czwartek, 26 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Pielgrzymka

Pielgrzymka: Po prostu chcieć

Uncategorized
Położona na Dolnym Śląsku – w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego – gmina Pielgrzymka jest gminą typowo rolniczą, a dogodne warunki klimatyczne panujące na jej terenie i dobre gleby pozwalają na intensywną produkcję rolną. Występują tutaj także złoża piaskowców i kruszywa budowlanego, a rozwojowi turystyki sprzyjają walory krajobrazowe, w tym rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” ze strefą chronionego krajobrazu. Przez gminę Pielgrzymka przebiegają interesujące szlaki turystyczne: Wygasłych Wulkanów, Zamków Piastowskich i sakralno-kulturowy Droga św. Jakuba – Via Regia, przeznaczone dla rowerzystów i pieszych. Wiedzie również przez nią pierwszy w Polsce Agroturystyczny Szlak Winno-Miodowy „Grodziec”. Pielgrzymka jest także ważnym ośrodkiem inicjatyw kulturalno-sporto...

Pielgrzymka: Koncepcje, przetargi i przygotowania

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Pierwsze kilka miesięcy tego roku już za nami, a wasza rzeka Skora cicha i spokojna, czyli na razie zagrożenia powodziowego w gminie nie ma. – To bardzo ważne, że na razie jest bezpiecznie, ale najgorszy okres to miesiące letnie. Chcę powiedzieć, że jeszcze do dzisiaj usuwamy skutki powodzi z roku 2010 i mam nadzieję, że tej dramatycznej powtórki nie będzie. W tym roku kolejna inwestycja to odbudowa drogi, którą uszkodziła woda właśnie przed czterema laty – i jeszcze kilka podobnych zadań przed nami. Mam nadzieję, że rok 2014 będzie bezpieczniejszy. – Z tym mokrym lipcem to w gminie Pielgrzymka jest podobnie jak w powiecie kłodzkim. Wczoraj rozmawiałem ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem i również on po...

Jak zawsze – inwestycje

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka   – Styczeń, czyli trzeba porozmawiać o budżecie. Budżet to przecież podstawa! Jaki jest w tym roku? Jest pan z niego zadowolony? – To rzeczywiście bardzo ważna sprawa, bo determinuje wszystkie działania samorządu. Nasz tegoroczny budżet to budżet dobry, proinwestycyjny. Dochody zaplanowaliśmy na poziomie 19,5 mln zł, wydatki – to około 20 mln zł, więc będzie niewielki deficyt, który pokryjemy dobrym kredytem. – Jakie inwestycje będą w roku 2014 najważniejsze dla gminy Pielgrzymka? – Bez wątpienia najważniejsza inwestycja to modernizacja stacji uzdatniania wody. W tej chwili czekamy na decyzję w sprawie jej dofinansowania, a jest to inwestycja na poziomie prawie 1,8 mln zł. To dużo, ale t...

Pielgrzymka: Ambitne plany

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Dziś 8 listopada, rok 2013 zbliża się do końca. Jaki był dla waszej gminy? – Inwestycyjnie był to rok trudny, ale generalnie podsumowuję go dobrze. – Pieniądze były dobrze wydawane? – Dobrze – jesteśmy już po kontroli jednej świetlicy, za chwilę po kontroli będzie druga, obiekty są oddane, funkcjonują – jedna w Nowej Wsi Grodziskiej, druga w Proboszczowie. Wybudowana została – także w Proboszczowie – nowa oczyszczalnia ścieków, wyremontowaliśmy kolejne odcinki dróg. Jeśli idzie o programy miękkie, to zakończyła się „Magia Nauki” – bardzo duży program realizowany przez gimnazjum i szkołę podstawową w Pielgrzymce oraz szkołę podstawową w Nowej Wsi Grodziskiej. Kosztował ponad 700 tys. zł, zawiera...

Pielgrzymka: Czaple – wieś z przyszłością

Uncategorized
Po raz piąty Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”, który wyłonił laureatów w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” i „Najlepszy start w odnowie wsi”, gdzie laureatem została wieś Czaple z gminy Pielgrzymka. Celem marszałkowskiego konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” jest wyłonienie i zarazem wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców terenów wiejskich. Nie od dziś wiadomo, że na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrych przykładach, a prestiżowy konkurs sprawił, że wsie mobilizują się, realizując przedsięwzięcia, które w innym przypadku racze...
Pielgrzymka: Najważniejsi są mieszkańcy

Pielgrzymka: Najważniejsi są mieszkańcy

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Rozmawiamy 18 czerwca, już prawie połowa roku za nami. Jaka była ta połówka dla gminy Pielgrzymka? – Myślę, że dobra! Zaplanowane inwestycje idą zgodnie z harmonogramami, oddajemy teraz oczyszczalnię ścieków, lada moment oddamy też dwie wyremontowane świetlice – w Nowej Wsi Grodziskiej i w Proboszczowie. Rozpoczynamy przetargi związane z remontem placu w Pielgrzymce, pozyskaliśmy kolejne środki na remont i zagospodarowanie placu przy PKS w Nowej Wsi Grodziskiej. Ponad milion złotych wydamy w tym roku na budowę i remonty dróg, jesteśmy już po przetargach i firmy wchodzą na place budowy. – Dużo inwestujecie w świetlice i ich remonty. Postanowiliście, że...