Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: prawo

Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2019

Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2019

Samorządnie, Z regionów
Na rok i cztery miesiące więzienia Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu skazał byłego prezydenta tego miasta Grzegorza Kiełba, uznając go winnym przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 20 tys. zł. Były prezydent ma także sześcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych w jednostkach administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ma zapłacić 15 tys. zł grzywny i ponad trzy tysiące kosztów sądowych. Sąd zaliczył oskarżonemu prawie pięć miesięcy aresztu na poczet kary pozbawienia wolności. Kiełb – obecnie miejski radny – zgodził się na podawanie jego danych osobowych i publikację wizerunku. Uzasadnienie wyroku, podobnie jak mowy końcowe stron, odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Chodzi o występujące w procesie materiały dowodowe z klauzulą tajności – poufne. Wyrok nie jest prawomocny, a by
Fakturowi złodzieje

Fakturowi złodzieje

Pieniądze i okolice
Dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego nie dostają całości należności. Średnio tracą co czwartą złotówkę z przeterminowanej kwoty. Co dziesiątej z poszkodowanych firm zdarza się nie odzyskać nic – wynika z badania BIG InfoMonitor na temat zatorów płatniczych. Kilkumiesięczne oczekiwanie na płatność od kontrahenta kończy się szczęśliwie tylko dla co trzeciej firmy. Całość należności, opóźnianej przez ponad 60 dni, uzyskuje około 37 proc. przedsiębiorstw. Zdecydowana większość dostaje za swoje usługi czy towary tylko część zapłaty, a zdarza się także, że nic. Wśród zgłaszających problemy z odzyskaniem całości należności przeciętnie nie udaje się odzyskać 27 proc. – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wśród 500 mikro-, ma

Towarzysz nie odpuszcza

Uncategorized
Wydany 26 października 1945 roku przez Krajową Radę Narodową obowiązuje do dziś. Mowa o dekrecie Bieruta, który posłużył do odebrania warszawiakom 12 tys. ha gruntów, na które składało się ponad 40 tys. hipotecznych działek. Jak podała "Gazeta Prawna", całość mienia odebranego dekretem o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy obecne władze stolicy szacują na ok. 40 mld zł. Na mocy tego aktu na własność stołecznego samorządu przeszły bowiem wszystkie grunty w przedwojennych granicach miasta, a także ok. 25,4 tys. kamienic stojących w centralnych dzielnicach stolicy. Skomunalizowane nieruchomości w 1959 r. został znacjonalizowane, władze PRL bowiem zlikwidowały samorząd terytorialny. (GP)

Nienależne subwencje

Uncategorized
Fiskus domaga się od samorządów wielomilionowych zwrotów subwencji oświatowej. Jak pisze dziennik „Rzeczpospolita” sprawa jest poważna. Według różnych szacunków problem dotyczy od kilkudziesięciu do nawet ponad 200 miast, powiatów czy gmin. Kwoty sięgają milionów. Samorządowcy twierdzą, że postępowania urzędów kontroli skarbowej niewiele mają wspólnego z rutynowymi kontrolami, i sugerują, że to celowe działania mające zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Dlatego chcą wyjaśnień od rządu. UKS sprawdziły, czy samorządy w latach 2009–2010 prawidłowo naliczały należną im subwencję oświatową. To pieniądze, które za ich pośrednictwem płyną z budżetu państwa do szkół. Chodzi przede wszystkim o subwencje na kształcenie uczniów niepełnosprawnych, które są dużo wyższe od tych przekazywanych n

Giuliani w Świdnicy

Uncategorized
Już w czerwcu w Świdnicy odbędzie się kolejna edycja Kongresu Regionów. W tym roku jednym z gości ma być legendarny samorządowiec zza oceanu, były burmistrz Nowego Jorku Rudolph Giuliani. W tym roku odbędzie się już piąta edycja Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy. Tym razem wiodącym tematem będzie „Przywództwo, odpowiedzialność, kreatywność. Nowa rola władz samorządowych”. Kongres Regionów w Świdnicy to największe doroczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poświęcone najistotniejszym kwestiom działania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów bierze udział około 2 tys. samorządowców z całej Polski. W trakcie trzech dni kongresowych odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych. Tegoroc

