środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Żywa tradycja

Żywa tradycja

Po szkole. Po pracy
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się podczas dwóch weekendów: 9 i 10 września oraz 16 i 17 września. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. W całej Polsce – w tym oczywiście i na Dolnym Śląsku – zaplanowano dziesiątki wydarzeń. Będą wystawy, koncerty, konkursy, warsztaty, prelekcje, oprowadzania tematyczne, gry terenowe, festyny, spotkania autorskie… Temat przewodni tegorocznej edycji EDD związany jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. – Dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki i zbiory obiektów – tłumaczy Agnieszka Szepetiuk-Barańska, koordynatorka EDD na Dolnym Śląsku....