środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Lubin – gmina

Lubin – gmina: Pierwsze zadania zakończone

Uncategorized
– Potrzeby inwestycyjne w gminie są ogromne i nie chodzi tylko o duże projekty, ale o szereg drobnych, na które od lat czekają mieszkańcy. Mimo że podczas kampanii wyborczej naprawdę uważnie słuchaliśmy ludzi i w każdej z 37 miejscowości byliśmy dwu-, a nawet trzykrotnie, to skala potrzeb nas zaskoczyła – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin, w rok po objęciu stanowiska podsumowując inwestycyjny bilans gminy.   – Olbrzymim utrudnieniem są nieuporządkowane sprawy własnościowe, chodzi głównie o tereny pod drogi, których nie jesteśmy właścicielem. Kolejny problem to nieodtwarzany od lat gminny majątek i nie chodzi tu tylko o drogi, ale przede wszystkim o sieci wodociągowo-kanalizacyjne, które mają po kilkadziesiąt lat i wymagają natychmiastowej wymiany. Choć początk...

Lubin – gmina: Drogi – wspólnie z powiatem

Uncategorized
Rozmowa z Tadeuszem Kielanem, wójtem gminy Lubin – Jak pan ocenia pierwsze miesiące swojego wójtowania? – Spraw ważnych było w tym czasie niemało, a wszystko wiązało się z bieżącym zarządzaniem gminą, więc mimo iż samorządowcem jestem od roku 1990, musiałem się wdrożyć do nowej pracy i poznać specyfikę włodarzenia gminą. Będąc wcześniej pracownikiem Urzędu Miejskiego w Lubinie i przez dwa lata starostą, otrzaskałem się – kolokwialnie mówiąc – w samorządowych sprawach, ale to wszystko nie da się porównać z pracą wójta, przed którym stoi wiele różnych zadań. Oczywiście na początku musiałem odpowiednio zorganizować sobie pracę, także w sferze kadrowej, ale ten proces trwa do dziś, bowiem mimo konkursów nie udało się nam znaleźć odpowiedniego sekretarza gminy… – Sytuacja jednak się zmieni...

Lubin – gmina: Mieszkańcy będą współdecydować!

Uncategorized
Uchwała w sprawie konsultacji społecznych została przyjęta – określono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lubin i teraz głos mieszkańców będzie się naprawdę liczył. Projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany przez wójta gminy Lubin, przyjęty został przez Radę Gminy Lubin. Oznacza to, że teraz w podejmowaniu najważniejszych dla gminy Lubin decyzji czynnie uczestniczyć będą mieszkańcy. Konsultacje społeczne, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg gminny, dotyczący całego jej obszaru, lub lokalny, na wydzielonym obszarze gminy. – Współuczestniczenie mieszkańców w procesie decyzyjnym obiecywałem w kampanii wyborczej i cieszę się, że ten punkt mojego programu udało się zrealizować tak szybko. Konsultacje społeczne to bardz...

Lubin – gmina: O inwestycje warto zabiegać

Uncategorized
Rozmowa z Tadeuszem Kielanem, wójtem gminy Lubin – Budżet gminy Lubin na 2015 rok to scheda po poprzednich władzach. Jak ocenia pan tegoroczną uchwałę budżetową, którą przyjdzie panu realizować? – Co do priorytetów nie można mieć zastrzeżeń, bo – jak mówi przysłowie – tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Problem gminy Lubin polega na czym innym: choć nasz samorząd należy do najzamożniejszych w kraju, to widać to wyłącznie na papierze. Znaczną część tej kwoty pochłaniają ulgi podatkowe i dopłaty dla mieszkańców i one zostaną, dopóki ja będę wójtem i będę mógł o tym decydować. Mieszkańcy mają do nich prawo, bo mieszkają w jednej z najbogatszych gmin w Polsce. Powinni to czuć, a nie tylko o tym wiedzieć. W związku z tym oszczędności trzeba szukać gdzie indziej, bo sta...

Lubin – gmina: Niczego nie odpuścimy

Uncategorized
Rozmowa z Ireną Rogowską, wójtem gminy Lubin – Przyszedł koniec czteroletniej kadencji i nadszedł czas podsumowań. – Rzeczywiście, samorządowcy pracują w takim czteroletnim cyklu, a ostatnia kadencja nie była łatwa dla naszego samorządu, bowiem realizowaliśmy bardzo dużo zadań. Potrzeby mieszkańców są ogromne, gmina rozwija się dynamicznie, przybywa u nas dzieci i w każdej dziedzinie musimy sporo działać, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom i tak dzielić inwestycje i środki, aby zachowana była zasada zrównoważonego rozwoju. – W ostatniej kadencji niemało było zadań, ale niemało także pozyskaliście finansowych środków zewnętrznych. To były miliony złotych, które wydawaliście zgodnie, ponieważ zgoda jest jedną z podwalin sukcesu gminy Lubin. – Popularnie ...

