środa, 19 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Przemkowski Park Krajobrazowy

Dbając o dobra natury

Dbając o dobra natury

Samorządnie
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych działa na mocy zapisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dotyczących parków krajobrazowych oraz działań dotyczących ochrony innych form przyrody, jak np. użytków ekologicznych, czy też w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz ostoi grzybów, roślin i zwierząt. Warto podkreślić, iż DZPK był nieraz wyróżniony prestiżowymi nagrodami, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2014 we Wrocławiu, na międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony krajobrazu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy”, za połącz...

Krajobraz najlepszy w Europie

Uncategorized
Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za 2013 rok otrzymał projekt Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych realizowany w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Wręczenie nagrody nastąpiło w czerwcu, podczas odbywającej się we Wrocławiu specjalnej konferencji. Zaprezentowane zostały na niej wszystkie projekty zgłoszone przez strony Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Nagroda Krajobrazowa Rady Europy przyznawana jest za wzorcowe działania związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem, tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów. Jest to honorowe wyróżnienie na poziomie międzynarodowym dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony i zachowania jakości krajobrazu. Nagroda jest przyz...