Coraz więcej miast

Uncategorized
Tegoroczny sylwester był dla niektórych samorządów wyjątkowy. Powód? Od 1 stycznia na mapie Polski pojawiły się nowe miasta. Ta nowa szóstka, bo tyle nowych gmin miejskich zostało ustanowionych, sprawiła, że w tej chwili jest w naszym kraju już 913 miast. Status miasta otrzymały Czarna Woda w województwie pomorskim, Modliborzyce na Lubelszczyźnie, Zaklików w województwie podkarpackim, Stepnica w zachodniopomorskim, wielkopolska Dobrzyca oraz Mrozy na Mazowszu. Oczywiście dla żadnej z tych miejscowości – czy też raczej dla ich włodarzy i mieszkańców – nie było to zaskoczenie, bo informacja taka znalazła się w rozporządzeniu z lipca ubiegłego roku, niemniej jednak to właśnie noworoczna noc była początkiem nowego. My w redakcji „Gminy Polskiej” wierzymy, że lepszego. Zresztą nie

Lokalne referenda i nauka demokracji

Uncategorized
W grudniu odbyło się publiczne wysłuchanie prezydenckiego projektu ustawy samorządowej. Zgodnie z nim lokalne referenda byłyby ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu. Wyjątek dotyczyłby tych głosowań, które miałyby decydować o odwołaniu władz samorządowych, wybranych wcześniej w wyborach bezpośrednich. Prezydent ma nadzieję, że dzięki zmianom w ustawie referenda wykorzystywane będą m.in. przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu lokalnych środków budżetowych. Prezydencki projekt ustawy samorządowej jest w tej chwili przedmiotem prac w sejmowych podkomisjach. Propozycje mają sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi o częstsze niż dotąd wykorzystywanie referendów w procesie podejmowania decyzji ważnych dla lokalnej społeczności. – Ko

Walka o normalność ciągle trwa

Uncategorized
Przed miesiącem, w świątecznym wydaniu „Gminy Polskiej”, opublikowaliśmy tekst o etyce w biznesie, czy też może raczej o jej niedostatkach w naszej rzeczywistości. Otrzymaliśmy kilka ciekawych sygnałów od Czytelników. Postanowiliśmy więc do tematu wrócić, bo okazuje się, że chociaż niewiele o nim się mówi, to wielu z nas boli, że nie działamy w normalnym, etycznym świecie. Pomimo deklarowanego oddania sprawie etyki w biznesie, wzrasta presja na jej łamanie. Według wspólnego raportu American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), brakuje dobrego przykładu płynącego z góry, a nacisk na nieetyczne działanie wywierany na profesjonalistach z branży finansów rośnie – szczególnie w rozwijających się gospodarkach.

Referenda? Tak, ale…

Uncategorized
W grudniu odbyło się publiczne wysłuchanie prezydenckiego projektu ustawy samorządowej. Zgodnie z nim lokalne referenda byłyby ważne bez względu na liczbę osób, biorących udział w głosowaniu. Wyjątek dotyczyłby tych głosowań, które miałyby decydować o odwołaniu władz samorządowych, wybranych wcześniej w wyborach bezpośrednich. Prezydent ma nadzieję, że dzięki zmianom w ustawie, referenda wykorzystywane będą m.in. przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu lokalnych środków budżetowych. Prezydencki projekt ustawy samorządowej jest w tej chwili przedmiotem prac w sejmowych podkomisjach. Propozycje mają sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi o częstsze niż dotąd wykorzystywanie referendów w procesie podejmowania dec

Informacja publiczna bardziej publiczna

Uncategorized
8 marca do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, który – po uwzględnieniu poprawki o charakterze legislacyjnym, naniesionej przez Senat – został przyjęty na posiedzeniu 8 listopada br. i przekazany do podpisania prezydentowi. Potrzeba przyjęcia tej nowelizacji wiązała się z inną modyfikacją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, której przepisy weszły w życie z końcem grudnia 2011 r. W ramach tamtej ważnej nowelizacji, wprowadzono nowy tryb udostępniania informacji publicznej – centralne repozytorium informacji publicznej. Przyjęta niedawno nowelizacja dotyczy sposobu uruchomienia i prowadzenia repozytorium oraz łatwego korzystania z już istniejących zasobów informacji publicznej. Dla realizacji tego ostatniego celu w ra