienia się jej wizerunek, gmina pięknieje, samorząd realizuje wielomilionowe – także proekologiczne – inwestycje, pozyskiwane są niemałe zewnętrzne środki finansowe, które w dużej mierze przeznaczane są na innowacyjne przedsięwzięcia. Krótko mówiąc, Ścinawa jest jednym z dolnośląskich liderów rozwojowych, co związane jest z pracowitością, dobrym planowaniem, nowoczesnym myśleniem i konsekwencją miejscowego samorządu oraz zgodnego działania na rzecz całej lokalnej społeczności. Dzisiaj w polskich samorządach najłatwiej nie jest, a ...
Ścinawa: Jesteśmy przygotowani na każdego inwestora

Ścinawa: Jesteśmy przygotowani na każdego inwestora

Z regionów
Rozmowa z Krystianem Kosztyłą, burmistrzem Ścinawy – Jak pan ocenia pierwszy rok pięcioletniej kadencji w Ścinawie? Jarosław Kosztyła – Generalnie zawsze patrzymy na to z perspektywy realizowanych inwestycji, ale również innych spraw dziejących się wokół samorządu. Niewątpliwie był to rok dla nas niełatwy. Jeśli chodzi o inwestycje, to mamy opóźnienia związane z dokumentacją projektową i najważniejsze zadania inwestycyjne, które miały ruszyć w tym roku – choćby te związane z budową kanalizacji i rewitalizacją zieleni miejskiej w Ścinawie – będą przełożone na rok 2020. W czternastu wsiach projektujemy budowę kanalizacji wraz z drogami, ich oświetleniem i chodnikami, wykonawca dokumentacji miał w lipcu zakończyć swoje prace projektowe i uzyskać pozwolenia na budowę, lecz trudno mu ...
Ścinawa: Dziękując za trud

Ścinawa: Dziękując za trud

Z regionów
W sobotę 24 sierpnia rolnicy, mieszkańcy i wielu zaproszonych dostojnych gości uczestniczyli w gminno-powiatowych dożynkach w Ścinawie, których gospodarzami byli starosta Powiatu Lubińskiego Adam Myrda i burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. A uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się mszą św. dziękczynną odprawioną w intencji rolników i działkowców w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie. Głównym celebransem był ksiądz proboszcz Tymowej Zbigniew Buła. – Chcemy dzisiaj podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i wszystkim tym, którzy się trudzą, aby te plony wyhodować i zebrać, którzy lokalną ziemię muszą zrosić swoim potem – mówił m.in. ksiądz proboszcz. – W tym roku plony są mniejsze, bowiem panowała susza i niektóre województwa są nią mocno dotknięte, ale i tak zaw...
Ścinawa: Świetlica, statek i kanalizacja

Ścinawa: Świetlica, statek i kanalizacja

Z regionów
Rozmowa z burmistrzem Ścinawy Krystianem Kosztyłą – Jak pan ocenia pierwsze półrocze? Czy wszystkie zadania realizowane są planowo? Krystian Kosztyła – Pierwsze półrocze w gminie Ścinawa upłynęło pod znakiem inwestycji realizowanych w zakresie robót budowlanych, a są to przede wszystkim dwa zadania – budowa nowej świetlicy w Parszowicach i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie. – Na czym polega ta rozbudowa? – Jest tam dobudowywana jedna sala edukacyjna w ramach pozyskanych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Warto także podkreślić, iż w zakresie rozbudowy ROEE i jego wyposażenia zleciliśmy również budowę jednostki pływającej, która aktualnie powstaje już w stoczni w Januszkowicach. Przed dwoma mie...