Lubin – gmina: Jesteśmy częścią Europy

Uncategorized
Rozmowa z Ireną Rogowską, wójtem gminy Lubin – Pojawiły się problemy związane z trasą szybkiego ruchu S3… – …która dla lepszego rozwoju regionu jest nam bardzo potrzebna. Nie ma chyba innej możliwości, jak zbudowanie tej ważnej drogi, natomiast sposób traktowania mieszkańców – z którymi trzeba rozmawiać i dogadywać się w sprawie opuszczania przez nich swoich domów poprzez wysiedlenie – moim zdaniem urąga całkowicie zasadom współżycia społecznego. To są sprawy delikatne i trudne i trzeba je tak przeprowadzać i przygotowywać, aby nie narażać ludzi na stres, traumatyczne przeżycia i nie boję się powiedzieć – nawet na utratę zdrowia. – Ludzi po prostu trzeba szanować. – Właśnie szanować. Była u mnie przerażona ośmioosobowa rodzina, która otrzymała zawiadomi...

Lubin – gmina: Słońce bez faktury

Uncategorized
Rozmowa z Ireną Rogowską, wójtem gminy Lubin – Wróciła pani niedawno z Warszawy, z bardzo ważnego spotkania. – Tak, byłam na spotkaniu z panią rzecznik spraw obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. – Obie panie nosicie piękne imię greckiej bogini pokoju, córy Temidy i Zeusa – Eirene… I to było pokojowe spotkanie? – Jak najbardziej! To była bardzo duża konferencja, uczestniczyli w niej przedstawiciele Komisji Europejskiej ds. Społecznych, a chodziło o jak największe „ulokalnienie” pieczy zastępczej, czyli o organizowanie tej pieczy w miejscach, gdzie objęci nią mieszkają – żeby ich nie izolować od środowiska nawet wtedy, gdy ich choroby są trudne i polegają na niepełnosprawności intelektualnej. Są na to duże pieniądze, więc padły m.in. propozycje, aby gminy...

Świat gospodarny i piękny

Uncategorized
Stale wzbogacana infrastruktura, wspaniałe walory przyrodnicze i dogodne połączenia komunikacyjne z pobliskimi dużymi miastami – Legnicą i Lubinem – to tylko niektóre atuty gminy Lubin. Ponadto świetnie rozwinięta baza oświatowa, swobodny dostęp do placówek ochrony zdrowia i konsekwentna działalność miejscowego samorządu realizującego liczne projekty społeczne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne, sprawiły, iż gminę zamieszkuje coraz więcej ludzi. Rośnie liczba podmiotów gospodarczych i dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Dobrze jest tutaj żyć, a liczba mieszkańców powoli zbliża się do 14 tysięcy. Teren gminy Lubin jest jednym z najcieplejszych regionów Polski, a podstawę rozwoju gminy stanowi rolnictwo i działalność produkcyjno-usługowa, w tym eksploatacja surowcó...

Lubin – gmina: Wchłonięciu mówimy nie!

Uncategorized
Rozmowa z Ireną Rogowską, wójtem gminy Lubin – Od kilku lat życie samorządowe w gminie Lubin idzie dwutorowo. Jeden tor – nazwę go normalnym – to infrastruktura, oświata, zadania prospołeczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych i rozwiązywanie różnych problemów mieszkańców. Drugi – mniej normalny i wymuszony – jest związany z protestem przeciwko uruchomieniu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Zacznijmy od normalności…   – Rok 2013 był dla nas niesamowicie pracowity, a najpoważniejszym zadaniem było utworzenie – zgodnie z wolą mieszkańców – gimnazjum w Lubinie. Wcześniej otworzyliśmy oddział przedszkola w Raszówce i oddział wiejskiego przedszkola w Lubinie, co jest ewenementem. Najważniejsze, że to się sprawdziło i pozytywnie zostało odebrane przez nas...

Jedyna taka na Dolnym Śląsku

Uncategorized
Gmina Lubin jako jedyna na Dolnym Śląsku uhonorowana została prestiżowym tytułem „Euro Gmina” za działania w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych 20 listopada 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, wójt gminy Lubin Irena Rogowska z rąk marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły oraz dyrektora Zamku prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda odebrała statuetkę i certyfikat „Euro Gmina”. Wyróżnienie „Lidera Pozyskiwania Funduszy Unijnych” przekazane na uroczystej gali I Ogólnopolskiego Plebiscytu „Euro-Gmina, Euro – Powiat, Euro – Partner 2012/2013” wręczono Gminie Lubin jako jedynej gminie z Dolnego Śląska. Tytuł „Euro Gmina” potwierdzający, że gmina Lubin spełnia wymagania najlepszych gmin Unii Europejskiej przyznany został na podstawie oceny kapitu...