czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: prawo i samorządowcy

Mity, fakty, opowiastki

Mity, fakty, opowiastki

Samorządnie
Parlamentarzyści i samorządowcy przedstawili wiceszefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycje zmian finansowania jednostek samorządu terytorialnego, z których część już przybrała formę projektów ustaw, a część wymaga jeszcze doprecyzowania. Kluczowymi kwestiami są: zmniejszenie luki między subwencją oświatową a wydatkami na edukację ponoszonymi przez samorządy, zmiany w systemie wyrównawczym i kształt podatków lokalnych. Przedstawiciele m.in. Związku Gmin Wiejskich, Unii Miasteczek Polskich i Związku Powiatów Polskich dodatkowo wskazali na potrzebę dywersyfikacji źródeł dochodu, przejęcie w całości wynagrodzeń nauczycieli przez budżet państwa i kategoryzację gmin. W celu przeprowadzenia dogłębnej i sprawniejszej analizy postulowanych kluczowych zmian dla funkcjonowan...