wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Opole

Poczujmy jak jest naprawdę

Poczujmy jak jest naprawdę

Samorządnie
W województwie opolskim zostanie w najbliższym czasie zamontowanych 71 urządzeń monitorujących powietrze. To jeden z elementów projektu LIFE, którego celem jest minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza. Już w najbliższym czasie w gminach, które uczestniczą w projekcie LIFE zostaną zainstalowane mierniki zanieczyszczenia powietrza. Dostęp do danych będzie miał każdy mieszkaniec. – Weryfikujemy miejsca, gdzie już działają takie urządzenia. Dane z nich wszystkich trafią do jednego systemu. Czujniki będą mierzyć wiele danych – m.in. pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 oraz poziomu benzopirenu – mówi Tomasz Krystosek, koordynator programu LIFE. W styczniu, w trakcie posiedzenia 9. Komitetu Sterującego Projektem LIFE, podsumowano dotychczasowe działania. Jak informuje Antoni Konopka, cz...
Inicjatywa Sołecka

Inicjatywa Sołecka

Z regionów
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to propozycja Zarządu Województwa Opolskiego, skierowana do mieszkańców wszystkich sołectw w województwie opolskim, która jest realizowana od roku 2020. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka jest systemem dotacji celowych, przyznawanych w latach 2020-2022 sołectwom w regionie na realizację ich własnych, lokalnych projektów. Jak mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego: „Zadania, jakie mieszkańcy wsi mogą realizować w ramach MIS mają charakter otwarty, ale muszą się wpisywać w główny cel projektu, czyli powinny służyć rozwojowi integracji, wspieraniu i promowaniu oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. W naszym województwie mamy 1020 sołectw w 68 gminach. Wszystkie mogą aplikować do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Aby nie pomi...
Opolska wieś

Opolska wieś

Z regionów
Jedenaście wsi i trzynaście projektów odnowy wsi to tegoroczne zgłoszenia do konkursu Piękna Wieś Opolska. To dwa razy tyle, co w ubiegłym roku. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił ten konkurs już po raz dwudziesty czwarty. Jego celem jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania w wiejskich społecznościach regionu. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju. O tytuł najpiękniejszej opolskiej wsi walczą w tym roku: Stare Olesno z gminy Olesno, Sidzina z gminy Skoroszyce, Otmice z gminy Izbicko, Stobrawa z gminy Popielów, Uszyce z gminy Gorzów Śląski, Mochów z gminy Głogówek, Gościce z gminy Paczków, Narok z gminy Dąbr...
Opolskie talenty

Opolskie talenty

Pieniądze i okolice
Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami mogą składać wnioski o stypendia marszałka województwa opolskiego „Marszałkowskie Talenty”. Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub będącego istotnym dla jego mieszkańców. Stypendia będą przyznawane w trzech kategoriach: na przedsięwzięcia związane z twórczością artystyczną w dziedzinie muzyki, sztuk wizualnych, tańca, literatury, teatru, filmu, twórczości ludowej; na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinie edukacji i animacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju kadr kultury; na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.Jak mówi Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultu...
Nadchodzi czas jednośladów

Nadchodzi czas jednośladów

Samorządnie
„Opolskie na rowery” to jeden z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej – właśnie się rozpoczyna i potrwa do grudnia 2022 roku. To projekt Zarządu Województwa Opolskiego, a jego celem jest kompleksowe podejście do ścieżek rowerowych w regionie. Wart jest 2,5 miliona złotych. Jak podkreśla marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, efektem projektu będzie opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Andrzej Buła – Po pierwsze ma ona uporządkować obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków w regionie, a po drugie – będzie podstawą do ustalania przebiegu tras rowerowych oraz do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego – mówi ...
Wsparcie dla opolskich zabytków

Wsparcie dla opolskich zabytków

Pieniądze i okolice
Na czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego rozstrzygnięty został między innymi nabór wniosków na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich dotyczących zabytków, wpisanych do rejestru. W marcu do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki złożono 61 wniosków na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Komisja, powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego, oceniła złożone wnioski. Do podziału pomiędzy wnioskodawców było 400 tysięcy złotych, dlatego po ocenie do realizacji wybrano 23 najwyżej ocenione wnioski. – Te pieniądze pomagają w systematycznej poprawie stanu technicznego obiektów zabytkowych w całym regionie. Efektem tych prac jest zawsze podnoszenie walorów kulturowych i turystycznych Opolszczyzny – mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. W tym konkursie pienią...
Przyszłość i innowacje

Przyszłość i innowacje

Pieniądze i okolice
Jaki wpływ mają fundusze unijne na rozwój nowoczesnej gospodarki – między innymi o tym rozmawiano podczas „dialogu obywatelskiego” w urzędzie marszałkowskim w Opolu. „Dialog obywatelski” to cykl debat publicznych na temat polityki Unii Europejskiej. Gośćmi spotkań są politycy unijni. W Opolu gościł tym razem Wolfgang Münch, zastępca dyrektora Wydziału ds. Polski z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Spotkał się on przede wszystkim z młodzieżą ze szkół i uczelni w regionie. – Wolność i demokracja to wartości, z których my korzystamy od lat, ale nie są one powszechne na całym świecie – mówił gość do zgromadzonej młodzieży. Podkreślał zmiany, jakie zaszły w Polsce od 2004 roku i mówił, że kluczem do sukcesu w najbliższym czasie są innowacje...
Szkolą na medal

Szkolą na medal

Samorządnie
Unijny projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” uznany został za najlepszy w Europie w kategorii „Europejskie fundusze na rzecz doskonałości”. Nominowany przez unijnych ekspertów, wygrał w głosowaniu internetowym i zdobył pierwszą nagrodę w konkursie VET Excellence Awards 2018. (więcej…)