piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: oświadczenia majątkowe

Zero finansowych tajemnic

Uncategorized
30 kwietnia mija termin na przekazanie oświadczenia majątkowego. To ważna informacja dla wszystkich zobligowanych do tego samorządowców. Na stronie serwisu samorządowego publikowane są aktualne druki oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałych. Przypominamy, że dokumenty te według stanu na 31 grudnia 2013 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu w ubiegłym roku (PIT). Wzory oświadczeń majątkowych dostępne są TUTAJ