piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: ranking gmin województwa dolnośląskiego

Fakty, mity, opowiastki

Fakty, mity, opowiastki

Samorządnie
W Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego, przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Głównym Urzędem Statystycznym i dotyczącym gmin liczących sobie do 20 tys. mieszkańców, brano pod uwagę 16 wskaźników podzielonych na cztery sfery – gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną. Sfera gospodarcza: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2019-2021, średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2019-2021, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019-2021, średnioroczne środki finansowe z Unii Europejskiej i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi, na finansowanie programów i projektów unijnych, i stanowiące dochód budżetów gmin na jednego mieszkańca w latach 2019-2021, a takż...